CО 2 ЕМИСИИ

Исторически данни
Дата Обем (хил. т) Цена €/т
24/10/2018 0 18.82
12/11/2018 0 19.57
03/12/2018 0 20.34
13/12/2018 20 22.15
13/12/2018 15 22.2
08/01/2019 0 22.52

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Обем (хил. т) Цена €/т
24/10/2018 0 0.32
12/11/2018 0 0.3
03/12/2018 0 0.3
08/01/2019 0 0.28
08/05/2019 0 0.28

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Обем (хил. т) Цена €/т
24/10/2018 0 0.02
12/11/2018 0 0.02
03/12/2018 0 0.02
08/01/2019 0 0.02
08/05/2019 0 0.02

Източник: EEX