НАЧАЛО » анализи

Как задълбочаващият се пазар на природен газ засяга Европа

fb
3E news
fb
12-10-2018 01:34:00
fb

Anna Mikulska, September, 2018, kleinmanenergy.upenn.edu

 

Технологичният напредък в областта на втечняването на природния газ и хидравличното разбиване, коeто предизвика шистовата революция в Съединените щати, доведоха до неотменимо изменение на правилата на пазара на природен газ. От регионален ресурс, природният газ е на път да се превърне в глобална стока.

Продължаващата трансформация е особено важна, но и отличителна за региона на Централна и Източна Европа, където нови участници на пазара оспорват руското господство.

Природният газ е все по-популярен, особено в производството на електроенергия. В сравнение с въглищата или мазута, природният газ е много по-чист, излъчващ значително по-малко въглероден диоксид и местни замърсители. Това предимство е съчетано със съпоставими, ако не и по-добри резултати и ефективност.

 

Но в газообразната си форма с ниска плътност, природният газ е труден и скъп за транспортиране. Транспортът чрез тръбопровод е традиционен метод за преместване на горива. Предвид недопустимо високите разходи за втечняване, втечненият природен газ се използва само там, където инфраструктура за тръбопровода не може да бъде изградена. Това доведе до пазари с регионален характер, създадени чрез дългосрочни инвестиции в тръбопроводна инфраструктура и последвани от дългосрочни договори. В районите, където съществува един или малко регионални доставчици, това създава зависимост, а стоката е обект на потенциален политически риск и намеса.

 

През последното десетилетие обаче, две сравнително нови промени значително промениха динамиката на пазара на природен газ. Първо, технологията за втечняване на природен газ напредна, за да стане ефективна и достатъчно евтина, като се осигури жизнеспособна алтернатива на газ по тръбопровод. Второ, нови доставки на природен газ бяха отключени по целия свят, включително от Катар, Австралия и САЩ, където нова хоризонтална технология за сондиране инициира "шистовата революция". В резултат на това, през последните 17 години търговията с LNG се е утроила, което прави по-глобален втечнения и по-дълбок газовия пазар. На този пазар има много нови точки на предлагане и търсене, както и нарастващ дял от сделки, които са краткосрочни или на място/спот сделки. Освен това геополитическата стойност на ресурса е намаляла за традиционно доминиращите регионални доставчици, което потенциално би позволило по-голямо геополитическо влияние от страна на нетрадиционните доставчици на газ като САЩ или Австралия.

 

По-специално тези тенденции предизвикват традиционната зависимост на страните от Централна и Източна Европа от руски газ.

След падането на Желязната завеса и след като загуби възможността да влияе пряко политически на страните в региона, Русия използва природните си ресурси за постигане на геополитически цели и има икономически изгода от господството си. Но появата на по-гъвкав пазар на втечнен природен газ и изтичане срока на много от дългосрочните договори с Русия (изтичащи в началото на средата на 2020 г.), променят позициите на региона по отношение на преговорите с Русия. И поне някои държави от Централна и Източна Европа са готови да се възползват от тази възможност.

 

Полша и Литва вече направиха първите стъпки за изграждане и експлоатация на нови терминали за внос на втечнен природен газ. Допълнителни терминали за подпомагане на региона на ЦИЕ са планирани в Хърватия, Естония и Гърция.

Подписани са и нови дългосрочни договори. Това са 20-годишни договори, които полската компания PGNiG подписа за доставка на 5,4 милиарда кубически метра природен газ от 2023 година. Важно е, че договорите са FOB ("Free On Board") /термин в международното търговско право, уточняващ кога съответните задължения, разходи и риск, свързани с доставката на стоки, се преместват от износителя до купувача съгласно стандарта Incoterms/, което позволява на PGNiG свобода, когато става дума за газ, след закупуването на договорените обеми. Дружеството може или да достави тези количества на Полша, или да реши да го продаде другаде, ако търсенето в страната не е достатъчно високо, за да го поеме, или ако има по-евтин източник на газ, достъпен по това време.

 

Тази възможност за арбитраж е отличителна черта в търговията с втечнен природен газ в Европа. Предвид по-високите разходи, свързани с неконвенционалното извличане на газ, втечняването и транспортирането, цените на LNG вероятно ще бъдат по-високи от конвенционалния руски газ, транспортиран чрез съществуващата широка мрежа от тръбопроводи. Поради това, малко е вероятно LNG да замени напълно руския газ. Но той може да диверсифицира предлагането, да предостави цена и да балансира пазара. И важното е, че способността за внос и дистрибуция на LNG от страните от Централна и Източна Европа осигурява "надеждна заплаха" за настоящите руски геополитически и ценови практики. В тази роля LNG предлага по-голяма енергийна сигурност не само чрез диверсификация на източника на доставка, но и чрез промяна естеството на доставките на руски газ, което позволява на ЦИЕ да се възползва от по-евтиния руски газ при по-конкурентни условия.

 

*Анна Микулска е старши научен сътрудник в Центъра за енергийна политика Kleinman и не-щатен сътрудник в Центъра за енергийни изследвания на Института за обществени политики "Бейкър".

 

Преводът е публикуван в бюлетина на Центъра за изследване на Балкански и черноморски регион.

природен газ
дългосрочни договори за доставка на газ
втечнен природен газ
LNG
Европа
американски газ
руски газ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева