НАЧАЛО » финанси

Двуцифрен ръст на кредитите за домакинствата през февруари

По темп на нарастване жилищните заеми изпреварват потребителските, но като обем кредитите за жилища са по-малко, сочат обявената днес парична статистика на БНБ

fb
3E news
fb
24-03-2020 02:03:42
fb

Кредитите за Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД) са 24.235 млрд. лв. (19.1% от БВП) в края на февруари 2020 година. Спрямо същия месец на 2019 г. тяхното увеличение се ускорява с 10.5% (при 10% годишно повишение през януари 2020 година). Това показват обявената днес парична статистика на БНБ.

В края на февруари 2020 г. жилищните кредити са 10.932 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 15.1% (при 14.8% годишно увеличение през януари 2020 година). В същото време потребителските кредити възлизат на 11.505 млрд. лв. и се увеличават с 11.5% спрямо февруари 2019 г. (при 11.2% годишно повишение през януари 2020 година). Това означава, че по темп на нарастване жилищните кредити изпреварват потребителските, но като обем жилищните заеми са по-малко.

На годишна база другите кредити намаляват с 34.8% (38.4% годишно понижение през януари 2020 г.), като достигат 515.2 млн. лева. Или общо всички кредити, отпуснати от българските банки в края февруари възлизат на 22.952 млрд. лева.

Близо три пъти са повече кредитите за неправителствения сектор

Според данните на БНБ, те възлизат на 63.276 млрд. лв. (49.8% от БВП) при 62.879 млрд. лв. към януари 2020 г. (49.5% от БВП). През февруари 2020 г. те също се ускоряват, тъй като увеличението им на годишна база е с 9.2% (9% годишно повишение през януари 2020 година). Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 505.9 млн. лева, отчитат от БНБ.

На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 521.6 млн. лв. (в т. ч. 4.3 млн. лв. през февруари 2020 година), а обратно изкупените кредити – 15.7 млн. лв. (през февруари 2020 г. няма обратно изкупени кредити).

Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 5.4% на годишна база през февруари 2020 г. (5.4% годишно повишение през януари 2020 г.) и в края на месеца достигат 34.893 млрд. лв. (27.4% от БВП).

Депозитите

Домакинства и НТООД в края на февруари 2020 година възлизат на 56.141 млрд. лв. (44.2% от БВП), като се увеличават със 7.9% спрямо същия месец на 2019 г. (8% годишен ръст през януари 2020 година). Това означава, че техният ръст са забавя спрямо първия месец на 2020 година на годишна база, но и че домакинства и НТООД спестяват повече пари в банките, отколкото сумата, която кредитните институции са им отпуснали като кредити.

В края на февруари 2020 г. депозитите на неправителствения сектор са 84.823 млрд. лв. (66.7% от БВП),като годишното им увеличение е 7.7% (при 7.9% годишно повишение през януари 2020 година). Депозитите на Нефинансови предприятия са 25.840 млрд. лв. (20.3% от БВП) в края на февруари 2020 година. В сравнение със същия месец на 2019 г. те се увеличават с 10.4% (11.8% годишно повишение през януари 2020 година).

Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 14.5% на годишна база през февруари 2020 година (21.8% годишно понижение през януари 2020 г.) и в края на месеца достигат 2.841 млрд. лв. (2.2% от БВП).

Парични показатели

През февруари 2020 г. широките пари (паричния агрегат М32) се увеличават на годишна база със 7.8% при 8.3% годишното нарастване през януари 2020 година. В края на февруари 2020 г. широките пари са 102.029 млрд. лв. (80.3% от БВП3) при 101.480 млрд. лв. към януари 2020 г. (79.8% от БВП). Най-бързоликвидният им компонент – паричният агрегат М1 се увеличава през февруари 2020 г. с 33% на годишна база (34.5% годишен ръст през януари 2020 година).

Нетните чуждестранни активи

са 58.907 млрд. лв. в края на отчетния месец при 57.447 млрд. лв. в края на януари 2020 година, като нарастват с 2.8% в сравнение с февруари 2019 г. (2.8% годишно повишение през януари 2020 година). През февруари 2020 г. чуждестранните активи се увеличават с 2.4% (3.1% годишен ръст през януари 2020 г.), като достигат 68.453 млрд. лева. Чуждестранните пасиви са 9.546 млрд. лв. и на годишна база нарастват с 0.1% (4.3% годишно повишение през януари 2020 година).

БНБ
парична статистика
кредити
депозити
По статията работи:

3E news