НАЧАЛО » финанси

Броят на депозитите за домакинствата продължава да намалява, а сумите да се увеличават и в края на 2019 година

Тази тенденция, започнала в началото на 2017 години, продължава вече трета година, сочат обобщените данни по тримесечия на БНБ

fb
3E news
fb
10-02-2020 06:02:49
fb

И в края на 2019 година на депозити в банките продължават да се внасят по-големи суми, а броят на спестовните влогове продължават да намаляват. Това, всъщност, е тенденция, която започна да се откроява от началото на 2017 година (виж таблицата и графиката по-долу).

Депозитите на секторине Нефинансови предприятия и Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД) в края на декември 2019 година (IV тримесечие) са 10.209 млн. броя. Те намаляват с 1.4% спрямо декември 2018 г. при годишно понижение от 1.2% в края на септември 2019 година. Това показват данните за депозити и кредити за последното тримесечие на миналата година на БНБ, обявени на 10 февруари 2020 година.

Общият им размер e 82.138 млрд. лева и нараства с 9.9% на годишна база при 7.6% годишен ръст в края на септември 2019 година. На тримесечна база в края на декември 2019 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на депозитите нараства с 0.4%, а размерът им - с 3.6%.

От справката на БНБ става ясно, че броят на депозитите на домакинствата в края на миналата година намалява със 145 422 броя или с минус 1.5% спрямо същия период на 2018 година от 9 750 549 броя до 9 605 127 броя. В същото време сумите нарастват с 8.0% или с 4 114 929 лева от 51 529 696 лв. през 2018 г. до 55 644 625 лв. през IV тримесечие на 2019 г.

Най-бързо нарастват депозитите от 200 000 до 500 000 лева – като брой от 9 984 през IV тримесечие на 2018 г. до 11 743 броя през декември 2019 години или ръст от 17.6%; докато сумата се увеличава повече – с 18.5% от 2 786 077 хил. лв. през декември 2018 г. до 3 266 177 хил. лв. в края на 2019 г.

На второ място по темп на нарастване са депозитите над 1 млн. лв. – като брой от 912 през IV тримесечие на 2018 г. до 1 029 броя през декември 2019 г. или ръст от 12.8%; докато като сума увеличението е с 11.6% от 2 241 445 хил. лв. до 2 501 004 хил. лв. в края на 2019 г.

На трето място са депозитите над 100 000 до 200 000 лв. – като брой от 50 915 през IV тримесечие на 2018 г. до 57 054 през декември 2019 г. или ръст от 12.1%; като сума нарастването е също с 12.1% от 7 106 586 хил. лв. до 7 966 172 лв.

Нарастване на броя и размера на депозитите по тримесечия, 2017-2018 в хил. лв.

Кредити

 

Данните на БНБ показват, че кредитите на сектори Нефинансови предприятия, Домакинства и НТООД към края на последното тримесечие на 2019 г. са 3.118 млн. броя. На годишна база те нарастват с 1.7% при 2% годишно повишение в края на септември 2019 година. Общият им размер e 58.827 млрд. лева, като той се повишава със 7.5% на годишна основа в сравнение с 6.7% годишно увеличение към края на септември 2019 година. В края на декември 2019 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите намалява с 0.4%, а размерът им се увеличава с 1.7%.

 

През последното тримесечие на 2019 г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД се увеличава с 1.7% на годишна база, като достига 2.969 млн. при 2.2% годишно повишение в края на третото тримесечие на 2019 година. Размерът им нараства на годишна база с 9.5%, като достига 23.908 млрд. лева, при 9.1% годишно нарастване в края на предходното тримесечие. В края на декември 2019 г. в сравнение с края на септември 2019 г. броят на тези кредити намалява с 0.3%, а размерът им се увеличава 2.3%.

При кредитите най-бързо нарастват заемите за домакинствата от 100 000 до 250 000 лева – като брой от 26 487 през IV тримесечие на 2018 г. до 32 606 броя през декември 2019 години или ръст от 23.1%; докато сумата се увеличава повече – с 23.5% от 3 794 858 хил. лв. през декември 2018 г. до 4 442 209 хил. лв. в края на 2019 г.

На второ място по темп на нарастване са кредитите над 250 000 до 500 000 лв. – като брой от 2 860 през IV тримесечие на 2018 г. до 3 504 броя през декември 2019 г. или ръст от 22.5%; докато като сума увеличението е с 21.2% от 937 873 хил. лв. до 1 136 395 хил. лв. в края на 2019 г.

Големите заеми, обаче, намаляват: над 1 млн. лв. – като брой от 272 през IV тримесечие на 2018 г. до 135 през декември 2019 г. или спад с 50.4%; като сума понижението е с 49.5% от 454 034 хил. лв. до 229 242 хил. лв.

Кредитите над 500 000 до 1 млн. лв. също намаляват – като брой от 613 през IV тримесечие на 2018 г. до 531 през декември 2019 г. или спад с 14.5%; като сума понижението е с 14.8% от 416 874 хил. лв. до 355 113 хил. лв.

За разлика от депозитите при кредитите за последните 3 години (2017-2019) и като брой, и като сума нарастването е постоянно (виж графиката по-долу)

Вижте още: Над 55 млрд.лева спестяват домакинствата в българските банки

Инфлацията в България два пъти над средната за ЕС през декември 2019 г.

БНБ
банки
кредити
депозити
По статията работи:

3E news