НАЧАЛО » анализи

Нова процедура за оператор на преносната елмрежа?

ВАС е отменил мълчаливия отказ на регулаторната комисия за издаване на лиценз на частната „Българска енергийна борса“

fb
3E news
fb
10-03-2015 04:41:00
fb

Лицензът за работа на Електроенергийния системен оператор е поставен под въпрос. Оказа се, че има реална възможност лицензът на държавния преносен оператор да бъде отнет и с тази дейност да се заеме появилият се през миналата година частен конкурент „Българска енергийна борса“.

Това стана ясно, след като тричленният състав на Върховния административен съд отмени решението на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ за мълчалив отказ във връзка искане на частната компания да получи лиценз за независим преносен оператор.

От ДКЕВР (вече Комисия за енергийно и водно регулиране) не са посочили мотиви защо отказват да издадат на БЕБ да издадат лиценз за независим преносен оператор, както и за координатор на балансираща група.

Решението на енергийната комисия не е добре аргументирано и по отношение на избирането на ЕСО за компания, която ще получи лиценз за независим преносен оператор. Припомняме, че този лиценз бе даден „на пожар“ на ЕСО в последния възможен момент, за да се избегне наказателна процедура срещу страната ни от страна на ЕК, заради изискванията на третия либерализационен пакет. От Брюксел все още не са сертифицирали държавната компания като независимо предприятие, отговарящо за преноса на електроенергия високо напрежение.

От частната „Българска енергийна борса“ са обжалвали мълчаливия отказ на ДКЕВР да им даде лиценза, заради което сега ВАС е върнал преписката за разглеждане отново в КЕВР. Решението на съда е взето от тричленен състав на ВАС в края на февруари. На КЕВР са дадени указания по тълкуването и прилагането на закона. Няма информация енергийният регулатор да е обжалвал решението на съда. Комисията също така се задължава да плати разноските по делото, които са 1200 лв.

Според тълкуванието на съдиите не е възможно да има две компании с лиценз за независим преносен оператор у нас и сега КЕВР ще трябва да предоставя нови мотиви за избирането на ЕСО за оператор на мрежата.

Припомняме, че ЕСО получи лиценз от ДКЕВР за независим преносен оператор и координатор на специална балансираща група в края на декември 2013 г.и той е за период от 35 г.

Това обаче не е първият случай, в който решения на ДКЕВР отпадат пред съда като незаконосъобразни. Сега се очаква комисията да излезе със становище по казуса и да вземе ново решение за даване или отказване на на лиценз за независим преносен оператор на БЕБ.

Според ВАС и двете компании - ЕСО и БЕБ, отговарят на изискванията на закона за извършване на тази дейност.  Както частната фирма, така и ЕСО не са били собственици на електропреносната мрежа в момента на даването на лицензията.

Прочетете още: Борсата на електроенергия е на стартовата линия, операторът започва работа с кредит от БЕХ

независим преносен оператор
ДКЕВР
решение
Българска енергийна борса
ВАС
обжалване на решение
КЕВР
По статията работи:

Георги Велев