НАЧАЛО » Събития » Международната конференция „Природният газ за чист въздух и чиста енергия“

Международната конференция „Природният газ за чист въздух и чиста енергия“

от: 28/11/2019 00:00
до: 28/11/2019 00:00

На 28 ноември 2019г., четвъртък, ще се проведе международната конференция  „Природният газ за чист въздух и чиста енергия“. Форумът е организиран от Българската асоциация „Природен газ". Събитието ще се проведе в зала „Средец“ на хотел „Балкан“ в столицата, от 9:30 до 13:30 часа.

В първата пленарна сесия  ще се постави акцент върху възможностите за решаване на проблемите, свързани с чистотата на атмосферния въздух. Ще се дискутират развитието на битовата газификация, транспорта на природен газ и повишаването на енергийната ефективност.

Във втората сесия ще бъдат представени доклади за сигурността на доставките на синьо гориво в България.

В конференцията ще участват европейски експерти, които ще споделят добри примери и практики за ограничаването на въглеродния отпечатък върху околната среда. Във фокуса ще са съвременните технологични решения за транспорта на природен газ.

Сред основните теми ще е развитието на газификацията в градовете, като главен инструмент да се постигнат целите на България за намаляване на емисиите парникови газове и икономията на енергия.