НАЧАЛО » анализи

Производството на електроенергия расте с едва 0.09%, но износът спада с 8.93 на сто

Участието на базовите централи за времето от началото на годината към първите четири дни на август остава положително, докато отрицателния дял на ВЕЦ продължава да расте

fb
3E news
fb
07-08-2019 03:28:00
fb

Производството на електроенергия бележи почти незначително увеличение за времето  от началото на годината към 4 август, спрямо същия период на миналата година. Потреблението на електроенергия остава положително, но затова пък отрицателния дял на износа на електроенергия продължава на нараства. Дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа остава отрицателен, докато в разпределителната бележи съществен ръст. Базовите централи също подобряват участието си, но делът на вятърните електроцентрали остава отрицателен за пореден сравняван отчетен период. Това става ясно от оперативните данни за енергийния баланс на страната на Електроенергийния системен оператор за периода от 1 януари до 4 август тази година, спрямо същото време година по-рано.

 

Производството на електроенергия от началото на тази година към първите четири дни на месец август е в обем от 26 436 507 MWh. За сравнение, през същия период на миналата година то е било в обем от 26 413 939 MWh. Увеличението е слабо – едва плюс 0.09 %.

Потреблението на електроенергия расте по-бързо през посочения период – плюс 1.59 %. За сравнение, ако през сравняваното време на 2018 г. то е било от порядъка на 22 632 707 MWh, то през тази година расте до обем от 22 993 116 MWh.

За пореден отчетен период – от 1 януари до 4 август, износът на електроенергия бележи спад. Така например, ако през посочения сравняван период година по-рано износът на ток е възлизал на 3 781 232 MWh, то сега е само 3 443 391 MWh. Спадът достига вече значимите (минус) 8.93 %. Условно може да се каже, че за последните седмици износът намалява с около два процента.

Делът на базовите централи остава положителен – плюс 4.94 % и за времето от началото на настоящата година  до първите четири дни на месец август е в обем от 22 255 277 MWh. Година по-рано той е бил от порядъка на 21 207 669 MWh.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа за сравнявания период от началото на тази година до четвърти август в сравнение със същото време година по-рано остава отрицателно – минус 0.20 %. Ако през посоченото време на 2018 г. участието на ВЕИ в преносната мрежа е било в обем от 730 639 MWh, то сега намалява, макар и слабо до 729 183 MWh. В частност това се дължи на спадът при вятърните (минус 1.75 %) мощности и биомасата (минус 6.01 %), въпреки че дела на фотоволтаиците е положителен – плюс 4.73 %.

За разлика от ВЕИ в преносната мрежа, участието на възобновяемите източници в разпределителната мрежа остава доста високо – плюс 13.16 %. Така например, ако през сравнявания период на предходната година то е било от порядъка 997 504 MWh, то през настоящата година нараства до 1 128 813 MWh. В частност това се дължи както на положителния дял на вятърните (плюс 9.82 %), така и на фотоволтаичните мощности (плюс 17.51 %), така и на биомасата – плюс 1.15 %.

Отдавна не е учудващ много високият спад при ВЕЦ, който за периода от началото на тази година до първите четири дни на месец август достига изключително висок отрицателен дял – минус 33.20 %. Така например, ако през  посоченото време на миналата година дела на ВЕЦ е бил в обем от 3 478 136 MWh, то сега намалява до 2 323 234 MWh.

По статията работи:

Маринела Арабаджиева