НАЧАЛО » анализи

В края на март България, Румъния, Унгария и Гърция започват разговори по проекта за Вертикален газов коридор

Групата на високо равнище по въпросите на газовата свързаност ще търси три различни източника за доставки на газ за Централна Европа

fb
3E news
fb
09-02-2015 01:35:00
fb

 

Българският енергиен министър Теменужка Петкова покани представителите на Румъния, Гърция и Унгария на първа среща за Вертикалния газов коридор към края на месец март в България, съобщи пресслужбата на Министерски съвет.

Това се случи по време на първата среща на Група на високо равнище за изграждане на газовите връзки в Централна и Югоизточна Европа. На срещата бе учредена и самата Група по въпросите на газовата свързаност. Предвижда се тя да работи в две подгрупи – на политическо и на експертно ниво. Групите ще работят по въпросите на газовата свързаност в региона, диверсификация на източниците на природен газ в дългосрочен план и сигурността на доставките.

Вертикалният газов коридор е нов проект за тръбопровод, който да свързва газовите мрежи на Гърция, България и Румъния. Той ще е с обем 3-5 млрд. кубически метра газ годишно.

През декември 2014 г. гръцкият министър на енергетиката Янис Маниатис, румънският му колега Разван Николеску и заместник-министърът на енергетиката на България Антон Павлов подписаха съвместна декларация за "вертикалния коридор", свързващ трите страни. Според документа, тръбопроводът се явява нов маршрут за природен газ, който обединява националните газопреносни мрежи на трите страни. Интерконекторна връзка ще доставя газ от Гърция към България и Румъния, а след това може би и в други страни от Централна и Източна Европа.

"Природният газ от 5,3 милиарда кубически метра годишно ще бъде осигуряван от различни източници, а именно от гръцката мрежа чрез терминал за втечнен газ в Реветуса, от Трансадриатическия газопровод TAP, който ще мине през северната част на Гърция, и от плаващата станция за регазификация на втечнен газ в северната част на Гърция", съобщи тогава Министерството на енергетиката на Гърция.

Министрите на трите страни подкрепят развитието на "вертикалния коридор" и предлагат той да бъде включен в "проектите от общ интерес" на ЕС, което ще позволи на европейските институции политически и финансово да подкрепят тази инициатива. Заместник-председателят на Европейската комисия по енергетиката Марош Шевчович  оцени позитивно инициативата на трите страни по време на Съвета по енергетика на ЕС, тъй като тя отговаря на стратегията на ЕС за разнообразяване на енергийните източници и маршрути, съобщава министерството. "Новият вертикален газов коридор ще свърже Гърция, България и Румъния, за да се осигури непрекъснато снабдяване в двете посоки, както и за насърчаване на приоритетния за ЕС коридор "Север-Юг" и "Южния коридор", се казва в документа.

Като основен приоритет участниците в Групата на високо равнище очертаха осигуряването на три различни източника на природен газ за Централна Европа. Първата задача пред групата ще бъде изготвянето на преглед на търсенето и предлагането на природен газ в региона. Ще бъдат разгледани всички проекти от общ интерес, както и възможността за тяхното финансиране по плана Юнкер.
 
По думите на заместник-председателя на Европейската комисия Марош Шефчович, европейските страни трябва да покажат, че могат да работят заедно за постигане на по-добра свързаност помежду си. Комисарят за енергетика и климатични промени Мигел Канете подчерта, че за да се постигне независимост на региона, ключова роля има развитието на Южния газов коридор и свързването на Европа с него, разработването на местни находища в Черно море, както и развитието на терминалите за втечнен природен газ.

България, Гърция и Румъния постигнаха съгласие към Групата на високо равнище за изграждане на газовите връзки в Централна и Югоизточна Европа за стартиране и на подгрупа за изграждане на Вертикалния газов коридор.  Очаква се Унгария да обяви решението си дали ще участва в подгрупата.

Допълнителен анализ на експертно равнище ще бъде направен в подгрупи за конкретните инфраструктурни коридори с цел да се идентифицират липсващите връзки и други бариери, възпрепятстващи ефективната интеграция на пазара. Групата на високо равнище се съгласи, че план за действие с конкретни цели, които да ускорят реализацията на определени проекти, ще бъде приет в началото на лятото, коментираха от ЕК. Неговото изпълнение ще бъде редовно наблюдавано от Групата на високо равнище като по този начин се създаде политически импулс, който да сложи край на фрагментацията на пазара и да предотврати потенциални кризи с бъдещите доставки.

Независимо, че Групата на високо равнище беше създадена от горепосочените държави-членки, съседни страни също ще участват, за да се осигури регионален подход и извън границите на ЕС. Информация от националните регулаторни органи в областта на енергетиката, Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи, Европейска агенция за сътрудничество на енергийните регулатори , Секретариата на Енергийната общност и организаторите на проекта, както и международните финансови институции ще осигурят основата за солидна оценка.

Групата на високо равнище ще се срещне отново в началото на лятото, за да направи преглед на напредъка, постигнат на експертно ниво и да изработи план за действие, съобщиха от пресслужбата на ЕК.
 

газов пазар
диверсификация на газовите доставки
източници на газ
Група на високо равнище за изграждане на газовите връзки в Централна и Югоизточна Европа
Вертикалния газов коридор
По статията работи:

Галина Александрова