НАЧАЛО » технологии

EURELECTRIC настоява за ясно споразумение за климата с насърчаване на пазарните механизми

fb
3E news
fb
05-10-2015 02:34:00
fb

В навечерието на Конференцията на Обединените нации по измененията на климата, която ще се проведе през декември в Париж, EURELECTRIC публикува позиция в която настоява за дългосрочни глобални действия за борба с климатичните промени, съобщава на сайта си Институтът за енергиен мениджмънт (EMI).

Докладът призовава Парижката конференция да приключи със споразумение за амбициозен и основан на обвързващи правила световен режим за климатични промени, който да доведе до стабилна, предсказуема и амбициозна рамка за политика и действия. Това споразумение трябва да бъде в съответствие с нуждите на науката и да отразява необходимите усилия за изпълнение на целта за ограничаване на глобалното затопляне до 2°C повишение спрямо прединдустриалните нива.
 

“Глобално правнообвързващо споразумение ще осигури най-ясния сигнал за правителствата, бизнеса и обществото по отношение на ангажиментите за борба с климатичните промени" заяви генералният секретар на EURELECTRIC Ханс тен Берге. “Нуждаем се от категоричен и праволинеен режим за климатичните промени, който отчита националните ангажименти по динамичен начин, отразявайки факта, че националните ангажименти и задължения се развиват допълнително, както чрез конкретни климатични политики, така и чрез технологичен напредък, които създават нови и иновативни възможности за нисковъглеродно развитие.”
 

В документа си EURELECTRIC предлага пет ключови препоръки за успешен изход от международните преговори за климата, които ще достигнат кулминация на Парижката конференция:

- Глобално, правнообвързващо споразумение, демонстриращо ясни задължения за всички страни за последователни дългосрочни действия за борба с климатичните промени, включващо процес на динамичен преглед и преоценка, с цел да се запази постижима 2°C -цел, което…
- … води до режим за климатични промени, който включва устойчиви политики и мерки, осигуряващи ясни сигнали към инвеститорите за мобилизиране на инвестиции в нисковъглеродно развитие;
 - … гарантира дългосрочна сигурност за правителствата и инвеститорите; и следователно включва задължения за измерване, отчитане и верификация  към всички страни, базирани на общи правила;
 - … промотира важната роля на пазарно базираните механизми, включително карбонови пазари и карбоново ценообразуване;
 - … поставя ни на пътя на устойчивото и адаптиращо се спрямо климата бъдеще чрез осезаемо климатично финансиране за подкрепа на развиващите се страни в мерките за намаляване на последиците и адаптиране към климатичните промени.

Европейският електроенергиен сектор твърдо вярва, че декарбонизацията е от ключово значение за гарантиране на дългосрочната устойчивост на световната икономика и е решен да поеме водещата роля в този преход. “Със своите възможности и ангажименти за предприемане на конкретни действия да стане въглеродно неутрална до 2050 г., Европейската електроенергийна индустрия може да бъде моторът за декарбонизация на Европа" заяви Ханс тен Берге.

EURELECTRIC подчертава в доклада си, че пазарно базираните механизми, като карбоновите пазари, са най-ефективният инструмент за намаляване на емисиите на парникови газове и стимулиране на инвестициите в нискокарбонови технологии и енергийна ефективност. Поради това важността на карбоновите пазари трябва да намери мястото си в новия режим за климатични промени, за да се позволи дългосрочното развитие на световния карбонов пазар.

Eurelectric
измененията на климата
По статията работи:

Галина Александрова