НАЧАЛО » анализи

Продължава отрицателната динамика при износа на ток - към 28 юли вече достига минус 7.48 %

Делът на базовите централи от началото на тази година към 28 юли спрямо същия период на миналата нараства с 5.14 %

fb
3E news
fb
02-08-2019 09:30:00
fb

Производството на електроенергия все още остава положително, макар че нарастването е много слабо. Потреблението запазва почти същата динамика като през предходните няколко отчетни периода. Затова пък износът на ток продължава отрицателната динамика и спадът започва да изглежда притесняващ. Участието на ВЕИ в преносната мрежа намалява, но пък в разпределителната расте. Без промяна остана спадът по отношение на дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ). Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор за енергийния баланс на страната за периода от 1 януари до 28 юли тази година, спрямо същия период на миналата 2018 г.

Производството на електроенергия за времето от началото на настоящата година към 28 юли е от порядъка на 25 606 638 MWh. За сравнение, през същия период на предходната година е отчетен обем от 25 528 677 MWh. Както става ясно ръстът се запазва и е от порядъка на (плюс) 0.31% и по-нисък спрямо по-рано отчетени периоди.

Потреблението на електроенергия за сравнявания отчетен период също остава положително – плюс 1.57 %. Ако за посоченото време през миналата година то е било от порядъка на 21 972 049 MWh, то сега се отчита нарастване до 22 316 130 MWh.

Продължава обаче спадът при износа на електроенергия. Към 21 юли отчетеният спад бе от порядъка на (минус) 5.49 %.. Сега, данните на оператора сочат за спад (минус) от 7.48 %. Така например ако за времето от 1 януари до 28 юли 2018 г. износът на електроенергия е бил в обем от 3 556 628 MWh, то за същия период на настоящата 2019 г. той вече спада до 3 290 508 MWh. Както изглежда това не е краят на това понижение, но проблем ще е връщането към положителната динамика, а и тези данни се нуждаят от по-сериозен анализ на експерти.

Участието на базовите централи обаче остава положително и нараства (плюс) с 5.14 %. За сравнение, ако през времето от началото на предходната 2018 г. до 28 юли базовите централи са участвали с 20 505 179 MWh, то сега се увеличава и е от порядъка на 21 559 567 MWh.

Делът на ВЕИ в преносната мрежа за пореден отчетен период остава отрицателен, но пък ръстът в разпределителната мрежа е  забележителен.
За  времето от 1 януари до 28 юли тази година участието на ВЕИ в преносната мрежа намалява (минус) с 0.23 % до 706 643 MWh. За сравнение, година по-рано то е било в обем от 708 264 MWh. В частност това се дължи на отрицателният дял на вятърните (минус 1.56 % ) и фотоволтаични (минус 6.80 %) мощности и слабият положителен дял на биомасата (плюс 4.68 %).

За разлика от преносната мрежа, участието на ВЕИ в разпределителната мрежа расте съществено и достига до плюс 13.09 %. За сравнение, ако през посочения сравняван период през предходната година делът на ВЕИ в разпределителната мрежа е бил в обем от 965 758 MWh, то през настоящата нараства до 1 092 221 MWh. В частност това се дължи на положителният дял на вятърните (плюс 10.13 %), фотоволтаичните (плюс 17.27 %) мощности и биомасата (плюс 0.91%).

Вече не е новина високият отрицателен дял на водноелектрическите централи (ВЕЦ) – минус 32.88 %. За сравнявания период от началото на миналата година към 28 юли ВЕЦ са участвали с 3 349 476 MWh, но през тази година то спада до 2 248 207 MWh.

По статията работи:

Маринела Арабаджиева