НАЧАЛО » анализи

ЕС все пак ще инвестира в енергийната ни инфраструктура - първи ще получат пари „Булгартрансгаз“ и TANAP

На следващ етап България очаква одобрение за проектите за електроенергийната инфраструктура

fb
3E news
fb
22-01-2016 10:37:00
fb

България не се класира за финансиране на инфраструктурни проекти /транспортни и други/ по плана "Юнкер", но страните членки на Европейския съюз (ЕС) все пак инвестират в наши проекти, основно в енергийна инфраструктура. ЕС ще финансира с 217 млн.евро ключови енергийни проекти, включително и в модернизацията на преносната система на „Булгартрансгаз“, както и в проекта за Трансанадолския газопровод (TANAP), става ясно от съобщение на сайта на Европейската комисия. Сумата, която ще бъде инвестирана за модернизация на българската газотранспортна система на „Булгартрансгаз“, е 800 хил.евро.

Според съобщението, ЕС ще задели значителна сума и за проекта TANAP - 2,219 млн.евро. Припомняме, че общата стойност на проекта се оценява на сумата от 10 млрд. долара.

В съобщението се отбелязва, че 15 от одобрените проекти са избрани в рамките на програмата на ЕС Connecting Europe Facility за финансиране на инфраструктура.

Европейската комисия заявява, че тези проекти ще увеличат енергийната сигурност и ще сложат край на изолацията на държавите членки от европейската енергийна мрежа. Те също така ще подпомогнат завършването на създадения Европейски енергиен пазар и интеграцията на възобновяеми източници на енергия към енергийната мрежа.

Сред 15-те проекта най-голям брой – 9, се отнасят за газовия сектор. За осъществяването им ЕС ще задели сумата от 207 милиона евро.

Освен това ЕС е одобрил инвестирането в 6 проекта (10 милиона евро) в сектора на електроенергията.

От 15 проекта, 13 са с изследователски характер (29 милиона евро), а 2 са в сектора на строителството (188 млн.евро).

Модернизирането на газотранспортната ифраструктура на България е от съществено значение, предвид амбициите на страната ни да се превърне в основен газоразпределителен център и осъществяването на търговия с природен газ в рамките на газовия хъб "Балкан". Разширението на газотранспортната система е от значение и предвид изграждането на интерконекторните връзки със съседните страни.

Проектът TANAP предвижда транспортирането на газ от азербайджанското находище „Шах Дениз“ от грузинско-турската граница до западната граница на Турция. Първоначалният капацитет на газопровода е 16 млрд.куб м. Газа от „Шах Дениз“ трябва да достигне до Турция през 2018 г., а след завършване на строителството на Трансадриатическия газопровод през 2020 г. и до пазарите на Европа.

На следващ етап се очаква ЕК да одобри и проектите, които са от съществено значение за електроенергийната инфраструктура на България. В частност става въпрос за проектите на ЕСО за проучвания и подготвителни действия по изграждане на втори междусистемен електропровод между България и Гърция. Същественото в случая е, че става въпрос за финансиране на проекта както на гръцка, така и на българска територия. Началото на проекта, с кото страната ни кандидатства е януари 2015 г. с крайна дата юли 2017 г. Стойността на проекта е 680 000 евро, при съфинансиране от ЕС за 340 000 евро на гръцка територия. Проучвания и прединвестиционни работи за българската част от проекта за взаимно свързване между Марица изток (BG) и Неа Санта (EL) е с начална дата на проекта ноември 2014 г. и крайна дата март 2018 г. При крайна цена от 612 хил.евро, съфинансирането, за което се кандидатства от страна на ЕС е 306 хил. Евро или 50%.

По проекта проучвания и прединвестиционни дейности за вътрешни линии при „Марица Изток-Бургас“, „Марица изток-3“ и ТЕЦ „Марица Изток- Марица Изток - Пловдив начална дата на проекта е според плана януари 2015 г. и финал – юли 2017 г. Стойността е 558 хил.евро, а исканото финансиране - 279 хил евро. Предвижда се изграждане на електропровод 400 kV с капацитет от 1500 MW и дължина 257 км – за синхронизиране на мощностите от ВЕИ.

Сред най-големите проекти, с които страната ни кандидатства, е изграждането на приблизително 133 км дълга преносна високоволтова линия от 400 кV между подстанция "Марица Изток" и подстанция "Бургас" на територията на България.Общата стойност на проекта е 57 993 300 евро, от които се кандидатства за съфинансиране на 50% или 28 996 650 евро. Началото на проекта е записано за януари 2016 г., а крайната дата на приключване е юли 2021г.

Изграждането на електровръзка от 400 kV касае и свързването на подстанция Добруджа и Бургас (110 км) с крайна дата април 2018 г. и искане за съфинансиране от 50% при обща стойност от 630 000 евро.

Сред проектите, с които кандидатства страната ни за съфинансиране от 50% е и ПАВЕЦ Чаира (общата стойност на проекта е 6 426 000 евро).

Конкретните действия по проектите имат за цел подготовка на документацията, необходима за окончателно решение за инвестиране. Това включва получаването на крайните подробните планове за развитие и утвърждаване на всички необходими разрешителни за изпълнението на инвестиционните проекти, става ясно от документацията на ЕК.

 

газова инфраструктура
електроенергийна инфраструктура
ЕСО
Булгартрансгаз
TANAP
По статията работи:

Маринела Арабаджиева