Международни борси

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
17/10/2019 43.64 51.81 0 17/10/2019
16/10/2019 37.66 42.48 0 16/10/2019
15/10/2019 41.52 49.16 0 15/10/2019
14/10/2019 34.86 45.51 0 14/10/2019
13/10/2019 19.1 18.05 0 13/10/2019

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
17/10/2019 43.77 51.24 558 17/10/2019
16/10/2019 39.46 43.68 527 16/10/2019
15/10/2019 43.63 52.02 539 15/10/2019

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
17/10/2019 43.47 50.79 36774.2 17/10/2019
16/10/2019 40.36 43.47 48543.6 16/10/2019
15/10/2019 43.34 51.7 41477.6 15/10/2019

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
17/10/2019 43.43 50.76 104366 17/10/2019
16/10/2019 38.73 43.22 103178 16/10/2019
15/10/2019 43.42 44.5 111925 15/10/2019

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
17/10/2019 44.09 51.44 73 17/10/2019
16/10/2019 40.17 44.28 84 16/10/2019
15/10/2019 43.7 52.05 70 15/10/2019

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
17/10/2019 39.22 43.6 153620 17/10/2019
16/10/2019 40.15 41.61 174401 16/10/2019
15/10/2019 40.56 45.85 141191 15/10/2019

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
17/10/2019 44.77 51.42 69 17/10/2019
16/10/2019 40.96 45.7 62 16/10/2019
15/10/2019 44.34 49.27 66 15/10/2019

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
17/10/2019 44.08 51.39 272 17/10/2019
16/10/2019 41.2 44.62 317 16/10/2019
15/10/2019 43.64 51.58 282 15/10/2019

Източник: EEX