НАЧАЛО » финанси

Застрахователите ще отчетат добра година, въпреки пандемията COVID-19

Показват го отчетите на работещите на българския пазар компании за третото тримесечие на 2020 година

fb
3E news
fb
07-12-2020 11:12:22
fb

Застрахователите ще отчетат една добра година, въпреки пандемията COVID-19. Общата печалба на застрахователните компании, които работят на българския пазар (24 в общото застраховане и 10 (животозастрахователи), към 31.09.2020 година възлиза на 176.804 млн. лв. От тях 156.982 млн. лв. са на дружествата от Общото застраховане, а от Животозастраховането - 19.822 млн. лева. Това показват обявените от Комисията за финансов надзор (КФН) обобщени данни от представените отчети на застрахователните компании в България за третото тримесечие на 2020 година.

Спрямо предходното второ тримесечие печалбата намалява с 25.961 млн. лева, тъй като обобщените данни за периода април – юни на КФН показват печалба в размер на 150.843 млн. лева.

На годишна база, обаче, спрямо третото тримесечие на 2019 година, печалбата се увеличава с 34.172 млн. лева – от 142.632 млн. лева година по-рано.

Според отчетите на компаниите, брутният премиен приход за деветте месеца на настоящата година възлиза общо на 2 165 869 139 лева, като по Общото застраховане сумата е 1 838 566 258 лева, а по Животозастраховането – 327 302 881 лева. На годишна база, спрямо третото тримесечие на 2019 година, приходите се увеличават с 237 167 834 лева – от 1 928 701 705 лева към 30.09.2019 година.

До 30 септември 2020 година изплатените обезщетения са за 1 077 613 715 лева, от които на компаниите от Общото застраховане се падат 750 310 834 лева, а от Животозастраховането – 327 302 881 лева.

Общото застраховане

На българския пазар в Общото застраховане работят 24 компании, които са привлекли както посочихме над 1.8 млрд. лева премийни приходи. От тях най-голям е делът по автомобилните застраховки, вкл. Обща Гражданска отговорност (73.8% и 1 322 239 500 лева). Следват: застраховките срещу Пожар и природни бедствия и други щети за имущества с дял от 12.3% и 237 731 002 лева; застраховки по кредити, гаранции, разни финансови загуби и правни разноски с дял от 5.7% и 495 190 746 лева; застраховки за Злополука и Заболяване с дял от 4.5% и 89 421 824 лева; застраховки при пътуване с дял от 1.0% и 18 792 700 лева. За останалите 4 вида застраховки общият пазарен дял е само 2.7 на сто.

Топ 5 на компаниите по пазарен дял на премиен приход в Общото застраховане:

ЗК „Лев Инс" - 13.3% и 244 408 834 лева;

ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп" - 11.9% и 219,384,537 лева;

ЗД „Евро инс" - 10.6% и 194 523 797 лева;

„ДЗИ - Общо застраховане" - 10.3% и 189 504 164 лева;

ЗАД „Армеец" - 8.5% и 155,364,553 лева.

Тези пет компании държат общо 54.4% пазарен дял по премиен приход, докато останалите 20 компании - 45.6 на сто.

До 30.09.2020 година компаниите в Общото застраховане са изплатили обезщетения за общо 750 310 834 лева. От тях 86.9% и 646440 901 лева са по застраховки на МПС, вкл. Обща Гражданска отговорност. Следват: застраховки Пожар, природни бедствия и други щети на имущество и природни бедствия – 6.1% и 45 712 644 лева; застраховки Злополука и заболяване - 4.8% и 35 901 527 лева; застраховки по Кредити, гаранции, разни финансови загуби и правни разноски - 1.0% и 6 036 246 лева; застраховка Помощ при пътуване - 0.7% и 5 151 720 лева. Делът на обезщетенията по останалите 4 вида застраховки е само 0.5 на сто.

Топ 5 на дружествата в Общото застраховане по пазарен дял на платени обезщетения:

ЗК „Лев Инс" – 18.04% и 135 387 113 лева;

ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп" - 10.29% и 77 193 909 лева;

ЗД „Бул инс" - 9.84% и 73,830,148 лева;

„ДЗИ - Общо застраховане" - 9.52% и 71 454 611 лева;

ЗД „Евроинс" АД - 9.47% и 71 029 801 лева.

Тези пет компании държат общо 57.16% пазарен дял по изплатени обезщетения, докато останалите 20 компании - 42.84 на сто.

Животозастраховането

Работещите на българския пазар 10 животозастрахователни компании отчитат както посочихме над 16.8 млн. лева брутен премиен приход до 30 септември 2020 година. Близо половината (48.5%) идват от застраховка "Живот" и рента, по която дружествата са продали полици за общо 139 878 819 лева. Следват: застраховка „Живот", свързана с инвестиционен фонд - 22.6% и 73 998 509 лева; застраховка Заболяване и Злополука – 19.6% и 64 222 018 лева; по Допълнителна застраховка – 7.7% и 25 151 409 лева; Женитба и детска застраховка – 1.6% и 5 215 692 лева. По застраховка Изкупуване на капитал няма продадени полици.

Топ 5 на дружествата в Животозастраховането по пазарен дял на бруто приходите:

„ДЗИ-Животозастраховане" - 26.2% и 85 677 129 лева;

ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" - 25.4% и 83 250 784 лева;

ЗАД „Алианц България Живот" – 21.0% и 68 770 086 лева;

ЗК „Уника Живот" - 11.9% и 38 899 899 лева;

„Граве България Животозастраховане" - 7.1% и 23 374 822 лева.

Тези пет компании държат общо 91.6% пазарен дял по премиен приход, докато останалите 5 компании - само 8.4 на сто.

Изплатените обезщетения до 30 септември 2020 година от всички животозастрахователи както посочихме възлизат на над 327 млн. лева. От тях 64.8% (85 521 239 лева) са по застраховка "Живот" и рента. Следват: застраховка Заболяване - 15.3% (20 225 042 лева); застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд – 12.2% (16 092 038 лева); по Допълнителна застраховка - 3.2% (… лева); застраховка Женитба и детска застраховка - 3.0% (4 255 265 лева); застраховка Злополука - 1.4% (1 858 174 лева). По застраховка Изкупуване на капитал няма изплатени обезщетения.

Топ 5 на компаниите в Жоивотозастраховането по пазарен дял на платени обезщетения:

ЗАД „Алианц България Живот" - 31.9% и 42 064,193 лева;

„ДЗИ Животозастраховане" – 23.0% и 30 337 477 лева;

ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" - 19.8% и 26 138 652 лева;

ЗК „Уника Живот" - 9.3% и 12 292 104 лева;

„Граве България Животозастраховане" - 7.1% и 9 387 587 лева.

Тези пет компании държат общо 91.1% пазарен дял по изплатени обезщетения, докато останалите пет - само 8.9 на сто.

Още по темата:

Повечето животозастрахователи и три компании от общото застраховане покриват „ковид“ риска

Застрахователният пазар остава стабилен през август въпреки Covid-19 кризата

Близо 8% ръст на управляваните средства отчитат българските застрахователи в края на юни 2020 г.

застраховане
отчети
трето тримесечие на 2020 г.р КФН
По статията работи:

3E news