НАЧАЛО » анализи

Аукциони за продажба на имот

Процедурата е изгодна заради справедливата цена

fb
3E news
fb
05-10-2010 01:16:49
fb

 

Консултантите на "Алмарк" предлагат продажба на недвижим имот на търг с явно наддаване, което е гарант за бърза реализация на имота при оптимални условия. Моделът е заимстван от развитите европейски страни. По данни на консултантската фирма, купувачите у нас са склонни да наддават до 20% над оферираната цена при частните търгове. А сделката може да се реализира за сравнително кратко време – до два месеца. По различни данни средният период, при стандартна продажбa, през който един имот престоява на пазара е приблизително между 6 месеца и една година.

 

 

Според експертите основната разлика между стандартната продажба и търга е механизмът, по който се определя цената. В първия случай, когато купувачът е силната страна в пазарните процеси, може да има само намаляване  от първоначално предложената сума. При търга е обратното – първоначално оферираната цена е възможно най-ниската стойност, на която този имот ще бъде реализиран, и участниците се конкурират по между си, като я повишават.

 

Търгуването на недвижими имоти чрез тръжни процедури е изключително популярна европейска практика. Особено активни са продавачите във Великобритания, където  общият пазар на търгове за имоти възлиза на над 3.3 милиарда евро. При наддаванията се постигат цени с около 10% по-високи от началните. Поради големия интерес имотите на Острова  се продават на лотове, като честотата, с която се организират процедури е 12-14 пъти годишно. На един лот за продажба се обявяват над 500 имота, 85% от които намират своите купувачи.

Кризата се оказва основен катализатор за развитието на тази услуга в България.

Най-успешно на търг се реализират масовите имоти. Цената се определя комплексно въз основа на оценката за реалната пазарна стойност. Оценката се базира на: пазарни свидетелства за реализиране сделки за аналогични имоти, данни за търсенето на купувачите, аналози на подобни имоти офертни цени, срок, за който се цели реализация, специфики на имота, оценка за ликвидност и потенциална доходност.

 

В момента протичат два частни търга. Единият е за два терена, които се продават заедно в Елин Пелин с начална цена на кв.м от 6.55 евро. Другият е за рибно стопанство до София с площ 11.2 дка.


По статията работи:

Admin Admin