НАЧАЛО » анализи

Експерт: Диверсификацията не е панацея. Тя само решава технически проблеми

fb
3E news
fb
09-09-2019 12:23:00
fb

Няма нито един прецедент за използването на ядрената енергия като политически инструмент. Трансферът на технологии и запасът от гориво са достатъчни, за да се избегнат политическите рискове. Трябва също така да е ясно, че диверсификацията не е панацея, а само решава технически проблеми. Това коментира в рамките на работен семинар на The New Nuclear Watch Institute (NNWI) Vadim Malkin  Energy and Natural Resources Consultant, Managing Partner  TMC LLP.

В презентацията си Truths and Myths about Energy Geopolitics, Malkin  представи разликата между различните понятия като сигурност и безопасност, влиянието, както и  зависимостите по отношение на ядрената и другите видове енергетика, управлението на пазарните и политическите рискове , включително и ефикасността на ядрената енергетика, страховете от инцидент.


Зависимости

Експертът обърна внимание при използването на различните понятия, поставяйки в центъра  разликата между енергийната зависимост и енергийната независимост, както и между сигурност и безопасност.

Сред ключовите понятия за геополитическите рискове от гледна точка на икономиката е и зависимостта от енергия. При идеален пазар, с идеална конкуренция, което например е и стил на дадена икономика, зависимост не може да съществува.  Зависимост възниква, когато страна с по-силна преговаряща позиция  може да злоупотреби с пазарната си сила, за да извлече икономическа стойност, изгода или да повлияе върху вземането на решения или в политиката, или при други сделки. В тази връзка Malkin се спря и на ключовото понятие „блокиране на клиент“: тоест, когато клиентът не е в състояние да използва друг доставчик без значителни разходи за превключване. Ключово е и понятието, свързано със промяната на разходите и връзките между търсенето и предлагането (сигурност на предлагането срещу сигурността на търсенето, особено за доставчиците с непрекъснат производствен цикъл, където има ценова пауза / замразяването струва скъпо). Експертът се спря и на увеличаването на разходите за преминаване към определен тип гориво, като даде за пример природния газ, припомняйки, че всички гледат цената, но не като цяло. В същото време разходите за превключване от един тип енергия към природния газ не са никак малко . Става въпрос за една цялостна нова инфраструктура, скъпо струващи тръбопроводи, но също така и за създаване на висока степен на взаимозависимост (съхранението на горивото е ограничено, цената за съхранение е висока, строг график по отношение на разпределителна мрежа и пр.) и не на последно място – високи геополитически рискове.

По отношение на възобновяемите енергийни източници също има относителна взаимозависимост: разчита се на метеорологичните условия, въздействие върху икономиката на други източници на енергия, влияние върху мрежата, нарушаване на баланса на преноса  и пр. При ядрената енергетика е малко по-различно, коментира Malkin и в тази връзка посочи, че тя изисква сравнително по-ниски разходи за превключване, но и зависимост по отношение на технологиите.

Security vs Safety

В обяснението си на тезата „сигурност срещу безопасност: източници на риск“, експертът наблегна на съществената разлики между двете понятия.
Безопасността например се отнася по-скоро до злополуките, касае физическите щети или последици (безопасност). Сигурността съдържа в себе си надеждност, предотвратяване на злонамерени намеси.

Рискове

Рисковете за енергийната сигурност са свързани с технологията или по-точно с физическата инфраструктура, икономическите разходи, което е свързано с това дали даден пазар е стабилен или не, а също така и с политическите интервенции, като санкции, търговски войни и др. В тази връзка Malkin коментира и възможностите за управлението на рисковете в енергетиката, включително чрез моделиране, симулации, различната стойност на стратегиите и разбира се – хеджирането на рисковете. В този смисъл той коментира, че диверсификациите не биха могли да бъдат мантра.  Това е просто техника, а не панацея (има и стратегия за управление на времето / запаси, резервен капацитет и т.н.). В допълнение той отбеляза, че при смяна на пазарната цена в посока надолу, концентрацията не е източник на рискове. Тоест не се заблуждавайте от фрази като 60% разчитане на еди  каква си енергия, обясни той.
В коментар за пазарните рискове Vadim Malkin обясни, че при правилна стратегия за намаляване на рисковете, не възниква и няма да има и зависимост, просто става въпрос по-
скоро за сигнали.

Изследванията по отношение на сигурност на доставките при всички случаи са в полза на ядрената енергетика.  Пазарният тест, представен от експерта посочва, че горивото = 8% от LCOE за ядрени, от които за уран = 42% (само около 3,5% от LCOE) в сравнение с изкопаеми горива = 60-70% LCOE.

Политически рискове, както определи експерта, отново са в полза на ядрената енергетика в сравнение например с природния газ. В тази връзка Malkin даде пример с разделянето на бившия СССР и обособяването на Украйна като самостоятелна страна. В нея остават както газопроводната система, така и ядрените централи, но зависимостта при АЕЦ и едва 6 процента, докато при газа не е така, коментира експертът.

Няма нито един прецедент за използване на ядрената енергия като политически инструмент.
Технологичният трансфер и достатъчният запас от гориво правят технически невъзможни за продавача прилагането на политически хватки.

В заключение Vadim Malkin коментира и митовете, свързани с ядрената енергетика. Един от тях е свързан с това, че ако имате реактор, можете да имате ядрено оръжие. Това категорично не е така. Ядрената енергетика е базирана на технология и работи по изключително високи стандарти, заключи експертът. 

По статията работи:

Маринела Арабаджиева