НАЧАЛО » анализи

Печалбата на ТЕЦ „Марица Изток 2“ се е свила до 1,8 млн. лв. през първите шест месеца

Увеличават се продажбите на свободния пазар, но поскъпналите въглища и намалените регулирани цени удрят приходите

fb
3E news
fb
25-08-2014 06:59:00
fb

Печалбата на държавната ТЕЦ „Марица Изток 2“, преди облагане с данъци, се е свила до 1,8 млн. лева за полугодието. Това показват данните от междинния финансов отчет на дружеството. От компанията обясняват, че в периода януари-юни 2013 г. печалбата на ТЕЦ-а преди данъци е била за 2,9 млн. лева. Именно през 2013 г. се наблюдава кризисна ситуация в сектор „Енергетика“, допълват от дружеството.

От централата отчитат по-добри приходи от продажбите на електроенергия след възстановяването на износа на ток и понижението на добавката за експорт. Намалението на цените за пренос и достъп на електроенергия у нас, както и повишаването на цените по европейските енергийните борси, също са допринесли за повечето приходи на държвната ТЕЦ.

От дружеството посочват, че основните им приходи идват от продажбата на електроенергия на свободния пазар. Именно чрез него ТЕЦ-а е успял да компенсира намаляването на регулираната цена на енергията, която ДКЕВР одобри на ниво от 62,79 лв./мвтч в края на декември 2013 г.
В същото време увеличаването на цената на лигните въглища, които централа използва и отчетените по-високи разходи за емисии парникови газове са част от причините за вдигането на разходите на централата. В доклада обаче е записано, че всъщност разходите за покупка на парникови газове са намалели почти двойно и за шестмесечието на 2014 г. те са за 28,3 млн. лева. За същия период на 2013 г. те са били 49,4 млн. лева.

Припомняме, че бившият енергиен министър Драгомир Стойнев увеличи цената на въглищата от Мини „Марица Изток“ от 71,5 лв. на тон условно гориво на 75 лв. на тон условно гориво. Влияние върху разходите на ТЕЦ-а има и започналата рехабилитация на блок 7 на централата, както и намаляването на количествата разполагаема мощност до един блок.

През първото полугодие на 2014 г. приходите на ТЕЦ-а са били за 290,1 млн. лева като са се увеличи с 14 млн. лева (5%) спрямо същия период на миналата година. Разходите на централата, част от БЕХ, пък са за 285,3 млн. лева и са се увеличили с близо 1 млн. лева спрямо януари-юни 2013 г. Основното увеличение на разходите е заради вдигането на цената на въглищата, става ясно от доклада.
Дружеството е успяло да изпълни инвестиционната си програма на 77%. Според приетия бизнес план тази година ТЕЦ-а ще вложи в съоръженията си над 54 млн. лева.

Ръст на продажбите за свободния пазар

Централата е продала електроенергия за общо 3,7 млн. мвтч за първите шест месеца на годината, става ясно от доклада. Така продажбите са се увеличили с 44,2% спрямо същия период на миналата година, когато ТЕЦ-а е продал едва 2,6 млн. мвтч. ток
Оттам отчитат и сериозен ръст на продажбите на свободния пазар след като голяма част от средния бизнес вече не получава ток по регулирани от ДКЕВР цени. За полугодието ТЕЦ-а е реализирал на свободния пазар 3,2 млн. мвтч енергия, а година по-рано количеството е било 1,3 млн. мвтч. Така ръста в продажбите за свободния пазар е достигнал 133,5%, спрямо същия период през 2013 г.

От друга страна има спад на количествата реализирана електроенергия на регулирания пазар вследствие и на въведения нов пазарен модел от юни 2014 г. и преминаването към балансиращ пазар, става ясно от документа. Заради това и приходите, които компанията получава от НЕК за продажбите на регулирания пазар са намалели с около две трети – до 47,2 млн. лева през 2013 г. до 20,6 млн. лева за периода януари-юни тази година.

ТЕЦ "Марица Изток 2" признава, че има и ликвидни проблеми и трудности с изплащането на текущите си задължения заради поставянето на КТБ под специален надзор. Дружеството има в банката две кредитни линии за общо 50 млн. лева.

Едновременно с това дружеството започна да усвоява средства и по инвестиционен заем, предназначен за финансиране на проекта за рехабилитация на блокове 5 и 7. Общият размер на заемът е левовата равностойност на 65%  от дължимите суми към изпълнителя на проекта (Тошиба) за доставка на оборудването. Средствата по него се усвояват чрез открит в полза на изпълнителя на проекта акредитив, като се очаква заемът да бъде напълно усвоен до края на 2014 г., става ясно от отчета.

ТЕЦ "Марица изток 2"
намаляване на печалбата
продажби на електроенергия
свободен пазар
По статията работи:

Георги Велев