НАЧАЛО » технологии

WWF: Само 2,5 % от площите в Германия ще са необходими за слънчеви и вятърни мощности

fb
3E news
fb
12-11-2018 11:30:00
fb

Недостигът на достатъчно земни площи за разполагане на вятърни и слънчеви мощности е сред един от основните аргументи на противниците на развитие на възобновяемите източници (ВЕИ) и по тази тема често се провеждат и научни дискусии. Неотдавна германската WWF публикува изследване от 162 страници, озаглавено „Енергийната система на бъдещето II – Регионализация на производството от ВЕИ“. В изследването се изчислява какви площи ще са необходими ако Германия през 2050 г. разчита на 95 % на дейността на ВЕИ. В доклада са взели участие редица организации, в това число и специализираната по териториално планиране компания Bosch & Partner. Темата е изследвана достатъчно широко, като авторите анализират цялата територия на страната. В резултат те са установили къде могат да бъдат разположени слънчеви и вятърни електроцентрали, съобразявайки се с различните ограничения, свързани както с границите на населените места, така и с териториите, попадащи под защита на околната среда.

Разгледани са два сценария за развитието на ВЕИ. В базовия сценарий «Energiewende-Referenz» за разполагане на обекти от възобновяеми мощности към 2050 г. се предвижда използването на 2,5 % от площите в страната. При това установената мощност за континенталната вятърна енергетика се изчислява да достигне 178 ГВт, офшорната вятърна енергетика – 51 ГВт, а слънчевата енергетика – 154 ГВт.

Сценарият за по-интензивно развитие на слънчевата енергетика - «Fokus Solar» се предвижда по-малък процент за слънчевите, в сравнение с вятърните мощности - около 2 % за развитие на разполагането на слънчеви инсталации на покривите на зданията и намаляване в сравнение с първия сценарий на развитието на вятърната енергетика на сушата. В този сценарий към 2050 г. установената мощност на континенталната вятърна енергетика (т.е. На сушата) съставлява 115 ГВт, офшорната – 51 ГВт, а слънчевата – 313 ГВт.  

Двата сценария могат да бъдат осъществени, без каквито и да е ограничения по отношение на земеделските участъци. Според изчисленията на авторите, за разполагането на слънчевите и вятърни електроцентрали не е подходяща средно около 95 % от площта на Германия. В същото време в базовият сценарий в отделните региони след 2045 г. може да възникнат „меки ограничения“. Става въпрос за потенциален конфликт между различни видове дейности.

В изследването си WWF залага на доста консервативна оценка за използване на площите за вятърни и слънчеви мощности – 5 %, докато направено по-рано изследване от Бюрото за околна среда залага на площ за развитие на ВЕИ от 14 %.

Развитие на  други ВЕИ не се разглежда.

Мощностите на въглища се планира да бъдат спрени напълно през 2035 г.

Към 2050 г. в системата ще останат значителни мощности на газови електроцентрали – 19 ГВт, като това е заложено и в двата сценария. Производството им обаче ще е незначително. Детайлната структура на мощностите може да бъде проследена след 148 стр. Според разработката бъдещата енергийна система на Германия ще бъде с доминиране на ВЕИ и в частност – слънчева и вятърна енергетика. Сегашният закон за ВЕИ в страната предвижда през 2050 г. възобновяемите енергийни източници да покриват поне 80 % от потреблението на електроенергия. Не е изключено преразглеждане в посока повишаване на дела на ВЕИ.

 

https://www.oeko.de/publikationen/p-details/zukunft-stromsystem-ii/

WWF
ВЕИ
Германия
площи необходими за втърни и слънчеви електоцентрали
По статията работи:

Маринела Арабаджиева