НАЧАЛО » технологии

Feldheim - селото електроцентрала

fb
3E news
fb
23-10-2014 03:42:00
fbFeldheim се намира на около 83 км югозападно от Берлин. Основният поминък на неговите 128 жители са земеделие и лека промишленост, както и някои административни услуги.

Така че Feldheim би било като всяко друго село в Германия, ако не съществуваше една особеност - той е изцяло енергийно независим. Селището е 100% CО2-неутрален със 100% независима директна доставка на енергия, обясниха от администрацията на Feldheim.

Как е станало това? С изпълнението на един проект, иницииран от дружеството Energiequelle GmbH и хората от Feldheim. Финансирането е осигурено със собствени средства и със субсидии по европейски програми.

Благодарение на него селището разполага със собствена вятърна ферма, инсталация за биогаз, отоплителна централа на дървени стърготини, фотоволтаични панели. Притежава и умна електрическа инфраструктура, която осигурява гъвкавост при подаването на енергия от локалната електро- система към националната мрежа. А също така инфраструктура за отопление и център за дистрибуция на топлината, които правят възможно произведената енергия да стигне по-най-ефективния начин до всеки дом и обществена сграда.

Вятърната ферма на Feldheim е впечатляваща със своите 47 генератора. Първият от тях е поставен преди близо две десетилетия – през 1995 г. Сега общата мощност на парка е 91,1 MW. Той осигурява 175.1 милиона кВтч еленергия годишно.

Соларната ферма на Feldheim е с 9844 фотоволтаични модули, обща мощност 2,25 Mwp, произвежда 2,748 MWh ток годишно, достатъчни да захранят с електроенергия 600 домакинства.

Другата „придобивка“ на селото е инсталацията за биогаз. Във Feldheim работи селскостопански кооператив, който обработва 1700 хектара земеделска земя и отглежда основно картофи, захарно цвекло и зърнени храни. Отглеждат също така свине и едър рогат добитък. Отпадъкът от земеделската продукция и торът от свинефермата и оборите са основният източник за централата на биогаз. Тя е с мощност 526 kw и произвежда над 4 млн. Квтч електроенергия и 2.27 млн. кВтч термична енергия г. Инсталацията за биогаз произвежда 15 500 куб м газ годишно.

Общата инвестиция в топлофикационната мрежа, която е 3 000 метра, е 1.725 млн евро, като 830 000 са средства от Брюксел по програми на ЕС. Към мрежата са присъединени 35 къщи, 1 предприятие, 2 общински сгради и 4 ферми. Цената на тока от биоцентралата е 16.6 евроцента за кВтч, а за топлото – 7.5 евроцента за нВтч.

В електроенергийната инфраструктура са инвестирани 450 хил евро, като цялата сума е осигурена от собствени средства.

Цялата система е собственост и се управлява от Feldheim Energie GmbH & Co KG (Limited), в която участват 49 партньори, сред които са жителите на Feldheim, Energiequelle GmbH и град Treuenbrietzen.

Според представителите на дружеството предимствата на изградената система са безспорни:

- Диверсификация и сигурност на снабдяването с ток и топлинна енергия;

- Търговска експлоатация на селскостопанските продукти;

- Създаване на нови работни места в местния селскостопански кооператив

- Производство на икономична и екологична енергия.

- Добавената стойност остава в региона, тъй като всичко на входа е местно производство;

- Елиминира "вноса" на 160 000 литра гориво за отопление.;

- Генериране на бизнес и данъчни приходи от вятърни паркове и инсталацията за биогаз;

- Районът се позиционира като център за високи постижения в областта на възобновяемите енергийни източници.

чиста енергия
биогаз
соларен парк
вятърна енергия
Германия
ВЕИ
По статията работи:

Галина Александрова