НАЧАЛО » анализи

Европроект възстановява редки растения и дървета в 10 парка в страната

Проектът е с продължителност 4 години и е на стойност милион и двеста хиляди евро

fb
3E news
fb
04-11-2010 08:44:50
fb
Редки и засрашени растителни и дървесни видове край реки и влажни зони в 10 природни парка в страната ще бъдат опазени и възстановени по европроект на природозащитната организация WWF и Изпълнителната агенция по горите, съобщава в. "Дневник". Местообитанията, включени в проекта, обхващат територия от 21 хил. ха в парковете "Българка", "Витоша", "Врачански Балкан", "Златни пясъци", "Персина", "Рилски манастир", "Русенски Лом", "Сините камъни", "Странджа" и "Шуменско плато".

Един от включените паркове по пилотния проект по програмата LIFE + е "Българка", разположен в централния и източния дял на Стара планина. Предвижда се да бъдат премахнати някои инвазивни видове като японска рейнутрия и жлезиста слабонога, както и неместни растителни видове като акация. На тяхно място ще бъде засадена типична речна растителност, която поддържа речните екосистеми и намалява водното изпарение. Крайречната гора в парк "Българка" ще се възстановява с върба, топола, ясен и бряст, а склоновите гори с характерни за местообитанията черна елша и ясен.

Проектът е с продължителност 4 години и е на стойност милион и двеста хиляди евро. По проекта ще бъдат засадени и над 320 хил. фиданки ясен, дъб, бук, клек, тис, черна елша и др.

По статията работи: