НАЧАЛО » Събития » Кръгла маса "Как да сме енергийно независими"

Кръгла маса "Как да сме енергийно независими"

от: 21/11/2019 09:00
до: 21/11/2019 13:00

Кръгла маса: Как да сме енергийно независими?

Добри европейски практики за децентрализирано производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници

 

Дата: 21.11.2019 г.

Място: Френски институт, гр. София, площад Славейков № 3

Пакетът "Чиста енергия за всички европейци”, одобрен от ЕС през 2018 г., начело с преразгледаната Директива за енергията от възобновяеми източници (REDII), ще донесе сериозна промяна за хората. Европейското законодателство вече не само признава ролята на гражданите, но и ги подкрепя, като им дава право да произвеждат, консумират, продават и съхраняват възобновяема енергия. Това е нова важна възможност за насърчаване на произведената от общности възобновяема енергия, с която да се постигне бъдеще със 100% възобновяема енергия.

“Грийнпийс” - България иска да ускори тази ключова промяна в страната и търси съмишленици. На 21.11.2019 г. инициира форум, на който ще бъдат обсъдени по-нататъшните стъпки, необходими на потребителите, за да се превърнат в производители и да задоволяват частично или напълно собствените си нужди от електроенергия.

Събитието се осъществява в партньорство с Бюрото на Европейския парламент в България.

Модератор е г-н Славчо Нейков. Той има над 28-годишен, непрекъснат стаж в енергийния сектор. Бил е главен секретар на Министерството на енергетиката, Комисар в енергийния регулатор, експерт в Секретариата на Енергийната Харта в Брюксел, Директор на Секретариата на Енергийната Общност във Виена. Освен работата му като служител в държавни и международни институции, той е бил в ръководството на няколко енергийни компании. От декември 2014 г. е Председател на УС на Института за енергиен мениджмънт.

Програма:

09:00 - 09:30 – Регистрация + кафе

09:30 - 09:40 – Уводни думи, представяне на темата, откриване на първата сесия

09:40 - 10:00 – доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" - “Енергийни пазари и услуги в контекста на Пакета "Чиста енергия за всички европейци"

10:00 - 10:20 – Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика  - "Трансформацията на електроенергийния сектор - гражданите отвъд технологиите и пазарите"

10:20 - 10:40 – Мария Трифонова, асистент в катедра "Икономика и управление по отрасли", СУ "Св. Климент Охридски" - "Социална приемливост на ВЕИ технологиите"

10:40 - 11:00 – Игнасио Наваро, “Грийнпийс” - Гърция - "Децентрализиране на европейската енергийна система чрез колективно производство на електричество от ВЕИ"

11:00 – 12:30 – Време за дискусия и коментари / Въпроси и отговори / Заключителни думи от модератора

12:30 – 13:00 – Обяд