НАЧАЛО » анализи

Решаващи при избора на инвеститори за АЕЦ "Белене": цена под 9 млрд. евро, срок 8 години, концепция за продажба на тока

Ще има необходимост от ядрени мощности в целия регион, очаква се в края на 2019 г. да бъде избран стратегическият инвеститор на "Белене", заяви енергийният министър

fb
3E news
fb
07-12-2018 11:51:00
fb

Националната електрическа компания ще участва с блокираща квота в целия процес по изграждането на АЕЦ "Белене", съобщи по време на изслушването си Народното събрание енергийният министър Теменужка Петкова. Тя беше изслушана от депутатите във връзка с решението на НС от средата на тази година, с което парламентът възлага на министъра на енергетиката да търси възможности за изграждане на АЕЦ Белене" на пазарен принцип и препоръчва на МС, респективно на министъра, да информира периодично депутатите за предприетите действия и конкретните резултати от водените преговори

"Държавата ще участва с всичките механизми и контролни и регулаторни, ще участваме и с участие в блокираща квота, което ще ни даде възможност да контролираме целия този процес и държавата ще присъства там от процеса по реализация до финала на експлоатацията на тази нова ядрена мощност. За блокираща квота се смята такова участие, което е 34 процента участие, съответно от капитала или такова участие, което дава възможност на съответния акционер да участва и да взима решения, които са от изключителна важност и са от компетентността на общото събрание", коментира министър Петкова.

В представената процедура по избор на стратегически инвеститор и за изграждане на АЕЦ "Белене" и възможности за структуриране на проекта Петкова представи план, който предвижда изграждането на атомната централа за около 8 години и за около 9 милиарда евро.

Министърът уточни, че до момента предварителен интерес към строежа на "Белене" са заявили държавната китайска ядрена корпорация, корейската "Хидроатомна корпорация" и френската "Арева".

 Необходимост от мощности като АЕЦ "Белене" според анализа ще има в целия регион, добре е да опитаме да реализираме проекта, заяви Петкова   Тя информира, че процедурата ще е напълно подготвена и ще може да стартира в началото на следващата година, а в края на 2019 г. се очаква да бъде избран и самият инвеститор. Предвижда се процесът да премине през девет етапа.
   
В потенциалната пътна карта е заложено процедурата да приключи в рамките на една година.Трябва първо да се даде старт и да се види дали ще има проявен интерес,обясни Петкова.
   
Министърът подчерта, че ядреният риск остава за страната, на чиято територия се изгражда подобна мощност, така че държавата ще присъства, ще участва с апорт на относимите активи, които притежава в проекта, и с блокираща квота чрез НЕК през целия срок на изграждане и експлоатация на централата. Според нашето законодателство тази квота е 34 процента участие от капитала или в устава да е разписано участие, може и 10 на сто, но то да блокира решенията, разясни Петкова.  
 
 В процедурата е заложен критерий за участие на български компании във всеки един от етапите, като по този начин ще бъде защитен българският бизнес, ще се даде възможност за икономическо оживление, особено за област Плевен. Нямало обаче точен анализ за заетия човешки ресурс, но във всички случаи ще бъдат открити нови работни места.
   
Теменужка Петкова е категорична, че риск инвеститорът да започне да диктува цените на енергийния пазар у нас, както и да направи дъмпинг, например на АЕЦ "Козлодуй", не съществува дори само по чисто икономическа логика -  затова и подобно изискване не било предварително заложено. Няма икономически субект, който да продава на по-ниска цена продукцията с ясното съзнание, че не може да обслужва задълженията си, още повече,че нашият регулатор изцяло работи по европейските и световните изисквания в тази област, посочи тя. Допълнителна гаранция е, че централата е в страна - член на ЕС, и всеки инвеститор трябва да се съобразява с регламентите на ЕС в областта на конкуренцията.
 
   
Петкова уточни, че интерес от кредитни институции да дадат пари за проекта ще бъде обсъден в хода на преговорите с потенциалните стратегически инвеститори, които трябва да предоставят рамката на финансовия модел. Ангажиментът на МЕ, на БЕХ, трябва да спре до там да видим има ли интерес от инвеститори и оттук нататък самата компания да развива този проект, а регулаторните органи ще следят процеса чрез НЕК, смята Петкова.
   
Тя потвърди, както и вчера при изслушването си в енергийната комисия, че решаващо при избора на стратегически инвеститори ще е цена под 9 млрд евро, срок за пускане в експлоатация до 8 години, концепция за реализация на ел. енергия в т.ч с конкретни консуматори.
   
Сред условията е проектната компания да се ангажира с доставката на свежо ядрено гориво, а операторът на централата да има опит в експлоатацията на реактор WWR1000.
 
 Най-удачен вариант за структура на проекта е участие в отделна проектна компания с всички активи, които са относими към проекта АЕЦ "Белене", като самото им апортиране ще стане паралелно с разговорите с потенциалните инвеститори, стана ясно от думите на Теменужка Петкова. От енергийното министерство смятат, че най-оптималният вариант за реализацията на такъв тип проекти е 20 процента собствен капитал и 80 процента привлечен капитал.
 
 Министърът подчерта, че проектът ще трябва да бъде реализиран изцяло на пазарен принцип, без предоставяне на държавна или корпоративна гаранция, без дългосрочни договори за изкупуване на тока от държавата.
   
Предложение за над 30 процента участие на български компании в реализацията на проекта ще бъде с предимство, допълни Петкова.
   
От техническа точка бъдещият инвеститор трябва да се придържа към проекта, който е нотифициран от ЕК през 2007 г. Това означава, че трябва бъде използвано изцяло оборудването, което е произведено за този проект, както и да бъдат използвани всички лицензии. 

Два са заложените варианта по отношение на модела за осъществяване на АЕЦ „Белене“ -  10 млрд. евро и срок от 10 години. Но с предимство ще се ползва този стратегически инвеститор, който ще предложи вариант за осъществяване на проекта със сума от порядъка на 9 млрд. евро и срок до 8 години.  Товаобясни министъра на енергетиката ден по-рано в рамките на изслушването от комисията по енергетика към Народното събрание. Предвижда се изискването за финансиране на новата ядрена мощност да е за 20 % собствен и 80 % привлечен капитал. Задълително условие ще бъде българското участие да е само с апортна вноска.

"Процедурата, която е разработена е изцяло съобразена с параметрите, които българският парламент постави за реализация на проекта за АЕЦ „Белене“ - изцяло на пазарен принцип, без предоставяне на държавна гаранция, без предоставяне на корпоративна гаранция и без сключване на дългосрочни договори на българската държава за изкупуване на електрическа енергия".

Тя уточни, че с оглед на тези параметри в рамките на процедурата е предвидено "участие като акционери с миноритарен дял и на други потенциални участници, които биха желали и биха заявили интерес към участие в проекта".

"Отделно от това даваме възможност за включването в проекта на големи индустриални консуматори, които биха желали само да закупуват електрическа енергия при определени условия разбира се и при цена, която те ще договорят със съответно с компанията, със стратегическия инвеститор. Така че процедурата включва подобни възможности.

Предимство по думите на министъра ще има и предложение за изграждане на АЕЦ „Белене“ за срок от 8 години и при цена под 9 млрд. евро.

Това, което сме заложили като възможност за най-висока оценка да получи такова предложение на стратегически инвеститор, който на първо място ще даде цена, която е под 9 млрд. (евро), тъй като разполагаме с две оценки до този момент - едната на HSBC от 2012 г. и другата на БАН, които определят стойността на проекта приблизително на 10 млрд. (евро). Така че комисията, която ще прави оценката и която ще води преговорите с потенциалните стратегически инвеститори ще даде най-висока на тези инвеститори, които дадат цена под 9 млрд. евро и които дадат възможност за реализация на проекта до 8 години. Ние смятаме, че 8 години са един реалистичен срок, тъй като този проект е изключително напреднал, разполага с площадка, с инфраструктура, с оборудване, което е тук, доставено , на територията на страната и той би могъл да се реализира в тези срокове.

Отделно от това ще оценим най-високо и такова предложение, което дава възможност за участие на български компании, на българския бизнес в този проект, като се даде възможност на българските компании да участват с 30 % от  дейностите.  Ще оценим високо и предложение, което ще даде възможност нашата атомна централа в Козлодуй да бъде оператор на новата централа. Това ще даде възможност да използваме потенциала на колегите от АЕЦ „Козлодуй“ , както и да реализира приходи, тъй като ще има съответно и договор за опериране на новата централа". 

 Министър Петкова в отговор на въпрос на депутата Желю Бойчев, който попита защо не е предвиден вариант за обединение с АЕЦ „Козлодуй“ даде пример с АЕЦ „Пакш 1“ и АЕЦ „Пакш 2“, които са предвиждали такъв вариант за осъществяване на бъдещата атомна централа в Унгария, но ЕК е отказала поради нарушение на правилата за конкуренция. Правилата за конкуренция не разрешават обединение на проекта за АЕЦ „Белене“ с АЕЦ „Козлодуй“, каза Петкова.

В същото време тя обясни, че по отношение на условията, които ще бъдат поставени за стратегическия инвеститор се предвижда АЕЦ „Козлодуй“ да оперира новата централа в Белене. Съответно при приемане и изпълнение на това условие бъдещият инвеститор ще получи и предимство.
Разгледан е и моделът за АЕЦ „Аккую“ , но и той е неприложим, защото при него турската държава участва с гаранции, обясни министър Петкова.
Преди това министърът на енергетиката представи пред депутатите приетото  от правителството решение за обявяване на процедура за стратегически инвеститор за АЕЦ „Белене“.

По-късно пред журналисти министър Петкова обясни: "Анализите показват, че възможността за участие на АЕЦ „Козлодуй“ като инвеститор в този проект създават притеснения от гледна точка на правилата за конкуренция в рамките на ЕС. „Знаете, че по отношение на АЕЦ „Пакш 2“ в Унгария ЕК беше категорична, че няма как „Пакш 1“ да участва и да реализира проекта за АЕЦ „Пакш 2“. Поради тази причина „Пакш 2“ е отделена в отделна компания, изнесена извън министерство на енергетиката (на Унгария), подчинена на правителството и тя реализира този проект изключително самостоятелно.
Ако съответните стратегически инвеститори се съгласят АЕЦ „Козлодуй“ да оперира новата атомна електроцентрала това ще бъде на базата на съответен договор. Договор а опериране. Нищо повече. Все пак нещата предстоят“, каза министър Петкова.

По отношение на вече поставеният въпрос за необходимостта от нотификация на проекта за АЕЦ "Белене" пред ЕК, министърът обясни, че проектът е одобрен от ЕК през 2007 г. Промяна в техническата част на проекта няма, той е същият както и преди, обясни министърът. Нотификация се изисква при промяна на инвеститора, но тъй като още няма преговори със стратегическите инвеститори, не знаем изхода от тях е рано да се иска и нотификация. Когато имаме резултати, да такава нотификация ще бъде поискана, заяви министър Петкова.

Страната ни ще настоява също така страната ни да има блокираща квота.

За пореден път енергийният министър обясни, че ако не се направи нищо трябва да забравим оборудването. Тогава НЕК трябва да отпише активи от 3,2 млрд.лв. Това ще доведе до декапитализация както на НЕК, така и на БЕХ, обясни Петкова.

Бившият министър на енергетиката Румен Овчаров постави под съмнение избрания вариант за участие и на консуматори на енергия, но министър Петкова даде пример с модела на АЕЦ във Финландия, изграждан с участието на "Росатом". Овчаров посъветва също така да се обмисли варианта за привличане на консултант по проекта за АЕЦ "Белене". По думите му това би улеснило и министерството по отношение на финансов модел.

Министърът на енергетиката се позова на европейски регламенти в отговор на въпрос от Георги Касчиев за нотификацията на проекта и сеизмичността на площадаката на АЕЦ "Белене. "Сеизмично това са най-спокойните части на Република България", заключи министърът на енергетиката Теменужка Петкова.АЕЦ Белене
финансов модел
стратегически инвеститори.
По статията работи:

Маринела Арабаджиева