НАЧАЛО » анализи

Производството на електроенергия намалява, потреблението расте, износът на ток пада с 15.32 %

За времето от началото на годината до първите осем дни на септември, спрямо същия период на предходната 2018 г. спадът при участието на ВЕЦ достига рекордните (минус) 35.10 %

fb
3E news
fb
10-09-2019 09:22:00
fb

Производството на електроенергия продължава да намалява. В същото време потреблението на ток продължава да расте. Разбира се, негативните тенденции при износа на електрическа енергия стават все по-тревожни. Тревожен е и високият отрицателен дял при участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ), докато при базовите централи няма промяна и те запазват положителният си дял. Промените по отношение на участието на ВЕИ не са съществени, въпреки че след лекото стабилизиране преди седмица отново има лек спад по отношение на дела им в преносната мрежа. Това става ясно от данните на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) http://www.eso.bg/ за енергийния баланс на страната за времето от 1 януари до 8 септември 2019 г. в сравнение с аналогичния период на предходната 2018 г.

Производството на електроенергия от 1 януари до 8 септември тази година намалява с (минус) 1.25 % и е в обем от 30 528 999 MWh. За същия период на миналата година то е било в обем от 30 914 801 MWh.

В същото време потреблението на електроенергия за посочения сравняван период на настоящата година  нараства до 26 332 591 MWh. Година по-рано за посочения период потреблението е възлизало на 25 959 283 MWh. Както става ясно от данните на системния оператор, това е увеличение от 1.44 %.

Износът на електроенергия запазва тенденцията за спад между 1 – 2 процента за периодите на седмичните отчети. За сравнение, ако за времето от началото на предходната 2018 г. износът на електроенергия е бил от порядъка на 4 955 518 MWh, то сега намалява до 4 196 408 MWh. Понижението вече достига (минус) до 15.32 % (минус 14.33 % преди седмица).

Почти без изменение остава участието на базовите централи, при които се запазва положителната тенденция. Така например, ако от първи януари до осми септември миналата година участието им е било в обем от 24 912 229 MWh, то сега нараства с 3.47 % до 25 775 871 MWWh.

След като наскоро ВЕИ в преносната мрежа прескочи нулевото ниво, сега отново е под нулата. Разбира се спадът не изглежда съществен, въпреки че са по-ниски и данните по отношение на участието им и в разпределителната мрежа.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа отново се понижава – с минус 0.35 %. За сравнение, ако през сравнявания период от януари до първите осем дни на октомври миналата година участието на ВЕИ в преносната мрежа е било от порядъка на 845 137 MWh, то сега намалява до 842 160 MWh. Това е спад (минус) от 0.35 % (плюс 0.13 % отчетени преди седмица). В частност това се дължи на отрицателния дял на вятърните мощности (минус 2.40 %) и биомасата (минус 3.36 %) и слабият положителен дял на фотоволтаичните централи (плюс 4.04 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за сравнявания период от 1 януари до 8 септември тази година спрямо миналата, остава положително – плюс 13.00 %. Така например, ако през посоченото сравнявано време на 2018 г. участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било в обем от 1 172 099 MWh, то за аналогичния период на настоящата 2019 г. вече нараства до 1 324 422 MWh. В частност това се дължи както на вятърните (плюс 7.62 %), така и на фотоволтаичните (плюс 18.36 %) мощности, така и на биомасата – плюс 0.85 %.

Към първите осем дни на месец септември тази година остава тревожен високият отрицателен дял по отношение на участието на ВЕЦ, което вече достига минус 35.10 %. Така например, ако за времето от 1 януари до 8 септември миналата година участието на ВЕЦ е било в обем от 3 985 336 MWh, то сега спада съществено и е от порядъка на 2 586 546 MWh. Безспорно това се дължи основно на климатичните условия, а също и на програмата, свързана с ремонтни дейности.

По статията работи:

Маринела Арабаджиева