НАЧАЛО » Събития » Конференция на МААЕ за изменението на климата и ролята на АЕЦ

Конференция на МААЕ за изменението на климата и ролята на АЕЦ

от: 07/10/2019 09:00
до: 11/10/2019 18:00

Международна конференция за изменението на климата и ролята на атомната енергетика ще се проведе във Виена на 7-11 октомври 2019 г. Организатори са  Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), заедно с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Агенцията по атомна енергия (NEA). МААЕ играе важна роля при подобряване на възприемането на потенциалния принос на атомната енергетика чрез предоставяне на заинтересованите държави членки на ръководства, указания и помощ при развитие на безопасни и надеждни атомни технологии и разработване на национални енергийни стратегии и политики. По време на събитието ще бъдат дискутирани научните и техническите аспекти на ролята на атомната енергетика в борбата с климатичните промени.

Сред темите на конференцията са предизвикателства и възможности за съществуващи АЕЦ по отношение на техния принос към избягване на емисиите от парникови газове, фактори, необходими за поддържане на високи нива на внедряване, включително на усъвършенствани атомни технологии, перспективи за синергия между атомната енергия и другите нисковъглеродни енергийни източници.