НАЧАЛО » финанси

Нова загуба за SOFIX от 22 до 26 юни на фона на седмични понижения на пазарите на акции в Европа и САЩ

Три от четирите индекса на БФБ отчитат спадове, като най-голям е при равтнопретегления BGTR 30, а единствен на печалба е имотният BG REIT

fb
3E news
fb
28-06-2020 03:06:06
fb

Отминаващата четвърта работна седмица на юни (22-26) върна българският пазар на акции в червената зона, след като в предходната (15-19 юни) беше на печалба. Преди това родният индекс на „сините чипове“ SOFIX с изключение на периода от 8 до 12 юни, когато също беше на загуба, отчиташе печалби пет поредни седмици. От другите три измерителя на Българската фондова борса (БФБ) в червената зона се озоваха равно претегленият BGTR 30 и широкият BGBX 40 на най-търгуваните акции. Единствен имотният индекс BG REIT затвори седмицата с повишение.

Равносметката от началото на годината за основния български фондов измерител SOFIX все още е на загуба и отново двуцифрена, като през отминаващата седмица загубата се е ускорила до 19.89% от 19.06% в предходната.

Борсовата седмица от 22 до 26 юни ще се запомни с традиционния Ден за акции, който се проведе на 25 юни за шеста поредна година. Инициативата е с цел подобряване на инвестиционната култура и увеличаване на знанието за капиталовите инструменти като форма на инвестиция в България.

Вижте още: 17 инвестиционни посредници и банки се включват в инициативата „Ден за акции“ на 25 юни

Предстои БФБ и Цетрален депозитар да представят резултатите от Деня за акции, но вече е ясно, че въпреки по-малкия брой участници, активността в шестото издание е по-висока, в сравнение с петото юбилейно, когато участваха рекордните 26 инвестиционни посредници и банки. Тази година обаче реализираните сделки са повече – 859 броя спрямо 670 миналата година, на 12 юни.

За отбелязване е ситуацията около Монбат, след арестуването на мажоритарните собственици - двамата братя Атанас и Пламен Бобокови на 28 май, след което по-големият брат остана в ареста и подаде оставка от поста главен изпълнителен директор, а Пламен Бобоков беше освободен с гаранция от 1 млн. лева. Най-големите акционери в Монбат са "Приста ойл холдинг" с 42.73% (управлявана от братя Бобокови), "Приста Холдко Кооператиф У.А. (ADM Capital и Европейската банка за възстановяване и развитие) с 20.78% и "Монбат Трейдинг" (също управлявана от Бобокови) със 7.06%. Равносметката за Монбат от 28 май до 26 юни е срив на цената на акциите с 28.16%, като само за отминаващата седмица загубата е с 10.30%, поради което емисията оглави групата на 5-те най-губещи акции (виж по-надолу).

Една от причините книжата на куриерската компания Спиди да попаднат в групата на 5-те най-печеливши акции (виж по-надолу) е одобрението от началото на отминаващата седмица на Общото събрание на акционерите да бъде изплатен 2 лева брутен дивидент на акция за 2019 г. Така нетният дивидент след удържане на данък при източника в размер на 5% от брутната сума е 1.9 лева на акция, а дивидентът е с 43% по-голям спрямо този за предходната година.

Акционерите на компанията разпределиха общо 10 755 238 лева от печалбата на куриерската компания като дивидент. Останалите почти 7 млн. лева бяха отнесени като неразпределена печалба. От публичното дружество припомниха, че компанията е поела ангажимент да разпределя поне 50% от печалбата си всяка година като дивидент, като за 2019 г. той възлиза на малко над 60% от печалбата.

И въпреки седмичната загуба на три от индексите на БФБ, ровносметката показва, че в периода 22-26 юни отново

печелившите емисии са повече от губещите:

при съотношение 38% към 35% и 27 на сто без промяна. При акциите, обаче, съотношението е негативно – губещите са повече от печелившите: 48% към 29% и 23 на сто без промяна. При оборота също има негативен ефект – с печеливши акции са осъществени сделки за 1 718 881 лева, докато с губещите са повече – 1 751 017 лева, или съотношението е 35% с печеливши към 36% с губещи.

По всичко личи, че активността на пазарните участници е спаднала спрямо предходната седмица. Доказателство за това е един от важните показатели – оборотът*, реализиран от 22 до 19 юни, който се е понижил с 3 084 721 лева до 5 008 060.20 лева от 8 092 781.39 лева седмица по-рано. Прави впечатление, че почти двойно са спаднали сделките, като са изтъргувани 1 538 553 лота, спрямо 2 371 322 лота в периода 15-19 юни.

Пазарът на акции в Западна Европа и САЩ

През отминалата седмица пазарният тренд в Западна Европа и САЩ напълно съвпадна с този на БФБ. Както SOFIX завърши със седмичен спад, така и общоевропейският измерител STOXX 600 завърши отминаващата седмица с понижение от 1.95 на сто.

Вижте още: Нарастващите страхове за втора вълна от COVID-19 потопиха пазара на акции в Европа

На Уолстрийт в Ню Йорк, където отново повече политически фактори влияеха на търговията с акции, най-вече заради заканата на президента на САЩ Доналд Тръмп да въведе нови много високи вносни мита за стоки от Европейския съюз, като наказание за държавните субсидии за авиокомпаниите, както и заради рядкото повишение на заразените с COVID-19 американци, седмичният тренд също беше низходящ. Основният индекс Dow Jones затвори в петък със спад от 2.84% и седвична загуба от 3.31 на сто.

Динамика на индексите*

Седмичната равносметка показва, че и три от четирите индекса на БФБ са на загуба и само имотният BG REIT е на печалба спрямо предходните пет работни дни (22-26 юни):

- при SOFIX спадът е с 1.03%, спрямо ръст с 0.76% в предходната седмица. През отминалата четвърта седмица на юни (22-26) с акциите на 15-те включени в SOFIX компании са реализирани сделки с 625 441 лота (спрямо 637474 лота предишната седмица) за 1 468 153 лева (при 3 115 210 лева седмица по-рано);

- при BGBX 40 понижението е най-малко сред четирите индекса на БФБ, с 0.15%, спрямо повишение с 0.36% в предходната седмица. Реализираните сделки в периода 22-26 юни са с 814 849 лота (при 1 709 627 лота в предишната седмица) за 2 388 030 (спрямо 5 124 970 лева седмица по-рано);

- при BGTR 30 загубата е с 0.48%, спрямо печалба с 1.12% в предходната седмица. Реализираните сделки в периода 22-26 юни са с 756 907 лота (спрямо 1 661 915 лота седмица по-рано) и оборот от 2 187 559 (при 5 754 982 лева през предходната седмица);

- при BG REIT е отчетено единственото повишение с 0.25%, спрямо нарастване с 0.73% в предходната седмица. Реализираните сделки в периода 22-26 юни са с 90 314 лота (при 145 777 лота в предходната седмица) и оборот от 283 740 лева (спрямо 267 444 лева седмица по-рано).

Кои са 5-те най-печеливши акции

- Неохим (3NB) е начело с повишение от 6.67% при последна цена от 28.800 лв./акция, седмичен оборот от 112 671 лева и пазарна капитализация от 76 445 510 лева;

- Софарма Трейдинг (SO5) се озова в групата на най-печелившите емисии с ръст от 3.67%, след като в предходната седмица бе сред 5-те най-губещи акции (спад от 7.63%), при последна цена от 5.650 лв./акция (спрямо 5.450 лв./акция седмица по-рано), седмичен оборот от 291 617 лева (при 221 277 лева през предходните пет работни дни) и по-висока пазарна капитализация до 193 659 683 от 186 804 473 лева седмица по-рано;

- Спиди (0SP) нарастването е с 2.88%, при последна цена от 53.500 лв./акция, седмичен оборот от 26 253 лева и пазарна капитализация от 287 702 617 лева;

- Холдинг Нов Век (6N3) с ръст от 2.35%, при последна цена от 17.400 лв./акция, седмичен оборот от 632 590 лева и пазарна капитализация от 97 621 604 лева;

- ЧЕЗ Разпределение България (3CZ) с повишение от 1.60%, при последна цена от 190.000 лв./акция, седмичен оборот от 16 476 лева и пазарна копитализация от 366 320 000 лева.

Кои са 5-те най-губещи акции

- Монбат (5MB) е начело сред най-губещите емисии с понижение от 10.30%, последна цена от 2.960 лв./акция, седмичен оборот от 57 205 лева и пазарна капитализация от 115 440 000 лева;

- Агрия Груп Холдинг (A72) отново е в групата на най-губещите емисии със спад от 3.37% (при минус 2.88% в предходната седмица), последна цена от 4.880 лв./акция (спрямо 5.050 лв./акция), седмичен оборот от 140 801 лева (при 25 609 лева седмица по-рано) и по-ниска пазарна капитализация до 33 184 000 лева от 34 340 000 лева в периода 15-19 юни;

- ТБ Първа Инвестиционна Банка (5F4) също отново е в групата на най-губещите с понижение от 2.99%, след като в предходната седмица загуби 5.63%, при последна цена от 2.600 лв./акция, седмичен оборот от 511 430 лева (спрямо 393 385 лева седмица по-рано) и по-ниска пазарна капитализация до 286 000 000 лева от 294 800 000 лева в предходната седмица;

- Доверие Обединен Холдинг (5DOV) със спад от 1.84%, последна цена от 3.200 лв./акция, седмичен оборот от 77 261 лева и пазарна капитализация от 59 955 517 лева;

- Трейс груп холд (T57) с понижение от 1.09%, последна цена от 3.640 лв./акция, седмичен оборот от 70 127 лева и пазарна капитализация от 88 088 000 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (22-26 юни) с книжата на:

- ЧЕЗ Разпределение България (3CZ) както вече посочихме са реализирани сделки за 16 476 лева с 87 лота (при 45 лота за 7 485 лева през предходната седмица), като стойността на акциите се е повишила с 1.60% (спрямо спад с 1.58% седмица по-рано), при последна цена от 190.000 лв./акция и нараснала пазарна капитализация до 366 320 000 лева от 360 536 лева седмица по-рано;

- ЧЕЗ Електро България (1CZ) не са реализирани сделки, като последната е от 19 юни 2020 г. с 10 лота за 185 000 лева, при последна цена от 18 500.000 лв./акция, седмичен оборот от 185 000 лева и пазарна капитализация от 92 500 000 лева;

- ВЕИ проджект (VP9A) отново не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 13 март, когато са продадени 5 облигации за 488 461 лева и цената им е спаднала с 0.10% при последна цена от 100.000 лв. за брой;

- ЕМКА (57Е) Севлиево е реализирана сделка на 25 юни 2020 година с 839 лота за 1 784 лева, след като в предходната седмица са изтъргувани 504 лота за 1 008 лева, а стойността на книжата се е понижила с 10.00%, при последна цена от 1.800 лв./акция и пазарна капитализация от 43 399 452 лева;

- Елхим Искра (52Е) не са реализирани сделки, като последната е била на 11 юни, когато са изтъргувани 250 лота за 165 лева, като стойността на акциите се е повишила 10.00%, при последна цена от 0.660 лв./акция, затова и пазарната капитализация се е понижила до 39 059 507 лева от 35 153 556 лева седмица по-рано.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ, Infostock.bg и Investor.bg

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ.

Още за пазара на акции в България:

Нова седмична печалба за SOFIX от 15 до 19 юни, но не успя да изтрие загубите от предходните пет работни дни от 8 до 12 юни

Първа седмична загуба за SOFIX от 8 до 12 юни след пет поредни на печалба

SOFIX е на печалба пета поредна седмица, но загубата от началото на годината все още не е изтрита

SOFIX на печалба през май за втори пореден месец

 

 

 

БФБ
SOFIX
акции
загуби
печалба
търговия
По статията работи:

3E news