НАЧАЛО » анализи

Делът на ВЕИ в разпределителната мрежа спада с 10.86 %, но ВЕЦ отново бият рекорд с 51 % ръст на дела в производството на ток

fb
3E news
fb
09-07-2018 06:00:00
fb

Подобрение на данните за производството и потреблението на ток се подобряват, а износът продължава да расте. Участието на базовите централи също расте, въпреки че все още остава отрицателно. Запазва се обаче твърде дълго задържалата се отрицателна тенденция при дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Затова пък водноелектрическите централи (ВЕЦ) в началото на месец юли продължават да държат лидерската си по дял в производството на ток, което със сигурност не се е случвало в близките години. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за периода от 1 януари до 8 юли 2018 г. спрямо същия период на 2017 г.

Производството на електроенергия за времето от началото на тази година до първите осем дни на юли е от порядъка на 23 019 634 MWh. За сравнение през същия период година по-рано то е било в обем от 23 595 523 MWh. Спадът е от порядъка на (минус) 2.44 %. Спрямо отчетния период седмица по-рано също има подобрение, става ясно при сравняване на данните.

Потреблението на електроенергия също се подобрява слабо, въпреки че запазва отрицателната си тенденция - от порядъка на минус 5.47 %  - до 20 086 897 MWh. За сравнение, през времето от началото на годината до осми юли миналата година, то е било в обем от 21 250 119 MWh.

Износът на електроенергия обаче продължава да расте и към 8 юли е над 25 на сто – 25.04 %. Ако през това време на миналата година износът на ток е бил в обем от 2 345 404 MWh, то сега той расте до нивото от 2 932 737 MWh.

Участието на базовите централи за времето от 1 януари до 8 юли е от порядъка на 18 491 645 MWh, което е спад (минус) от 7.39 % . За същия период на миналата година делът на базовите централи се изчислява на 19 967 145 MWh.

Делът на ВЕИ както в преносната, така и в разпределителната мрежи за пореден отчетен период остават отрицателни. Негативната тенденция се задържа вече доста дълго време, както за слънчевата, така и за вятърната енергия и биомасата.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа от 1 януари до 8 юли тази година е от порядъка на 649 779 MWh при 668 239 MWh година по-рано. Това е спад от 2.76 %, като отрицателен е делът и на вятърните мощности (- 1.50 %), и на фотоволтаичните (- 1.34 %) и на биомасата (- 11.32 %).

Още повече растат отрицателните данни при дела на ВЕИ в разпределителната мрежа, като за времето до осми юли спадът е (минус) 10.86 % до 874 428 MWh, спрямо 980 973 MWh за същото време на предходната година. Най-значителен е спадът при производството на слънчева енергия – минус 13.71 %. Висок е и спадът при дела на вятърна енергия, което достига до минус 10.32 %. Делът на биомасата се покачва с незначителните 5.07 на сто.

Затова пък, за пореден отчетен период участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ) остава високо . За сравнение, ако за времето от 1 януари до 8 юли миналата година то е било в обем от 1 979 166 MWh, то сега расте двойно – до 3 003 782 MWh. Това е ръст от порядъка на 51.77 %, става ясно от данните на ЕСО. За сравнение, не така отдавна делът на ВЕИ скочи до рекордните 69 процента.

ЕСО
ВЕЦ
ВЕИ
базови централи
производство на ток
потребление на ток
дял на ВЕИ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева