НАЧАЛО » финансови-отчети

ЕНЕРГО-ПРО

fb
„ЕНЕРГО-ПРО“ е частно електроразпределително и електроснабдително дружество и производител на електричество от възобновяеми енергийни източници. Компанията има 18-годишен опит в енергетиката и развива бизнес в пет страни: Чехия, България, Турция, Грузия и
„ЕНЕРГО-ПРО“ притежава 41 водноелектрически централи в Централна и Източна Европа. Има доказан опит в областите управление, строителство, експлоатация, поддръжка и рехабилитация на електроразпределителни мрежи и водноелектрически централи, както и търговия и доставка на електрическа енергия.

„ЕНЕРГО-ПРО“ е създадена в Чешката Република през 1994 г.

Компанията е на българския енергиен пазар от 2000 г. и днес е най-големият частен производител на електричество чрез водноелектрически централи в България.

„ЕНЕРГО-ПРО България“ ЕАД притежава 8 водноелектрически централи в страната, обединени в три каскади – „Санданска Бистрица“, „Копринка“ и „Петрохан“.

Oт юни 2012 г. „ЕНЕРГО-ПРО“ пое разпределението и снабдяването с електрическа енергия на Североизточна България.

Основната цел на компанията е да повиши нивото и да подобри надеждността на мрежата с помощта на професионални и рентабилни инвестиции в рехабилитация и модернизация.

 

Годишен финансов отчет 2008