НАЧАЛО » финанси

Курсът лев-евро няма да бъде фиксиран във Валутния закон

fb
3E news
fb
06-02-2020 11:02:48
fb

Курсът лев - евро няма да бъде фиксиран във Валутния закон и ще подлежи на преговори с другите страни от еврозоната, Дания и Европейската централна банка, след като нашата страна влезне в т.нар. "чакалня на еврозоната". Това приеха окончателно депутатите с промените във Валутния закон, с който се изменя Законът за Българската народна банка.

Народното събрание прие промените без дебати на второ четене. "За" промените гласуваха 91 народни представители, 36 бяха "против", нямаше въздържали се. Измененията са свързани с изискванията за влизане в т. нар. чакалня на еврозоната.

Във въпросната разпоредба, направена като предложение между първо и второ четене на промените във Валутния закон от Менда Стоянова /ГЕРБ/ се посочва, че "считано от датата на участие на България в Механизма на обменните курсове /Exchange Rate Mechanism II/ официалният валутен курс на лева към еврото е равен на централния курс между еврото и лева, договорен съгласно параграф 2.3 от Резолюция на Европейския съвет за установяването на механизъм на обменните курсове през третия етап на Икономическия и паричен съюз Амстердам и членове 1.1 и 17.1 от Споразумението между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите членки извън еврозоната за определяне на процедурите за работа на механизма за обменните курсове".

В свое становище БНБ посочва, че с въпросната промяна се осигурява съответствие на вътрешната нормативна рамка с европейската, което е задължително изискване за присъединяване към валутно-обменния механизъм.

Миналата седмица парламентът прие решение, с което даде мандат за влизане в еврозоната само при курс на българския лев към еврото в размер на 1,95583 лв.

С промените във Валутния закон се прецизира разпоредбата, свързана с осъществяването на законосъобразен и ефективен валутен контрол. В тази връзка се предвижда изрично да бъде закрепено в закона правомощието на митническите органи да не допускат пренасянето на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече, или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна при получена от митническите органи по служебен път информация за наличието на публични задължения на лицето.

Въвежда се дефиниция за "укрит" предмет на нарушението и се отменя чл. 20, с което българското законодателство се привежда в съответствие с практиката на Съда на ЕС по отношение на отнемането в полза на държавата на цялата недекларирана сума. Предвижда се адекватно определяне на размера на глобата - част от размера на стойността на предмета на нарушението, пише в съобщението.

Окончателните промени на валутния закон предвиждат и митническите служители да имат права и на данъчни инспектори. Те ще получават по служебен път информация за длъжници на държавата.

Те от своя страна няма да могат да напускат страната с повече от 30 хил. лева в себе си.

Законодателната промяна е техническа, свързана със синхронизиране на българското с европейското законодателство и задължително условие за влизане на страната ни в ERM II. Това увери по-рано управителят на Българската народна банка Димитър Радев:

"Прави се, защото в противен случай процесът към присъединяване към еврозоната ще спре. И  той ще спре не по-съдържателни, а по процедурни причини. Европейската централна банка приветства новата разпоредба на чл. 29 ал. 3 от Закона за Българската народна банка, която съответства на процедурите съгласно резолюцията за ERM II и споразумението между централните банки относно ERM II."

На практика това е процедурата, по която всяка държава- членка на Европейския съюз трябва да мине, за да приеме единната европейска валута.

курс лев - евро
ЕЦБ
промени
Валутния закон
парламент
По статията работи:

3E news