BG-Pleven: medical consumables

Contract notice Supplies

Section I: Contracting authority
I.1)Name, addresses and contact point(s)

"Universitetska mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie - D-r Georgi Stranski" EAD
bul. "Georgi Kochev" No.8A
For the attention of: Radoslav Radulov
5800 Pleven
BULGARIA
Telephone:             +359 64886279     
Fax: +359 64804212

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: "Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Д-р Георги Странски" ЕАД
бул. "Георги Кочев" №8А
Contact point(s): Здравка Лазарова
5800 Плевен
BULGARIA
Telephone:             +359 64886228     
Fax: +359 64804212

Tenders or requests to participate must be sent to: "Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Д-р Георги Странски" ЕАД
бул. "Георги Кочев" №8А
Contact point(s): Здравка Лазарова
5800 Плевен
BULGARIA
Telephone:             +359 64886228     
Fax: +359 64804212
I.2)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3)Main activity
Health
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract
II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
"Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на "УМБАЛ - Д-р Георги Странски" ЕАД - гр. Плевен".
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Склад за консумативи към Болнична аптека при "УМБАЛ Д-р Георги Странски" ЕАД - гр.Плевен, бул. "Г. Кочев" 8А, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA.

NUTS code BG314
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Периодични доставки, според изрични писмени заявки на възложителя до изпълнител, на лабораторни реактиви и консумативи, необходими за работата на лабораториите и диагностичните звена на "УМБАЛ - Д-р Георги Странски" ЕАД - гр. Плевен.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one or more lots
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Обекта на обществената поръчка, включва общо 467 (четиристотин шестдесет и седем) обособени позиции, посочени в Приложение Б на обявлението, а също и в ценовата оферта, която е част от документацията.
Техническата спецификация е съставена от лабораторни реактиви и консумативи, необходими за диагностичния и лечебния процеси в болницата. Обособените позиции са подробно описани в приложения образец на ценова оферта, която е неразделна част от документацията за участие в процедурата.
Количествата са прогнозни и Възложителят не се задължава да ги закупи в пълен обем, а в зависимост от своите потребности и финансова обезпеченост.
Estimated value excluding VAT: 2 100 000 BGN
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 18 (from the award of the contract)

Information about lots
Lot No: 1 Lot title: 1.Нормална заешка плазма флакон от 3мл.
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
200; мярка - брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 2 Lot title: 2.E. coli наситени аглутиниращи серуми
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
105; мярка - брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 3 Lot title: 3.E. coli ненаситени аглутиниращи серуми
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
100; мярка - брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 4 Lot title: 4.Салмонелни наситени аглутиниращи серуми
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
140; мярка - брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 5 Lot title: 5.E. coli I поливалентен
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
55; мярка - брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 6 Lot title: 6.E. coli II поливалентен
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
55; мярка - брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 7 Lot title: 7.E. coli III поливалентен
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
55; мярка - брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 8 Lot title: 8.Salmonella А (02)
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
8; мярка - брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 9 Lot title: 9.Salmonella В (04, 5)
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
18; мярка - брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 10 Lot title: 10.Salmonella С (06, 7, 8)
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
16; мярка - брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 11 Lot title: 11.Salmonella Д (09, 12)
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
22; мярка - брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 12 Lot title: 12.Salmonella Е (03, 10, 15)
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
8; мярка -брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 13 Lot title: 13.Salmonella Поливалентен
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
32; мярка - брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 14 Lot title: 14.Шигела агл. серуми наситени/ненаситени
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
90; мярка - брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 15 Lot title: 15.Шигела групови наситени агл. Серуми
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
50; мярка - брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 16 Lot title: 16.Хим. индикатор за контрол. на парна стерилизация 121°С
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
4; мярка - 270 проби.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 17 Lot title: 17.Хим. индикатор за контрол. на парна стерилизация 134°С
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
6; мярка - 270 проби.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 18 Lot title: 18.Хим. индикатор за контрол. на суха стерилизация 165°С
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
3; мярка - 270 проби.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 19 Lot title: 19.Дезоксихолат-цитрат лактоза агар от 100 гр. /дехидратирани/
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
35; мярка - брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 20 Lot title: 20.Клиглер оп. 100 гр. /дехидратирани/
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
18; мярка - брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 21 Lot title: 21.Кръвен агар – база оп. 100гр. /дехидратирани/
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
120; мярка - брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 22 Lot title: 22.Левин оп.100 гр. /дехидратирани/
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
100; мярка - брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 23 Lot title: 23.Мюлер-Хинтон оп.100 гр. /дехидратирани/
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
150; мярка - брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 24 Lot title: 24.Обикновен агар оп. 100 гр. /дехидратирани/
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
7; мярка -брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 25 Lot title: 25.Обикновен бульон от 100 гр. /дехидратирани/
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
10; мярка - брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 26 Lot title: 26.Среда за определяне на L-аргинин амп.х 50 броя
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
5; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 27 Lot title: 27.Среда за определяне на L-лизин банка 450 мл. /готова за употреба/
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
18; мярка - брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 28 Lot title: 28.Среда за определяне на L-орнитин банка 450мл. /готова за употреба/
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
18; мярка - брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 29 Lot title: 29.Среда за определяне на подвижност оп.500 гр./дехидратирани/
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
1; мярка - брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 30 Lot title: 30.Agar salmonela / Shigela - 500 гр./дехидратирани/
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
8; мярка -брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 31 Lot title: 31.Комкова, епруветки - опаковка от 20 епр. /готова за употреба/
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
9; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 32 Lot title: 32.Кристензен агар с урея банка 500 мл. /готова за употреба/
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
17; мярка - брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 33 Lot title: 33.Сабуро с декстроза банка 500 гр./дехидратирани/
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
1; мярка - брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 34 Lot title: 34.Agar Citrico de Simons - 500 гр./дехидратирани/
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
2; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 35 Lot title: 35.Селенитов бульон опаковка по 100 гр./дехидратирани/
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
16; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 36 Lot title: 36.Транспортна среда (в епруветка с тампон) Амиес-гел-50бр./оп.
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
6; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 37 Lot title: 37.Нитратен бульон, епруветки оп.20 епр./готов за употреба/
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
14; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 38 Lot title: 38.Соевоказеинова среда за хемокултури (за възрастни)
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
900; мярка - брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 39 Lot title: 39.Соевоказеинова среда за хемокултури (за деца)
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
600; мярка - брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 40 Lot title: 40.Тигликолатна среда за хемокултури (за възрастни)
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
900; мярка - брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 41 Lot title: 41.Тигликолатна среда за хемокултури (за деца)
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
100; мярка - брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 42 Lot title: 42.Уилсън-Блеер, епруветки - 20епр./опаковка / готова за употреба/
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
7; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 43 Lot title: 43.Agar de femilalanine - 500 гр./дехидратирани/
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
1; мярка - брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 44 Lot title: 44.Нитратен бульон - опаковка 500 гр./детратирани/
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
1; мярка -опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 45 Lot title: 45.Метиленблау по Льофлер стъкла 100мл.
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
60; мярка - брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 46 Lot title: 46.Реактив на Ковач стъкла 100 мл.
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
10; мярка - брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 47 Lot title: 47.Agar de Sellers - 500 гр./дехидратирани/
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
1; мярка- брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 48 Lot title: 48.Oxidase Reagent Droppers-течен реагент х0,5мл (50бр. в опак.)
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
8; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 49 Lot title: 49.OF Basal Medium /500 g/ /дехидратирани/
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
1; мярка - брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 50 Lot title: 50.Mueller Hinton II Agar /500 g/ /дехидратирани/
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
8; мярка - брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 51 Lot title: 51.GC II Agar Base /500 g/ /дехидратирани/
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
1; мярка - брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 52 Lot title: 52.Hemoglobin,сух/500g/ /дехидратирани/
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
1; мярка -брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 53 Lot title: 53.IsoVitalex Enrichment, with 10 ml diluent /5бр в опаковка/
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
5; мяра - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 54 Lot title: 54.GasPak EZ Anaerobe Container System /20бр в опаковка/
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
50; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 55 Lot title: 55.GasPak -Anaerobic Indicators, сух /100бр в опаковка/
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
1; мярка -опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 56 Lot title: 56.GasPak/Pouch - Anaerobic System /20 бр в опаковка/
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
4; мярка -опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 57 Lot title: 57.GasPak CO2 Envelopes
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
2; мярка -опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 58 Lot title: 58.Helico-Campy Pack /25/
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
3; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 59 Lot title: 59.Taxo A /Бацитрацин/ 50 диска
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
20; мярка -опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 60 Lot title: 60.TAXO P for Pneumococci (оптохин) 50 диска
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
20; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 61 Lot title: 61.TAXO X Factor strip for Haemophilus опаковка от 50 диска
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
2; мярка -опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 62 Lot title: 62.TAXO V Factor strip for Haemophilus опаковка от 50 диска
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
2; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 63 Lot title: 63.TAXO X and V Factor strip for Haemophilus оп.от 50 диска
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
2; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 64 Lot title: 64.CEFINASE опаковка от 50 диска
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
5; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 65 Lot title: 65.Новобиоцин - опаковка от 50 диска
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
10; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 66 Lot title: 66.Skim Milk Powder /500g/ /дехидратирани/
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
1; мярка - брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 67 Lot title: 67.Карбол фуксин
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
1; мярка -литър.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 68 Lot title: 68.Blood agar base / 500g/ /дехидратирани/
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
8; мярка - брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 69 Lot title: 69.Шедлер агар /500g/ /дехидратирани/
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
2; мярка - брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 70 Lot title: 70.ЦПС /CPS/ -за култивиране и идентифициране/опак. от 100 бр./
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
25; мярк а-опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 71 Lot title: 71.CHROMagar Candida Medium /20 бр. в опаковка/
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
10; мярка -опаковк.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 72 Lot title: 72.Bile Esculin azide agar, оп. 500 гр./дехидратирани/
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
1; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 73 Lot title: 73.Борде Жангу - база /банки х 400 мл./
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
2; мярка - брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 74 Lot title: 74.Дулцит /амп. Х 50 бр. /
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
2; мярка -опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 75 Lot title: 75.Вибрио селективен агар /оп. х 100 гр./ /дехидратирани/
1)Short description
Хранителни Среди, Антибиотични Дискове И Диагностични Препарати.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
1; мярка - брой.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 76 Lot title: 76.GRAM Solution
1)Short description
Gram Solution.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
Обособената позиция включва 8 /осем/ номенклатурни единици.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 77 Lot title: 77.Penicillin 10U /pkg.10/500диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
7; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 78 Lot title: 78.Ampicillin (AM-10) /pkg.10/500диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
14; мярка -опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 79 Lot title: 79.Amoxicillin/Clavulanic Acid /pkg.10/500диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
15; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 80 Lot title: 80.Ciprofloxacin /pkg.10/500диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
17; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 81 Lot title: 81.Gentamicin 10 mcg /pkg.10/500диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
16; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 82 Lot title: 82.Sulfamethoxazole/Trimethoprim //pkg.10/500диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
15; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 83 Lot title: 83.Azlocillin 75 mcg /pkg.10/500диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
1; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 84 Lot title: 84.Piperacillin /pkg.10/500диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
12; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 85 Lot title: 85.Erythromycin 15 mcg /pkg.10/500диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
7; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 86 Lot title: 86.Chloramphenicol 30 mcg /pkg.10/500диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
4;мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 87 Lot title: 87.Clindamycin 2 mcg /pkg.10/500диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
7; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 88 Lot title: 88.Nalidix Acid 30 mcg /pkg.10/500диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
6; мярка -опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 89 Lot title: 89.Tobramycin 10 mcg /pkg.10/500диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
10; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 90 Lot title: 90. Amikacin 30 mcg /pkg.10/500диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
10; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 91 Lot title: 91.Gentamicin 120 mcg / cart./50диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
3; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 92 Lot title: 92.Streptomycin 300 mcg /1 cart./ 50диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
5; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 93 Lot title: 93.Oxacillin 1 mcg /pkg.10/ 500диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
2; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 94 Lot title: 94.Cephalothin 30 mcg /pkg.10/500диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
14; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 95 Lot title: 95.Cefamandole 30 mcg /pkg.10/ 500диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
14; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 96 Lot title: 96.Cefuroxim /pkg.10/500диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
14; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 97 Lot title: 97.Cefoxithin /pkg.10/500диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
16; мярка -опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 98 Lot title: 98.Ceftazidime /pkg 10/500диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
14; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 99 Lot title: 99.Ceftriaxone /pkg.10/500диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
14; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 100 Lot title: 100.Cefotaxime (CTX 30) /pkg.10/500диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
14; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 101 Lot title: 101.Imipenem /pkg.10/500диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
14; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 102 Lot title: 102.Levofloxacin /pkg.10/500диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
9; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 103 Lot title: 103. Norfloxacin /pkg.10/500диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
2; мярка -опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 104 Lot title: 104. Vancomycin /pkg.10/500диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
9; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 105 Lot title: 105. Tetracycline 30 mcg /pkg.10/500диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
3; мярка -опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 106 Lot title: 106. Teicoplanin /pkg10/500диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
8; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 107 Lot title: 107. Aztreonam 30 mcg / pkg 10/500 диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
3; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 108 Lot title: 108.Cefoperazone/Sulbactam 75/30 /pkg 10/500 диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
5; мярка -опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 109 Lot title: 109.Cefotaxime/Clavulanic Acid 30/10 mcg /pkg 10/500 диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
5; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 110 Lot title: 110.Ceftazidime/Clavulanic Acid 30/10 mcg /pkg 10/500 диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
5; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 111 Lot title: 111.Minocycline 30 mcg /pkg 10/500 диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
3; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 112 Lot title: 112.Piperacillin/Tazobactam 100/10 mcg /pkg 10/500 диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
5; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 113 Lot title: 113.Polymyxin B or E (Colistin) cart 50диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
5; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 114 Lot title: 114.Ticarcillin/Clavulanic Acid 75/10 meg /pkg 10/500 диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
5; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 115 Lot title: 115.Cefpodoxime /pkg 10/500 диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
6; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 116 Lot title: 116.Cefpodoxime /clavulanate /pkg 10/500 диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
6; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 117 Lot title: 117.Cefpirome / clavulanate /pkg 10/500 диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
5; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 118 Lot title: 118.Rifampin /1 cart./50 диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
5; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 119 Lot title: 119.Meropenem /pkg 10/500 диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
7; мярка -опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 120 Lot title: 120.Cefepim / pkg 10/500 диска
1)Short description
Антибиотични Дискове - За Диспенсери - Bd.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
14; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 121 Lot title: 121.Консумативи за автоматизирана система "Вастес"
1)Short description
Консумативи За Автоматизирана Система "Вастес".
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
Обособената позиция включва 8 /осем/ номенклатурни единици.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 122 Lot title: 122.Консумативи за автоматизирана система mini API
1)Short description
Консумативи За Автоматизирана Система Mini Api.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
Обособената позиция включва 37 /тридесет и седем/ номенклатурни единици.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 123 Lot title: 123.Консумативи за micro ELISA, плаки с "чупещи се ямки" (за пускане на единични проби)
1)Short description
Консумативи За Micro Elisa, Плаки С "Чупещи Се Ямки" (За Пускане На Единични Проби).
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
Обособената позиция включва 14 /четиринадесет/ номенклатурни единици.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 124 Lot title: 124.ASO–Latex test (100 tests) със контроли
1)Short description
Консумативи За Други Диагностични Изследвания.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
4; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 125 Lot title: 125.RF–Latex test (100 tests) със контроли
1)Short description
Консумативи За Други Диагностични Изследвания.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
4; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 126 Lot title: 126.IM – бърз тест (за инфекциозна мононуклеоза) (оп.40 теста)
1)Short description
Консумативи За Други Диагностични Изследвания.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
8; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 127 Lot title: 127.ASO-Latex реактив (без контроли)
1)Short description
Консумативи За Други Диагностични Изследвания.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
10; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 128 Lot title: 128.RF-Latex реактив (без контроли)
1)Short description
Консумативи За Други Диагностични Изследвания.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
10; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 129 Lot title: 129.HiAdenovirus Latex test kit (50 теста)
1)Short description
Консумативи За Други Диагностични Изследвания.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
2; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 130 Lot title: 130.HiRotaVirus Latex test kit (10 testa)
1)Short description
Консумативи За Други Диагностични Изследвания.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
2; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 131 Lot title: 131.Slidex Strepto Kit
1)Short description
Консумативи За Други Диагностични Изследвания.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
7; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 132 Lot title: 132.Slidex Meningite Kit /20 теста в опаковка
1)Short description
Консумативи За Други Диагностични Изследвания.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000
3)Quantity or scope
7; мярка - опаковка.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 133 Lot title: 133.HI Candida Identification kit (опаковка по 10 броя) - комбинация от 12 теста за ИД на Candida Spp. (урея, мелибиоза, лактоза, малтоза, сукроза, галактоза, целобPost comment
Send
Captcha
Презареди
0 comments