НАЧАЛО » анализи

Банковата система е фактор на стабилност

Управителят на БНБ Иван Искров пред участниците в дискусията за икономическите приоритети на страната

fb
3E news
fb
29-10-2010 11:09:44
fb

Банковата система у нас е фактор на стабилност. Тя е жизнеспособна и добре капитализирана - около 18 %, обяви управителят на БНБ Иван Искров по време на дискусията за икономическите приоритети на страната в рамките на стратегията "Европа 2020", организирана от президента.

Искров подчерта, че България е една от малкото страни, в които за банковата система не са похарчени пари на българския данъкоплатец.

 

"Трябва да сме внимателни, когато говорим за регулаторен комфорт, защото едва ли точно за България може да се говори за наличието на такъв, тъй като ако има такъв комфорт, той не е в България. Налице е регулативна рамка и за потребителите", каза управителят на БНБ и уточни, че това е една тема, с която напоследък много се спекулира.

 

Управителят на БНБ каза, че валутният борд винаги ще бъде фактор за стабилност, и припомни, че преди въвеждането му у нас изобщо не е имало чуждестранни инвестиции. Според Искров едва ли идеите за фискален борд могат да се реализират толкова бързо, колкото смятат някои икономисти, включително и от Икономическият и социален съвет.

 

Иван Искров подчерта, че според Маастрихтските критерии достигането на 3 на сто бюджетен дефицит е изключение, а не правило. Той обърна внимание и на така наречените дисбаланси.

"Наистина напоследък има течение в Европа, включително споделено от Европейската комисия, с което се прокарва идеята да се наказват едва ли не страните, когато имат така наречените дисбаланси. Както има процедура по прекомерен бюджетен дефицит, в момента се предлага да има и процедура за прекомерни дисбаланси. Няма как България, Румъния, Унгария, всички страни, които са нови членове, докато не достигнат някакво средно ниво, да нямат дисбаланси. И поне ние не трябва да го говорим това нещо и не трябва да се съгласяваме, тъй като много идеи, които идват от Европа, са добри, но не всичко, което идва от Европа, е в интерес на България. Интересите на Германия не са интересите на България, интересите на Унгария не са интересите на България и така нататък", обобщи управителят на БНБ.

 

Искров постави акцент и върху необходимостта от подобряване на образователната система у нас. Той даде пример с конкурсите за назначение в БНБ, които все повече се печелят от специалисти, учили в чужбина, а не в България. "Образователната система не трябва да работи само себе си, а за да осигурява квалифицирани кадри", каза в заключение Иван Искров.

 


По статията работи:

Георги Вулов