НАЧАЛО » анализи

България изостава в борбата с незаконната сеч на дървесина и търговията с нея

Държавата трябва да въведе система на "зелени" обществените поръчки, която да улеснява търсенето на произведен по устойчив начин дървен материал

fb
3E news
fb
15-02-2012 11:41:00
fb
България не прави достатъчно, за да спре незаконната сеч и да регулира търговията с нея. Това сочи специалният доклад "Европейски барометър за незаконната сеч", изготвен от международната природозащитна организация WWF. През тази година страната ни получава по-нисък резултат в класацията отколкото през 2007 г.


Барометърът, който се изготвя от 2004 г. насам, следи изпълнението на ангажиментите, поети от страните-членки на ЕС по Регламента за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията  (т.нар. FLEGT). Те са в следните направления: регулация - улесняване на вноса на лицензиран дървен материал от страните производителки, които са договорили споразумения за доброволно партньорство с ЕС и споразумения за предотвратяване на нелегалната сеч в страните производителки и развитие на система за "зелени" обществени поръчки.  Освен това, барометърът измерва и напредъка по отношение на прилагането на европейското горско законодателство.


Тази година България получава общо 4 точки. В това число влизат 2 точки за това, че правителството е приело да прилага FLEGT като част от подготовката за навлизането на лицензирана по регламента дървесина в ЕС.


Освен това страната получава по 1 точка за това, че осигурява  прилагането на Плана за действие на ЕС за прилагане на FLEGT и Европейската регулация за дървения материал чрез подпомагане на съвместната работа между правителствените служби, както и налагането на глоби и санкции за нарушения в прилагането на FLEGT.


Важно е да се отбележи, че при първото участие на България в европейския барометър през 2007 г. тя е получила 8 точки, т.е. налице е негативна тенденция.


Към момента само четири държави от ЕС са готови да приемат лицензиран дървен материал по регламента FLEGT, сочи изследването. Девет европейски страни обаче трябва да въведат мерки за контрол върху добива и търговията с дървесина до първото тримесечие на 2013 г.


Отличниците в тазгодишното изследване са Германия, Холандия и Великобритания, чиито резултат е 12 точки от максимален брой 18. Те се справят най-добре по отношение на регулацията на производството и търговията с дървесина.


Обобщените резултати за периода 2004 – 2012 г. показват че Белгия, Франция и Словения като цяло бележат най-голям напредък. Най-слабото представяне през 2012 г. (с резултат от 1 точка или по-малко) принадлежи на Естония, Финландия, Гърция, Италия и Испания.


Едва седем от всички включени в изследването страни напредват с въвеждането на правила, според които държавните институции трябва да купуват само придобити по устойчив начин дървен материал и изделия от дървесина. 11 държави, сред които и България, не разполагат с държавна политика по този въпрос, въпреки наличието на незаконно произведен дървен материал в техните търговски мрежи, сочи проучването.


Една от идеите за справяне със ситуацията е да бъде въведена система на "зелени" обществените поръчки, която да управлява търсенето на произведен по устойчив начин дървен материал. Знаково действие в тази посока, предприето от ЕС, е сключването на партньорски договори със страните, на чиято територия има тропически гори. Споразуменията ще дадат възможност на лицензирана дървесина от тях да влиза в ЕС под егидата едновременно на FLEGT и на Европейската система за регулиране на дървесината. Към момента обаче само шест европейски страни са ангажирани проактивно с подкрепата на това начинание. България не е сред тях.По статията работи: