НАЧАЛО » анализи

Газовата инфраструктура не се нуждае от политика

fb
3E news
fb
29-01-2016 01:38:00
fb

Председателят на управителния съвет на базираната в Словения Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (Acer), Разван Николеску каза на Европейската газова конференция във Виена в края на януари, че няма време за политически предизвикателства, пише в статия Natural Gas Europe.

Припомняйки постиженията на Acer през шестте години откакто е създадена, той каза, че политиката трябва да бъдат извадена от осъществяването на бизнес в сферата на енергетиката. "Мисля, че ние трябва да говорим повече за предизвикателствата на клиента, отколкото политическите предизвикателства", каза той. "Ние (Acer) възнамеряваме да преодолеем предизвикателствата на клиентите в Европа чрез създаване на функциониращ, интегриран вътрешен пазар на газ и електричество."

Според него, трябва да се направи много повече, за да има функциониращ пазар на газ в Европа. "Трябва да има по-голяма конкуренция.Предвид това, че пазарът има за цел по-добро обслужване на клиентите имаме нужда от по-голяма конкуренция, от повече източници на газ в Европа", каза той.

Освен това, според него трябва да бъдат изградени повече междусистемни връзки, както и да бъде осигурен по-последователен регулаторен подход: "Не вярваме, че, може да имаме функциониращ пазар в Европа, ако той се регулира по различен начин от 28 регулаторни органа“, каза той.

Николеску призовава за осъществяване на дейността по друг начин, предвид и различията между отделните държави в Европа. "Сега е времето да се откажем от лицемерието и да заявим, че трябва да се изгради функциониращ енергиен пазар. Ако искаме той да бъде изграден, ние трябва да вземем мерки сега," каза той.

Справяне с несигурността

Високопоставеният шеф от OMV в Австрия, отговарящ за газовия бизнес, Райнхард Мичек, посочи, че когато става дума за политика, човек трябва да се справи с несигурността на бъдещето по отношение на фактори като цена и конкуренция между основните енергийни източници. За да се планира и реализира инфраструктура, според него са необходими между пет до десет години.

Във връзка със спекулациите по отношение на търсенето и потреблението на природен газ, той каза: „С цел анализиране на изискванията за внос на газ ние също така трябва да мислим за производството на газ в рамките на Европа, което ще намалее значително, особено в Нидерландия и Обединеното кралство. Това означава, че ще са необходими допълнителни количества газ, дори и ако търсенето остане на това ниво (т.е.е в застой), в което ние не вярваме, че ще се случи“. OMV разработва газови залежи в Румъния, се казва в статията.

На второ място, ние трябва да се погрижим за целостта на съществуващата инфраструктура и да я допълване по най-интелигентния, най-икономичния начин", каза той, като подчерта, че по отношение на инфраструктурата трябва да бъдат "сведени до минимум разпространението на рисковете и разходите за логистика, поради ценовият натиск на пазара.“ По думите му, трябва да се види как да се увеличи конкурентоспособността в цялата система. "

Подобряване на взаимната свързаност

По отношение на усилията за изграждане на газов коридор през Югоизточна Европа, по думите на Мичек „досега никой не е успял да стори това“. "Ние се надяваме, че в в тези страни ще бъдат изградени интерконектори, които ще са успешни при по- ограничен обеми от природен газ."

Що се отнася до цялостният успех или провал на взаимното свързване, Мичек отбеляза, че в Европа има страни, които са независими от вноса на газ, но в същото време съседите им са напълно зависими от вноса на газ. В тази ситуация, според него, "има място за подобряване на взаимното свързване."

Предизвикателства

Главният изпълнителен директор на италианската оператор на преносна система (TSO) Sanaq Карло Малакарне, описа предизвикателен сценарий. Според него европейската газова индустрия излиза извън рамките на глобалните перспективи за икономически растеж.

Сценариите, представени от него касаят намаляване на търсенето на газ, поради несигурността на новите страни в Европейския съюз; национални политики за околната среда; нарастването на доставките; променливост; възприемането на потенциалния недостиг на доставки; и увеличаване на зависимостта от вноса и конкуренцията, особено по отношение на азиатските страни, предвид привличане на доставки на втечнен природен газ (LNG), се обяснява в статията.

Всички тези елементи, по думите на Малакарне ограничават способността на европейската газова индустрия да бъде поддържана стабилна в дългосрочна перспектива.

Освен това, той, според изданието е коментирал иситуацията с доставките, в частност постепенното има намаляване заради обвързването на договорите с клаузата “вземи ил плати“ и увеличаването на ликвидността на спот пазарите, което е подтикнало участниците в пазара към по-краткосрочни договори и намаляване на дългосрочните обвързвания.

След приключване на конференцията, италиански доставчик и основен клиент SNAM, Eni постигна съгласие с “Газпром” за намаляване на обема на природния газ по клаузата „вземи или плати“.

В изявление на 22 януари, след среща между изпълнителните директори на двете компании, “Газпром” заяви, че страните "обсъждат европейските тенденции на пазара на газ в светлината на сегашните цени на петрола. Компаниите потвърдиха намерението си да продължат да работят в тясно сътрудничество на италианския газов пазар и изразиха готовността си да увеличи продажбите руски газ в рамките на съществуващите дългосрочни договори. ", се казва още в статията.

Взаимна свързаност и съхранение

"Това подчертава необходимостта от насърчаването на сигурните връзки с дългосрочните партньори за доставка на газ на общия интегриран европейски пазар” според Малакарне. По думите му, търсенето в световен мащаб може да доведе до много по-привлекателни перспективи. Във връзка с това, обаче според Малакарне , „задължително е да се гарантира, че ЕС има необходимата транспортна взаимосвързаност и гъвкавост по отношение на съхранението, за да се постигне напълно интегрирана система за природен газ в ЕС, в подкрепа динамиката на пазара и повишаването на конкурентоспособността на природния газ ".

По отношение на възможното развитие на газовата мрежа и инфраструктура, Малакране се обяви за ефективно интегриране на европейските газови мрежи, чрез разработването на нови енергийни коридори. Според него това е от ключово значение за гарантиране на сигурността на доставките и за засилване на "конкурентоспособността на газа, спрямо други по-замърсяващи енергийни източници”. Освен това той се обяви за „насърчаване напо-плавен преход към ефективна и устойчива икономика с ниски въглеродни емисии."

Отделяне на операторите

Малакране обясни, че ролята на операторите на преносни системи се е превърнала от собственици на активи, които работят и поддържат инфраструктурата на посредници на пазара, които осигуряват пазарно-ориентирани услуги, а сега обслужват и нуждите е на товародателите и крайните потребители.

Сега, смята той, операторите на преносни системи са станали общоевропейски играчи, притежаващи възможности за развитие на бизнеса извън собствените си граници.

"Европа трябва да постигне тясна обвързаност между европейските енергийни коридори и маршрутите за внос”. "Днес, някои коридори може да постигнат пълно развитие, само ако се активират нови газови потоци в посоки “юг-север” и “изток-запад”, в резултат на свързването на северноафриканските страни и новите източници от Средиземноморието, Близкия Изток и Каспийския регион.

Инвестиционните приоритети на ЕС следва да се съсредоточи върху създаване на допълнителна гъвкавост и диверсификация на доставките, както и да се осигури по-голяма ефективност и точност при взаимната свързаност, заключава статията на Natural Gas Europe.

 

природен газ
интерконектори
взаимна газова свързаност на Европа
газова инфраструктура
По статията работи:

Маринела Арабаджиева