НАЧАЛО » анализи

Необходима ли е на България АЕЦ „Белене“?

fb
3E news
fb
10-03-2014 03:13:00
fb

Проф. д.т.н. инж. Младен Георгиев

Навярно, по-общият въпрос, който може да се зададе, е защо на България е нужна втора АЕЦ? Ако въпросът се постави по този начин и се отговори утвърдително, че втора АЕЦ е необходима, то естествено ще се запитаме, а в кои части на страната е най-добре да се построи тази нова централа? Може би около Добрич и Казанлък или Габрово, или в Мало Бучино? Но в този случай е достатъчно човек да знае, че ако има втора АЕЦ, то тя трябва да бъде именно в Белене, защото там за такава централа са получени всички необходими разрешения и са похарчени вече много пари за устройство на съответната строителна площадка. Ако в Белене няма да има АЕЦ, то тогава бившия премиер на страната Бойко Борисов, ще може във вече построения и изпълнен с дъждовна вода котлован, приготвен за основата на атомните реактори, ласкаво наричан от него «гьол», спокойно да се заеме с развъждането и ловенето на шарани.

Да разгледаме по-подробно ползите и загубите от реализацията на проекта АЕЦ "Белене":

1. За цената на тока, произведен от АЕЦ и други източници на електрическа енергия

Не е нужно да се обяснява, какво огромно значение има цената на електрическата енергия, както за промишлеността, така и за най-чувствителния орган на човека – портмонето.

В таблица  е дадено сравнение на цената на електроенергията, произведена от различни видове производители в страната по данни на ДКЕВР.
Както показва практиката, цената на електроенергията непрекъснато се повишава, което ще се отнася и за тази произведена от АЕЦ. Във всички случаи обаче електроенергията, произведена от АЕЦ "Белене", ще бъде винаги по-евтина от произведената от други видове производители. Освен това, нещо, което е много важно - АЕЦ са най-стабилният производител на електроенергия, защото нейната работа не зависи, например, от наличието на вятър и слънце. Трябва да се има  предвид и обстоятелството, че една АЕЦ се експлоатира в течение на 60 години, което дава възможност да се изплащат стабилно заемите, взети за нейното изграждане.

Ядрената енергетика в световен мащаб също така придобива все по-голямо приложение. В 29 страни се експлоатират 432 ядрени реактора с обща мощност 365 GWh От тези централи се произвежда над 16% от общата електроенергия на света. В близките 15 години се предвижда да бъдат пуснати над 130 нови ядрени блока, така че към 2030 г. техният брой ще надхвърли 500. Най-много енергоблокове в момента се експлоатират в САЩ – 64 ядрени централи със 104 енергоблока. След нея се нарежда Франция с 58 енергоблока, а на трето място е Япония, която има 54 блока.Цени на електрическата енергия от различни производители през миналата година

 

Производители на електрическа енергия

Цена без ДДС в лева

1 МВтч

Отношение към цената на тока на АЕЦ „Козлодуй”

АЕЦ „Козлодуй”

42,30

1,0

Топлоелектрически централи

в интервала

66,80 ÷ 101,87

в интервала

1,6 ÷ 2,4

Водноелектрически централи

в интервала

98,15 ÷ 229,3

в интервала

2,3 ÷ 5,42

Вятърни електрически централи

в интервала

104,43 ÷ 148,71

в интервала

2,5 ÷ 3,5

Фотоволтаични (слънчеви) електрически централи

в интервала

236,26 ÷ 400,70

в интервала

5,6 ÷ 10,6

Електрически централи, работещи с биогорива

в интервала

109,83 ÷ 472,63

в интервала

2,6 ÷ 11,2


2. Какви други ползи, освен най-евтина електроенергия, ше получи България от построяването на АЕЦ "Белене"?

2.1. По време на строителството на АЕЦ "Белене"  ще се открият 11 000 работни места непосредствено в Белене и не по-малко от 5000 от поръчки за централата, които ще се изпълняват от други наши предприятия.
Когато централата бъде пусната в експлоатация, в нея ще работят около 1 700 души като дейността и ще се обслужва от още 2 500 служители на други фирми.

При около 20 % безразротица в страната, политиците дават ли си сметка, какво е значението на посочените цифри, особено за младите българи?

2.2. Редица страни, като Турция, Обединените арабски емирати, Виетнам, Индонезия и редица африкански държави, които започват да строят АЕЦ и нямат такъв опит и специалисти, какъвто има България, ще ни търсят като консултанти, производители на определени части за своите централи, а също така и при тяхното строителство. Всичко това се превръща в нови работни места и икономически ползи за България.

2.3. Построяването на АЕЦ "Белене"  ще позволи да съхраним една модерна и перспективна промишленост. В противен случай ще я унищожим и нея, както унищожихме електрокарното производство (където бяхме трета страна в света), металургията (сега «Кремиковци» го режат на старо желязо), машиностроенето, електрониката и много други сектори, да не споменаваме селското стопанство.

2.4 Ако развиваме атомната енергетика ще съхраним нейните кадри, които сме създавали в течение на дълги години. В противен случай специалистите, които имаме, ще бъдат купени от други страни, които усилено развиват своята атомна енергетика, както например съседна Турция.

3. Колко ще струва изграждането на АЕЦ "Белене" ?

3.1. АЕЦ „Белене” е проектирана да работи с два реактора, всеки от които е с мощност от 1060 МВт, т.е. с обща мощност от 2 120 МВт.
Цената на така проектираната централа е около 8 ÷ 8,5 милиарда евро по последно представените данни преди две години. Цената на АЕЦ с два подобни по мощност блокове, които ще се строят в съседна Турция от руски производител, е вече с 40 % по-висока, да не говорим за цената на аналогична по мощност АЕЦ, която Франция ще строи в Англия. В настоящия момент предлаганите от Русия АЕЦ са по-евтини от продаваните от други страни при съблюдаване на много високо качество.
Да се говори за окончателна цена на АЕЦ, която тепърва ще се строи е твърде условно, защото тя непрекъснато расте в съответствие с процента на инфлация. Някои специалисти смятат, че с всеки изминат ден цената се увеличава с 2 милиона долара.

3.2. Какво участие в изграждането на АЕЦ „Белене” ще вземат други държави?
Предвижда се в изграждането на АЕЦ „Белене” да участват с отделни специфични дейности няколко държави, а именно: Русия с 30%, Германия с 20%, Франция или САШ с 20% и България с 30%.

4. Какъв вид собственост на АЕЦ „Белене” е икономически по-изгоден за България?

4.1. Възможни са 4 вида собственост:
- АЕЦ „Белене” е българска собственост: Ббс;
- АЕЦ „Белене” е със смесена собственост с българско участие: Бсс;
- АЕЦ „Белене” е чужда собственост: Бчс;
- АЕЦ „Белене” се ликвидира, т.е. няма да се достроява: Бл.

Всеки един от тези 4 варианта е носител на определен финансов еквивалент и има съответната стойност.
Да подредим разгледаните варианти в определен ред, изхождайки от техните икономически ползи, като използваме символа за по-голям «>».
Тогава може да запишем Ббс > Бсс > Бчс > Бл = 0

Този ред показва, ча ако АЕЦ „Белене” е построена и започва да работи, за България най-изгоден е варианта Ббс (когато централата е изцяло българска собственост). В този случай цялата печалба от продажбата на електроенергията, която ще бъде предпочитана, защото е конкурентноспособна, ще остава в България.

Ако строителството на централата се ликвидира, т.е. реализира се варианта Бл = 0, то естествено, икономическата полза ща бъде нулева
Очевидно, за България вариантът на смесена собственост (Бсс) е втори по изгодност, понеже една значителна част от печалбата (напр. 51 %) ще остане в страната.

От трите варианта, при които централата се експлоатира, по-неизгоден е вариантът, при който АЕЦ „Белене” е изцяло чужда собственост (Бчс), защото печалбата ще напусне България. Но и в този случай, страната ще има редица икономически ползи от данъци, работни места и други благоприятстващи процеси. Но най-важното е , че този по-неизгоден вариант е достатъчно изгоден, защото както ние гражданите, така и българската промишленост ще бъдат обезпечени с по-евтината електроенергия от АЕЦ. Именно по този вариант съседна Турция, правителството на която се грижи за интересите на страната, ще строи две руски АЕЦ, изцяло финансирани от Русия, които ще бъдат руска собственост. Именно от тях ще купуваме електроенергия от Турция, след като ние ликвидираме нащата атомна енергетика.

4.2. За съжаление, ако строителството на АЕЦ „Белене” се ликвидира (Бл), икономическата неизгода е не само, че няма да печелим (Бл = 0), но и от това, че непосредствено ще понесем огромни загуби поради следните две причини:

Първата е свързана с обстоятелството, че за разлика от атомната енергетика, която е екологично чиста, топлоелектрическите централи изхвърлят в атмосферата огромни количества CO2, както и други съединения, които замърсяват околната среда. В съответствие с договора от Киото, към който България се е присъединила, ежегодно ще изплащаме многомилионни суми, които ще се изразходват за мероприятията по екологичното опазване и съхранение на природата. Според прогноза на световната банка необходимите разходи по опазване на околната среда след присъединяването на България в ЕС до 2015 г. ще са между 6,1 и 8,6 млрд. евро.

Втората причина е свързана с неустойките, които България трябва да заплати на съответните руски организации за нанесените щети в случай на прекратяване на споразуменията в съответствие, с които е изработена значителна част от оборудването за АЕЦ „Белене”. Предявен е иск за над 1 милиард евро, който сегашните министри няма да изплатят от своите заплати, а ще бръкнат във вече опразнения джоб на българина. Международните европейски съдилища не са като българските и ще решат въпроса справедливо, което няма да бъде в полза на България, колкото и скъпо заплатени чуждестранни юристи да ни защитават.

5. Как ще се изплаща стойността на АЕЦ „Белене”

Както вече се отбеляза, построяването на АЕЦ „Белене” се очаква струва около 9 милиарда евро. Тази сума естествено е значителна и правителството «загрижено» обявява, че не може да натовари бъдещите поколения на страната с изплащането на тези пари. Това бе и една от причините при управлението на ГЕРБ да прекрати изграждането на втората атомна електроцентрала.

Колко лева ще икономисаме ние – гражданите на България, от тези «грижи» на управляващите? Да разгледаме най-неблагоприятния случай за България, когато АЕЦ „Белене” е изцяло чужда собственост (Бчс). С какви разходи ще се натовари българският гражданин? Очевидно с никакви, освен плащането на тока, който ще е по-евтин, защото ще бъде произведен от ядрена централа.

Какво ще струва на данъкоплатеца, ако проектът АЕЦ „Белене” е изцяло български? В този случай държавата трябва да заплати пълната стойност на централата с пари, натрупани от предишни години от нашите бащи и деди, или със заем от чужди финансови инститиуции. Колкото условията на този заем са по-благопроятни (по-ниски лихви), толкова произведената електроенергия ще е по-евтина. Кой ще изплати този заем? Естествено ние, българските граждани, купувайки по-евтината електроенергия, която централата ще произведе, така както плащаме всички разходи по целия цикъл на производството на домати – от градината, където са произведени, до сергията, от която сме ги купили.

Очевидно „грижите”, които прояви бившето правителството на ГЕРБ към своите граждани, прекратявайки проекта АЕЦ „Белене”, могат да доведат до това, че ще купуваме по-скъп ток, произведен от други централи.

6. Да се построи 7ми реакторен блок в АЕЦ „Козлодуй”

Тази идея допреди две години се подхвърляше в публичното пространство от някои «политици», единствено с цел да се оправдае пред българските граждани спирането на строежа на АЕЦ „Белене”. Наскоро обаче бяха предприети конкретни стъпки в тази насока.

Нашата общественост трябва да знае, че за да се започне строеж на нов реакторен блок в АЕЦ „Козлодуй”, ще трябва да се получат съответните разрешения и одобрения от специализираните български и международни органи, което ще изисква един срок не по-малко от 7 години, след който ще започне строежът, от начало с изграждането на съответната инфраструктура.

Това е една безсмислена идея, която някои политици поддържат, за да оправдаят присъствието си в парламента.

7. За безопасната експлоатация на АЕЦ „Белене”

Най-важният въпрос при експлоатацията на всяка една АЕЦ е нейната безопасност. Този въпрос стана централен след аварията в японската ядрена централа във Фукушима. Специалистите, работещи в областта на безопасността на АЕЦ, са на мнение, че в Япония, която се намира в изключително активна земетръсна област, където освен това в резултат на цунами бреговете се заливат от вълни с височина 10 метра, строежът на АЕЦ трябва по принцип да се забрани. По повод на безопасността случаят с АЕЦ «Белене» е съвсем друг. Този район не е земетръсен, цунами по принцип не може да има, а съвременните технически възможности за обезпечаване на безопасна експлоатация са изключително надеждни. Това го потвърждава, както опитът в АЕЦ „Козлодуй”, така и в атомните централи на ЕС. АЕЦ „Белене”, както е проектирана, отговаря на най-високите съвременни изисквания за безопасност –  поколение 3+.

Когато се обсъждат проблемите, свързани с безопасността на АЕЦ, неминуемо възникват въпросите, свързани със съхраняване на отработеното радиоактивно ядрено гориво. За тази цел се строят скъпи подземни съоръжения, в които се складират въпросните отпадъци. В случае с АЕЦ „Белене”  в съответствие с договорените условия отработеното гориво ще се връща обратно в Русия и в България няма да се наложи да се строят специални хранилища. Това е едно много важно и изключително благоприятно обстоятелство за страната.

8. АЕЦ „Белене” и политическата действителност

Както се казва в един афоризъм: „Ние може да не се занимаваме с политика, но политиката винаги се занимава с нас”. Това не бива да се забравя особено, когато се решават важни държавни въпроси, Няма съмнение, че прекратяването от страна на българското правителство на започнатия и твърде напреднал проект на АЕЦ „Белене”, ще влоши сериозно икономическите ни отношения с Русия. Много наши политици не разбират ползата, която може да има България от добри икономически връзки и икономическо доверие с Русия. Това добре се разбира от държавите от ЕС, които изпълват огромния руски пазар със свои стоки.

Ако посетите уралския град Перм, ще намерите огромно количество полски стоки в магазините. Съвременна Турция, която в резултат на руско-турската война през 1877 – 1878 година изгуби владените от нея в течение на 500 години територии в Европа, сега е един от най-добрите търговски партньори  на Русия. Газопроводът „Син поток”, вместо да мине през България и да ни носи ежегодна печалба, мина по Черно море през Турция. Както вече казах, Русия сега строи в Турция АЕЦ само с руски средства и Русия по този начин ще продава ток от „своите АЕЦ” на Турция, с което ще я обезпечи с достатъчна и евтина електроенергия. България е черноморска страна и добрите икономически връзки с другите страни от този регион (Румъния, Украйна, Грузия и Турция) са много важни за нас. Не е лощо да напомним на някои наши политици древната китайска мъдрост: „Пожарът не се гаси с далечна вода”.

И в заключение , ако кратко отговорим на въпроса „необходима ли е на България АЕЦ „Белене”, трябва твърде да отговорим – да, неободима е, защото:

АЕЦ "Белене"
икономически ползи
По статията работи:

Георги Велев