НАЧАЛО » финанси

БФБ на печалба през четвъртата седмица на ноември при минимална загуба на SOFIX

Имотните дружества на прицел от инвеститорите на БФБ, заради решението на общото събрание на Прайм Пропърти БГ АДСИЦ публичното дружество да се обяви в ликвидация

fb
3E news
fb
29-11-2020 01:30:45
fb

Отминалата работна седмица (23-27 ноември) завърши с печалба за три от четирите индекса на Българската фондова борса (БФБ) и само измерителят на „сините чипове“ SOFIX e на минимална загуба с 0.16%, след като в предходната седмица (16-20 ноември) отново три от индексите бяха н повишение и само имотният BG REIT беше на загуба с 0.51%.

Тази седмица с най-голям ръст е имотният BG REIT (2.18%), следван от равно претегленият BGTR 30 (+0.30%) и широкия BGBX 40 (+0.12%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 31 януари), заради коронавирусната пандемия, до 27 ноември българският бенчмарк SOFIX e на загуба с 6.97%, а от началото на годината понижението е двуцифрено (-25.07%), заради сривовете му през март и април и след това от юни до септември, показват седмичните и месечните бюлетини на БФБ.

Краят на Прайм Пропърти БГ АДСИЦ

За отбелязване е, че през миналата работна седмица второ АДСИЦ (акционерно дружество със специална инвестиционна цел) поема към ликвидация. С решение от 23 ноември на акционерите на Прайм Пропърти БГ АДСИЦ публичното дружество в ликвидация, става ясно от протокола, публикуван на страницата на БФБ. Остава Комисията за финансов надзор да одобри предложените от акционерите ликвидатори - Владимир Каролев и Светослав Кьосев с брутно месечно възнаграждение по 6000 лв.

Краят на Прайм Пропърти БГ АДСИЦ изглежда логичен, тъй като дружеството не е плащало дивидент в цялата си 16-годишна история, т. е не е отчитало никога печалба, което със сигурност е било сигнал за инвеститорите.

Това е второ АДСИЦ, което ще бъде ликвидирано, след като през 2013 г. съдът определи ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя АДСИЦ да бъде обявено в несъстоятелност. По принцип АДСИЦ-ите, за които беше създаден специален закон през 2003 година, са стабилни дружества и поради това привличат много инвеститори предимно недвижими имоти и земеделски земи. Гаранция за тяхната стабилност са две законови разпоредби: първото е, че паричните средства и ценните книжа на дружеството се съхраняват в банка-депозитар, която извършва всички плащания за сметка на дружеството при спазване на условията, предвидени в неговия устав и проспект за публично предлагане на ценни книжа; и второто е, че преди придобиване на недвижими имоти и вземания АДСИЦ възлага оценяването им на един или повече експерти с квалификация и опит в тази област, които отговарят на изискванията на закона. Освен това, световната практика е установила, че имотните публични дружества (Real Estate Investment – REITs) са едни от най – ниско рисковите, затова и много инвеститори се насочват към тях, вкл. и със свободни пари. Такива собственици предпочитат АДСИЦ, заради задължителния дивидент, които тези публични дружества изплащат всяка година, който винаги е по-голям от лихвата по депозитите в банките, защото по закон 90% от печалбата за съответната финансова година се разпределя като дивидент за акционерите.

Краят на Прайм Пропърти БГ АДСИЦ изглежда логичен, тъй като дружеството не е плащало дивидент в цялата си 16-годишна история, т. е не е отчитало никога печалба.

И най-голямото предимство на АДСИЦ е, че тези дружества не плащат данък върху печалбата, а акционерите плащат единствено 5% окончателен, а не предварителен данък върху получения дивидент.

Но явно това схващане започва да се разклаща, защото през отминалата работна седмица (заради фалита на Прайм Пропърти БГ АДСИЦ) обект на активна търговия бяха почти всички регистрираните на БФБ АДСИЦ. Три от тях излязоха начело в групата на най-печелившите акции (виж по-долу), а специализираният индекс BG REITS отскочи с над 2 процента, при реализирани сделки с акции и на 7-те дружества, включени в имотния измерител. Такава активна търговия с тези дружества не се наблюдава често.

На БФБ са регистрирани 64 АДСИЦ, от които само 9 са с облигации, а другите 55 – с акции.Части

Частичният локдаун и търговията на БФБ

Обявяването на частичен локдаун заради COVID-19, предложен от здравия министър още в началото на седмицата и започнал да действа от 23.30 часа на 27 ноември, изглежда отново притесни инвестиционните посредници на БФБ, защото през четвъртата седмица на ноември те форсираха сделките, тъй като не е ясно дали ще има желаещи за търговия по време на локдаун.

Оборотът на БФБ се повиши значително над традиционните седмични нива

след като в предходната трета седмица на ноември беше по-нисък. Най-активна беше търговията на 23 ноември (тогава здравният министър обяви, че ще предложи правителството да приеме частичен локдаун) и 25 ноември (тогава правителството одобри предложението на здравния министър), когато са реализирани обороти съответно от 4 490 783 лева и 2 886 973 лева.

През отминаващата седмица са осъществени общо 1 116 сделки (спрямо 836 сделки през миналата седмица) с 3 423 932 лота (спрямо 2 700 842 лота), или с 280 сделки и 723 090 лота повече. Като оборотът, един от важните показатели за борсовата търговия, е нараснал с над 3 млн. лева – от 8 353 230 лева в предходната седмица до 11 502 613 лева през отминаващата. Прието е за нормална да се определя седмичната търговия на БФБ, когато е реализиран общ оборот от най-малко 5 млн. лева.

Равносметката показва, че общо 8 дружества са реализирали сделки за над 200 000 лева през седмицата от 23 до 27 ноември, докато в предходната (16-20) са били 10. На върха тази седмица е Прайм Пропърти БГ АДСИЦ (4PY) с 2 сделки за 455 000 лева; следван от Формопласт АД (4F8) с 3 сделки за 400 204 лева; Холдинг Нов Век АД (6N3) с 8 сделки за 254 004 лева; Актив Пропъртис АДСИЦ (5AX) със 7 сделки за 237 102 лева; Софарма АД (3JR) с 51 сделки за 237 029 лева; Алтерко АД (A4L) със 125 сделки за 233 014 лева и Холдинг Център АД (6C8) с 15 сделки за 200 166 лева.

След като три от четирите индекса на БФБ са на печалба, съвсем логично

печелившите са повече от губещите

емисии при съотношение 38% за печелившите към 33% за губещите и 29 на сто без промяна. При оборотите съотношението е 48% за печелившите към 34% за губещите и 18 на сто без промяна. При акциите печелившите също са повече (70%, спрямо 18% и 12 на сто без промяна), както и при сделките (55% за печелившите към 30% за губещите и 15 без промяна).

Пазарът на акции в Западна Европа и САЩ

През отминалата работна седмица пазарният тренд на БФБ съвпадна напълно както с този в Западна Европа, така и с американския на „Уолстрийт“ в Ню Йорк, където преобладаваха печелившите сделки.

Както посочихме, три от четирите индекса, с изключение на SOFIX завърши с повишения, на печалба завърши и общоевропейският индекс STOXX 600, в който са включени 600-те най-големи европейски компании, приключи отминалата работна седмица с повишение (+0.85%). На седмична база печалбата на национални измерители на „сините чипове“ в Западна Европа беше между плюс 0.26% и 3.00 на сто.

Вижте още: Умерен дневен ръст и седмична стабилна печалба на пазарите на акции в Европа

На „Уолстрийт“ в Ню Йорк трендът също беше възходящ. Средното седмично повишение на измерителя на „сините чипове“ Dow Jones I.A. е с 1.45%, а при широкия S&P 500, в който са включени най-големите компании в САЩ, нарастването е с 1.58%. С най-голям седмичен ръст затвори технологичният Nasdaq, който отчете печалба от 2.53 на сто.

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (23-27 ноември) показва, че единствен SOFIX от четирите индекс на БФБ е на загуба, в сравнение с миналата седмица (16-20 ноември) също три от индексите бяха на печалба и само имотният BGREIT завърши с понижение. С най-голям седмичен ръст завърши BGREIT, следван от равно претегления BGTR 30 и широкия BGBX 40:

- при SOFIX спадът е с 0.16%, след като в предходната седмица нарасна с 0.18%. През отминалата четвърта седмица на ноември с акциите на 15-те, включени в SOFIX компании (с променена база от 21 септември) са реализирани сделки с 607 622 лота за 822 275 лева, спрямо 357 721 лота за 662 610 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 е отчетено най-слабото повишение с 0.12%, след като и в предходната седмица отчете най-малък ръст от 0.02%. Реализираните сделки през отминалите пет работни дни са със 796 033 лота за 1 840 560 лева, спрямо 966 984 лота за 2 330 154 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 нарастването с 0.30%, след като в предходната седмица отчете ръст от 0.27%, при реализирани сделки през отминалата седмица със 738 086 лота за 1 523 775 лева, в сравнение с 624 985 лота за 1 735 286 лева седмица по-рано;

- при BG REIT повишението е най-голямо – с 2.18%, след като в предходната седмица единствен отчете понижение с 0.51%, при реализирани сделки през отминаващата седмица с 76 156 лота за 341 595 лева, спрямо 422 063 лота за 2 904 851 лева седмица по-рано.

Кои са най-печелившите акции

- ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ (6ST) е начело на групата на най-печелившите акции с печалба от 188.57%, след като на 24 ноември са изтъргувани 182 890 лота за 184 719 лева, при последна цена от 1.010 лв./акция и пазарна капитализация от 707 000 лева;

- Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ (4IC) отново е в групата на най-печелившите акции с повишение от 50.89%, след като и в предходната седмица отчете нарастване с 14.29%, при последна цена от 0.845 лв./акция, седмичен оборот от 193 188 лева и по-висока пазарна капитализация от 23 462 672 лева, спрямо 15 549 227 лева седмица по рано;

- Прайм Пропърти БГ АДСИЦ (4PY) с ръст от 44.44%, при изтъргувани 700 000 лота за 455 000 лева само на 27 ноември, последна цена от 0.650 лв./акция и пазарна капитализация от 23 209 285 лева;

- Доверие Обединен Холдинг АД (5DOV) с повишение от 10.15% при последна цена от 3.580 лв./акция, седмичен оборот от 135 593 лева и пазарна капитализация от 67 075 234 лева;

- Синергон Холдинг АД (6S7) с печалба от 9.22% при последна цена от 0.770 лв./акция, седмичен оборот от 1 612 лева и пазарна капитализация от 14 136 314 лева.

Кои са най-губещите акции

- ЕМКА АД (57E) е начело в групата със загуба от 17.37% при последна цена от 1.950 лв./акция, седмичен оборот от 12 722 лева и пазарна капитализация от 42 314 466 лева;

- Индустриален Капитал Холдинг АД (4I8) с понижение от 11.11% при последна цена от 1.680 лв./акция, седмичен оборот от 26 652 лева и пазарна капитализация от 26 652 434 лева;

- Еврохолд България АД (4EH) със спад от 6.83% при последна цена от 1.500 лв./акция, седмичен оборот от 19 887 лева и пазарна капитализация от 296 288 400 лева;

- Формопласт АД (4F8) със загуба от 5.83% при последна цена от 5.650 лв./акция, седмичен оборот от 400 204 лева и пазарна капитализация от 21 463 813 лева;

- Химимпорт АД (6C4) с понижение от 3.87% при последна цена от 0.870 лв./акция, седмичен оборот от 53 054 лева и пазарна капитализация от 208 492 252 лева.

Енергийните компании на БФБ

През отминалите пет работни дни (23-27 ноември) с книжата на:

- ЧЕЗ Разпределение България АД (3CZ) е реализирана една сделка на 25 ноември с 14 лота за 3 220 лева, след което цената не се е променила, както беше и в предходната седмица, затова и пазарната капитализация е останала непроменена от 443 440 000 лева;

- ЧЕЗ Електро България АД (1CZ) е изтъргуван един лот за 20 400 лева, след каето стойността на акциите не се е променила както и в предходната седмица, затова и пазарната капитализация е останала непроменена от 102 000 000 лева;

- ВЕИ проджект АД (VP9A) отново не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 13 март, когато са продадени 5 облигации за 488 461 лева и цената им е спаднала с 0.10% при последна цена от 100.000 лв. за брой;

- Синергон Холдинг АД (6S7) попадна в групата на най-печелившите акции (виж по-горе) с изтъргувани на 25 ноември 2 100 лота за 1 612 лева, след което цената на акциите се е повишила с 9.22% при последна цена от 0.770 лв./акции и по-висока пазарна капитализация до 14 136 314 лева от 12 942 989 лева седмица по-рано;

- Капман Грийн Енерджи Фонд АД (C4P) не са реализирани сделки, а последната е била на 13 ноември с 200 лота за 274 лева, след каето цената на акциите се е повишила с 0.74% при последна цена от 1.370 лв./акция и пазарна капитализация от 18 270 142 лева;

- ЕМКА АД (57Е) Севлиево излезе начело в групата на най-губещите акции, след като бяха реализирани сделки с 6 480 лота за 12 722 лева, след което стойността на акциите се понижи с 17.37% при последна цена от 1.950 лв./акция и по ниска пазарна капитализация до 42 314 466 лева от 51 211 353 лева седмица по-рано;

- Елхим Искра АД (52Е) е реализирана една сделка с 110 лота за 87 лева при цена от 0.790 лв./акция, след което стойността на акциите се повиши с 29.51% и пазарна капитализация от 19 835 644 лева;

- ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 19 ноември с 618 облигации за 626 189 лева, след което цената им се е повишила с 1.33% при последна цена от 101.325 лв. за една облигация;

- ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A) не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 25 септември, когато са изтъргувани 200 дългови книжа за 198 000 лева, при последна цена от 99.000 лв. за една облигация.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

Още за пазара на акции в България:

БФБ на печалба през третата седмица на ноември

SOFIX единствен от 4-те индекса на БФБ с минималeн ръст през втората седмица на ноември

SOFIX отново на загуба в първата седмица на ноември

SOFIX се върна на печалба в последната седмица на октомври

 

БФБ
SOFIX
акции
загуби
печалба
търговия
По статията работи:

3E news