Производството и потреблението на ток нарастват, износът спада до 10.67 %

Делът на ВЕЦ от началото на тази година към средата на юни остава отрицателен спрямо същия период на 2018 г.

Производството, потреблението и износът на електроенергия продължават положителната динамика към средата на месец юни. Въпреки това при износа на електроенергия отново се наблюдава спад. Тази тенденция, продължаваща твърде дълго време вече е притеснителна. Продължава и отрицателната тенденция при участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа. Продължителните валежи през последните дни явно се отразяват добре на състоянието на водноелектрическите централи (ВЕЦ), тъй като високият отрицателен дял леко намалява. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) http://www.eso.bg/ за енергийния баланс на страната за периода от 1 януари до 16 юни 2019 г. спрямо същия период година по-рано.


Производството на електроенергия от началото на настоящата година до средата на месец юни е от порядъка на 20 932 130 MWh и нараства (плюс) с 2.76 %. За сравнение през посочения период година по-рано производството е било в обем от 20 370 413 MWh.

Потреблението на електроенергия също се увеличава  до 18 336 370 MWh в сравнение с 18 024 903 MWh. Това е ръст от (плюс) от 1.73 %.

Износът на електроенергия продължава да се понижава. Тенденцията за загуба на около пет процента през последните няколко месеца се запазва и вече си е направо тревожна, независимо, че отчетеният ръст отсава положителен и през настоящия отчетен период. За времето от началото на настоящата година до 16 юни износът на електроенергия е в обем от 2 595 760 MWh. За сравнение през същия период година по-рано износът е бил от порядъка на 2 345 510 MWh. Увеличението за посочения период е (плюс) 10.67 % (16.02 % перди седмица, а преди това 32.45 %). Причината за тази тенденция и дали ще има последствия от нея ще оставим на експертите от сектора.

Делът на базовите централи за периода от началото на годината към средата на юни нараства до плюс 8.05 %. За сравнение, ако през посочения отчетен период миналата година участието на базовите централи е било в обем от 16 384 183 MWh, то сега се увеличава до 17 702 761 MWh.

Леко подобрение се наблюдава при данните за участието на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежа. Въпреки това ВЕИ в преносната мрежа отново са с отрицателен дял – минус 2.11 % до 574 248 MWh за сравнявания период на таза година, спрямо 586 613 MWh за периода от 1 януари до 16 юни 2018 година. В частност това се дължи на отрицателния дял на вятърните мощности (минус 1.85 %) и биомасата (минус 12.57 %) и много слабият ръст на фотоволтаиците (плюс 1.83 %).

Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа за посочения сравнителен период нараства (плюс) до 12.21 % или до 867 198 MWh спрямо 772 805 MWh година по-рано. В частност тези добри данни се дължат както на положителното участие на вятърните (плюс 10.88 %), така и на фотоволтаичните (плюс 15.64 %) мощности, така и на биомасата – (плюс 0.11 %). Трябва да се отбележи, че за пръв път от дълъг период при биомасата се отчита някакво увеличение.

Водноелектрическите централи (ВЕЦ) запазват отрицателната си тенденция. За сравнение, ако за посоченото време от началото на януари до средата на юни (16 юни) миналата година участието на ВЕЦ е било в обем от 2 626 812 MWh, то през настоящата 2019 г. намалява до 1787 923 MWh. Понижението (минус) е от порядъка на 31.94 %.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари