НАЧАЛО » анализи

Прогнозата на DNV GL: 70% от електроенергията в света ще е от слънце и вятър до 2050 г.

Делът на атомната енергетика остава сравнително малък, но устойчив,

fb
3E news
fb
11-09-2017 08:49:00
fb

DNV GL, известната в света консултантска компания публикува в началото на септември прогнозата си за световното енергийно развитие до 2050 г. В нея всъщност се засяга по-скоро въпроса за трансформирането на сектора.

Авторите на този доста сериозен по обем (няколко стотин страници) доклад прогнозират, че потреблението на първична енергия в света ще достигне своя пик до 2030 г., а след това ще започне да се понижава. Дълго наблюдаваната тенденция – разривът между потреблението на енергия и ръста на населението/БВП ще се засилва.

В резултат потреблението на първична енергия* през 2050 г. ще е много по-малко, отколкото през 2015 г., а дела на изкопаемите горива в сумарното потребление на първична енергия ще с намали от настоящите 81% до 52% през 2050 г.

Природният газ през 2034 г. например ще стане най-големият източник на енергия. В същото време, като абсолютни цифри потреблението му през 2050 г. ще се понижи, след период на ръст.

Въглищата практически постепенно ще излязат от употреба при снабдяването с енергия на световно ниво.  Както е видно от данните, в Европа през 2050 г. въглищата не присъстват, с може би едно, или две изключения.

Крайното потребление на енергия за времето от 2015 г. до 2030 г. , тоест за 15 г. ще нарасне само със 7 процента, а впоследствие ще се намира в период „без съществени колебания“.

Електромобилите ще достигнат стойностен паритет с бензиновите леки кори през 2022 г. Електрическият транспорт ще навлиза много бързо, като в Европа след 2025 г. 50% от продажбите ще са на електромобили.

През 2050 г. 75 процента от автомобилите ще използват електричеството като гориво и само 21% ще останат на нефтопродукти.

В тази връзка, анализаторите от DNV GL смятат, че пикът на петрола ще бъде достигнат през 2022 г. и потреблението ще се понижи от 170 EJ/yr до 100 EJ/yr.

Делът на електроенергията в крайното потребление на енергия през 2050 г. ще се увеличи от настоящите 18 % до 40 %, или 174 EJ/y. Производството на електроенергия ще нарасне съответно повече от два пъти – от 24 през 2015 г. до 57 Pwh/yr през 2050 г. , което при превеждане в EJ е 206 EJ (разликата с 18% от крайното потребление на електроенергия се обяснява със загубите при преноса и разпределението на електроенергия).

Делът на изкопаемото гориво при производството на електроенергия през 2050 г. ще се понижи до пределна стойност. Въглищата ще осигуряват едва 2,8% от производството на електроенергия, на природен газ – 5, 9% .

Участието на атомната енергетика през 2050 г. ще съставлява 4%, а този на слънчевата и вятърна енергетика в световното производство ще нарасне с 36% за всяка. Тоест слънцето и вятъра ще са доминиращи в производството на електроенергия в световен мащаб. Към края на прогнозния период слънчевата енергетика ще расте с около 700 ГВт годишно, а вятърната – с 800 ГВт. Тези темпове на ръст са високи, но отговарят на възможностите за развитие на индустрията, смятат авторите на доклада. В докладът се коментира и въпросът дали на земята има достатъчно място за разполагане на тези мощности. (стр. 125).

Анализаторите от DNV GL коментират и въпроса как сценарий за подобна енергийна трансформация ще повлияе върху климата.  Изчисленията на анализаторите на компанията показват, че количеството на изхвърляния на емисии, които отговарят на затопляне до 2 градуса по Целзий от доиндустриалното ниво ще бъде изчерпано през 2041 г. Това означава, че независимо от доста амбициозната прогноза за ВЕИ и намаляване на употребата изкопаемите горива, затоплянето на планета ще продължи – до около 2,5 градуса по Целзий към края на столетието.
Оттук нататък отговор може да се очаква само чрез практически решения на управляващите.

Докладът на DNV GL може да бъде намерен на: https://eto.dnvgl.com/2017/#Panel

 

*Първична енергия - Енергията, която не е обект на процес на преобразуване и трансформация. Първичната енергия включва невъзобновяема и възобновяема енергия. Ако двете се вземат заедно, полученото количество може да се нарече пълна първична енергия.

 

консултантска компания DNV GL
енергийно развитие
електромобили
производство на електроенергия от ВЕИ
атомна енергетика
нефт
газ
въглища
По статията работи:

Маринела Арабаджиева