Европейската електроенергетика иска ускорено електрифициране на икономиката

Ацоциацията на европейския електроенергиен сектор Eurelectric публикува преди дни докладът „Пътища за декарбонизация на европейската икономика“, в който се описват сценариите за постигането на климатичните цели на Европа към 2050  г.(Decarbonisation Pathways shows that deep EU decarbonisation requires 60% electrification).

https://cdn.eurelectric.org/media/3176/decarbonisation-pathways-electrification-part-press-statement-h-8E892267.pdf


В доклада не се разглежда електроенергетиката въобще, тъй като перспективите за пълната декарбонизация на сектора са разбираеми и очевидни. Припомняме, че в края на миналата година Асоциацията публикува меморандум, в който формулира намерението на европейските енергетика за превръщане на сектора си в въглеродно неутрален  преди средата на века.

Постигането на климатичните цели, заложени в Парижкото споразумение за климата, зависи основно от декарбонизацията на другите сектори на икономиката. Проучването разкрива тясната връзка между електрификацията и пълната декарбонизация.

За да се постигне 95% намаление на емисиите до 2050 г., електроенергията трябва да покрива най-малко 60% от крайното потребление на енергия. Това е постижимо със средногодишен ръст от 1,5% в потреблението на електроенергията в ЕС, като в същото време се намалява енергийното потребление на ЕС с 1,3% годишно.


Eurelectric разглежда три сценария за намаляване на изхвърлянията на емисии: с 80%, 90 % и 95 % от нивото от 1990 г. и сравнява структурата на потребление на енергия във всеки от тях. (виж илюстрация 1).

 Настоящата структура на изхвърляния  изглежда по следния начин (нагледна информация, илюстрация 2).

В доклада се казва, че за намаляване на изхвърлянията с 95 % към 2050 г. електричеството в крайното потребление на енергия на Европа трябва да се увеличи минимум до 60%. Цела е достижима при годишен ръст на потреблението на електричество с 1,5 % год. При средногодишно понижение на потреблението на крайна енергия с 1,3 %.

Електрификацията на транспортния сектор е показана на илюстрации 4 и 5 .

Основната стока, продавана от електроенергията е електричеството. Затова не е учудващ стремежа за стимулиране на неговото потребление. Решенията, разглеждани от Eurelectric са очевидни и типови. Към днешна дата за недостатъчните темпове декаррбонизация, топлоснабдяване и транспорт говори всичко. Така и в доклада, който бе публикуван ден по-рано REN 21 също подчертава необходимостта от ускорено понижение на изхвърлянията на вредни емисии в тези сектори.
Във връзка с това се очаква засилване на политическите усилия в Европа и насочването им към по-бързо увеличение на дела на електрчеството за производство на топло и студено и в транспортния сектор. И това ще бъде напомняме, чисто електричество.

"Дълбоката декарбонизация ще изисква безпрецедентни усилия. Политическият фокус върху формирането на справедлив преход и оставянето на място за регионални нюанси ще бъде ключът към успеха ", коментира Кристиан Руби, генерален секретар на Eurelectric.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари