НАЧАЛО » анализи

Износът на ток към средата на юли вече е минус 2.85 %

Спрямо същия период на миналата година производството и потреблението продължават да нарастват

fb
3E news
fb
16-07-2019 09:00:00
fb

Производството на електроенергия от началото на тази година към средата на месец юли продължава да се увеличава. Расте и потреблението. При дела  на базовите централи и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) особено в разпределителната мрежа също се отчита ръст, докато водноелектрическите централи (ВЕЦ) запазват много висок отрицателен дял. Продължава и негативната тенденция при износа на електроенергия. Още преди седмици при износът на ток бе отчетена тенденцията на спад между 5 до 8 %  седмично и в началото на юли данните вече започват да стават тревожни, но ситуацията е редно да бъде анализирана от експерти, особено ако тенденцията продължи с бързи темпове. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за периода от 1 януари до 14 юли 2019 година спрямо същия период на 2018 г.

Производството на електроенергия от началото на годината към средата на месец юли е в обем от 24 086 018 MWh като нараства с 1.36 %. За сравнение през същия период на миналата година производството на ток е било от порядъка на 23 761 956 MWh.

Потреблението на електроенергия също продължава да се увеличава и към средата на месец юли тази година вече е плюс 2 %. Ако за периода от началото на януари до 14 юли 2018 година потреблението на електроенергия е било в обем от 20 644 559 MWh, то за същия период на настоящата година нараства до 21 057 452 MWh.

Затова пък за пореден сравнителен период износът на ток намалява и данните, предвид вече не така незабележимия отрицателен резултат започват да притесняват. Така например, ако от първи януари до четиринадесети юли миналата година е отчетен износ на 3 117 397 MWh, то за същото време на тази година е 3 028 566 MWh. Това е спад (минус) от вече значителните 2.85 %.

Участието на базовите централи продължава да се увеличава -  до плюс 6.29 % или 20 270 906 MWh в сравнение с 19 072 088 MWh за сравнявания отчетен период на предходната година.

Най-сетне при възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа вече се отчита положителна тенденция  след дълги седмица на отрицателно участие. Така например от началото на тази година към средата на месец юли участието на ВЕИ в преносната мрежа е в обем от 667 738 MWh спрямо 665 822 MWh. Вярно е, че увеличението е слабо – едва (плюс) 0.29 %. В частност това се дължи както на положителните, макар и слаби данни за участието на фотоволтаичните (плюс 0.35 %), така и на вятърните (плюс 3.46 %) мощности. Все още е много висок отрицателният дял на биомасата – (минус) 8.07 %.

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа за пореден отчетен период запазва много добри положителни показатели – плюс 12.56 %. За сравнение, ако през посочения сравняван период на предишната 2018 година участието на ВЕИ в разпределителната режа е било в обем от 901 661 MWh, то сега то нараства до 1 014 877 MWh. В частност увеличението е положително както по отношение на вятърните (плюс 12.43 %) , така и на фотоволтаичните мощности (плюс 15.00 %). Делът на биомасата остава почти идентичен като този през предходната година – 0 %.

Много високо все още остава отрицателното участие на ВЕЦ, което спада до 2 132 497 MWh спрямо 3 122 385 MWh за същия период на 2018 година. Понижението е (минус) 31.70 % и се държи в този диапазон вече от няколко месеца.

петрол
цени
пазари
По статията работи:

Маринела Арабаджиева