НАЧАЛО » анализи

Процедурите по отнемане на лицензиите на ЕРП-та са “разрушителни действия” според S&P’s

fb
3E news
fb
23-06-2014 06:44:00
fb

На 13 юни  2014 г.  рейтинговата агенция Standard & Poor’s  понижи кредитния рейтинг на България с една степен  от 'BBB/A-2' на 'BBB-/A-3'.  Перспективата остава стабилна. В обосновката си Агенцията посочва, че пониженият рейтинг отразява нейното виждане за структурни пречки, стоящи пред България, които ограничават институционалната ефективност и възпрепятстват икономическия растеж, припомнят от Института за енергиен мениджмънт.

Структурните пречки пред  България се отнасят до управлението на страната и по конкретно до корупцията и спазването на върховенството на закона, справянето с острите демографски проблеми на емиграцията и застаряващото население. Агенцията разглежда тези фактори като спъващи растежа и вярва, че другите  разрушителни действия като процедурата, стартирана от държавния енергиен регулатор  за отнемане на лицензиите на чуждестранните електроенергийни разпределителни компании добавят на бизнеса несигурност и изпращат силни негативни сигнали към потенциални инвеститори. Нещо повече, освен тяхното въздействие върху бизнес средата, липсата на ефективност в управлението на държавните енергийни и железопътните компании би могла да доведе до „кристализиране“ на задължения в баланса на страната, ако не им бъде обърнато внимание.

Освен S&P’s, Международният Валутен Фонд  също посочи темата енергетика като част от проблемите в страната. В съобщението от 12 юни 2014, отразяващо последната визита на МВФ,  се посочва, че са необходими големи усилия за смекчаване на условните пасиви и неефективности, произтичащи от държавните предприятия. В този контекст, финансовата ситуация в някои сектори на енергетиката, включително електроенергийния, трябва да бъде решена.  Детайлна информация  за такива условности  следва да бъде предвидена  в отчета за фискалния риск на бюджета.

Институт за енергиен мениджмънт
Standard & Poor’s
кредитен рейтинг
процедура по отнемане на лицензи
енергийни компании
По статията работи:

Георги Велев