НАЧАЛО » Събития » 9-та Международна енергийна конференция „Eнергетика и киберсигурност – рискове и противодействие“

9-та Международна енергийна конференция „Eнергетика и киберсигурност – рискове и противодействие“

от: 20/03/2020 00:00
до: 20/03/2020 00:00

9-та Международна енергийна конференция „Eнергетика и киберсигурност – рискове и противодействие“

20 март 2020 г., София, Sofia Хотел Балкан

Българският Енергиен и Минен Форум в партньорството на АмЧам в България и Канадската бизнес мрежа в България организира 9-та международна енергийна конференция на тази тема, която ще се състои на 20 март 2020 г. в София в Гранд Хотел Балкан под патронажа на г-жа Теменужка Петкова, Министър на Енергетиката.

Програма на Конференцията включва следните четири панела:

Панел 1: Правни и регулаторни режими за кибер сигурност в енергийни системи;

Панел 2: Концепции и технологии за кибер сигурност в електрически централи, преносни електрически и газови мрежи, управляващи и телекомуникационни системи;

Панел 3: Концепции и технологии за кибер сигурност в разпределителни електрически и газови мрежи и енергийни борси;

Панел 4: Иновации, интелигентни мрежи и кибер сигурност.

Интерес за участие с доклади са заявили редица чуждестранни и местни специалисти в областта, включително и специализирани агенции и компании от Европа и САЩ, които ще представят най-съвременните технологии и постижения в областта.

Актуална информация за работната програма на конференцията и за списъка на говорителите ще бъдат комуникирани периодично на сайт-а на организацията www.bulenergyforum.org.

За въпроси и коментари можете да се обръщате към нас чрез следните e-mail адреси: bulenergo@gmail.com or ihinovski@bulenergo.com.

Предварителнта програма и условията за участие

Регистрационна форма.

----------------------------------------------------------------------

Bulgarian Energy and Mining Forum with the partnership of AmCham in Bulgaria and Canada Bulgaria Business Network is pleased to announce the Ninth International Energy Conference”Energy and Cyber Security – Risks and Protections”, to be held 20 March 2020 in Sofia under the patronage of the Minister of Energy, Ms. Temenuzhka Petkova.

The considered topics of the panels outline the priorities and are worth discussing the challenges for the energy systems security:

Panel 1: Legal and regulatory regimes for cyber security applicable for energy systems;

Panel 2: Concepts and technologies for cyber security in power generation plants, electrical and gas transport systems, control and telecommunication systems;

Panel 3: Concepts and technologies for cyber security in electrical and gas distribution systems and energy exchanges (IBEX);

Panel 4: Innovations, Smart grids and cyber security

Interest to participate and speak on the Conference is stated by few prominent international experts from Europe and USA and Bulgarian experts, as well.

Updated information about the agenda and the list of speakers will be posted on the web-site of the event organizer www.bulenergyforum.org.

For further enquiries and/or comments you can contact us personally or use the following e-mail addresses: bulenergo@gmail.com or ihinovski@bulenergo.com.

The draft agenda and the conditions for participation and registration forms you can find attached hereafter.