НАЧАЛО » анализи

Необичайният ръст при участието на ВЕЦ в производството на ток се запазва - в средата на юли скокът е с 52.08 % в сравнение с 2017-та

fb
3E news
fb
16-07-2018 11:59:00
fb

Ново, макар и слабо подобрение на данните за производство и потребление на електроенергия отчита Електроенергийният системен оператор (ЕСО) за периода от началото на годината до средата на месец юли. Освен от началото на годината, в сравнение и със седмица по-рано се подобряват и данните за износа на електроенергия. Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) остава отрицателен, но затова пък необичайният ръст в средата на месец юли при участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) се запазва. Това става ясно от оперативните данни на ЕСО за енергийния баланс на страната за периода от 1 януари до 15 юли тази година спрямо същия период на 2017 г.

Производството на електроенергия за периода от 1 януари до 15 юли тази година намалява в сравнение със същия период на миналата година (минус) с 2.41 и е от порядъка на 23 859 872 MWh. За сравнение тогава то е било 24 449 459 MWh, сочат данните. Въпреки това в сравнение със седмица по-рано има подобрение.

 Макар и много слабо, но подобрение се наблюдава и при потреблението на електроенергия, въпреки че и то засега запазва отрицателната си тенденция. Ако през сравнявания период на миналата година потреблението е било в обем от 21 943 665 MWh, то сега намалява с (минус) 5.55 % до 20 725 852 MWh.

За пореден месец обаче износът на електроенергия бележи ръст, като се увеличава и в сравнение със седмица по-рано. Положителната тенденция се запазва вече няколко поредни месеца. Така например, ако износът на електроенергия от 1 януари 2017 г. до 15 юли е бил 2 505 794 MWh, то през същия период на тази година расте до 3 134 020 MWh. Това е увеличение (плюс) от значителните 25.07 %.

Участието на базовите централи все още остава отрицателно (минус) 7.32 % (минус 7-39 % седмица по-рано), като за сравнявания период на настоящата година то е в обем от 19 163 592 MWh при 20 677 759 MWh година по-рано.

Лошите климатични условия при всички случаи се отразяват най-значително на участието на ВЕИ както в преносната, така и в разпределителната мрежи, като за пореден отчетен период от 1 януари до 15 юли те запазват висок отрицателен дял. Делът на ВЕИ в преносната мрежа спада до 669 524 MWh. За сравнение през посочения период на предишната година участието на ВЕИ е било от порядъка на 690 736 MWh. Отрицателен е делът както на вятърните (минус 1.83 %), така и на фотоволтаичните (минус 1.55 %) мощности. Значителен остава спадът в дела на мощностите на биомаса – минус 11.81 %.

Много по-високо е отрицателното участие на ВЕИ в разпределителната мрежа, което достига до съществените минус 12.47 %. Така например, ако през времето от 1 януари до 15 юли миналата година участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било в обем от 1 020 705 MWh, то за същия период на 2018 г. спада до 893 461 MWh. В частност най-голямо е понижението при фотоволтаиците – достига до минус 15.49 %. Отрицателното участие вятърните мощности е също високо – минус 11.59 %, като прави впечатление, че в този сегмент показателите в сравнение например и със седмица по-рано засилват негативната си тенденция. Делът на биомасата в разпределителната мрежа за посочения сравняван период засега остава положителен – ръст от 3.55 %, но също със спад спрямо седмица по-рано.

В същото време не може да не се отбележи продължаващият ръст на участието на ВЕЦ. За сравнение, ако през времето от 1 януари до 8 юли 2017 г. делът на ВЕЦ е бил в обем от 2 060 259 MWh, то за същия период на настоящата 2018 г. този дял расте до 3 133 295 MWh. Това е увеличение (плюс) от значителните 52.08 %. Не може да се не отбележи, че този ръст се случва през летния месец юли. Безспорно валежите са в полза именно на водноелектрическите централи, при които през минали години се отчиташе точно толкова отрицателен дял.

ЕСО
енергиен баланс
базови централи
ВЕЦ
ВЕИ
Производство на електроенергия
потребление на ток
износ на ток
По статията работи:

Маринела Арабаджиева