ElectriQube - оптимизиране на енергийните потоци в промишлени обекти

Как се измерват и оптимизират енергийните потоци в промишлените обекти чрез ElectriQube - система за енергиен мениджмънт. Технологията е представена в бюлетина на Via Expo - водещ организатор на събития в областта на енергийната ефективност и ВЕИ, в специално интервю с г-н  Петър Нелков, управител на компанията Девижън.

Прилагайки продукта, предприятията могат да следят консумацията на електрическа енергия, газ и т.н. във всяко едно производствено звено и да получават аларми при достигнати лимити. Продуктът намира приложение и при всички производители и търговци на ел. енергия - ВЕЦ, ТЕЦ, ВЕИ и природен газ.

Компанията Девижън е фокусирана върху създаването на уникални и иновативни решения, които преди всичко доставят резултати. За втора поредна година фирмата ще представи ElectriQube  -  Система за прогнозиране, балансиране и управление на небаланси, производствени графици и отчети в производството и потреблението на ел. енергия,  на 14-тото издание на изложението за ЕЕ и ВЕИ, което ще се проведе от 27-ми до 29-ти март 2018 г. в София, ИЕЦ, организирано от Via Expo http://ymlp.com/zJfKgM.

Ето какво разказва за продукта в интервюто си управителят на компанията Петър Нелков.

Г-н Нелков какво е новото в системата ElectriQube?

- През изминала една година успяхме да постигнем поставените цели, а имено да изкараме няколко нови версии на познатите продукти, както и да увеличим броя на клиентите, използващи платформата.
Екипът ни също така увеличи състава си. Най-новото в билинг системата е клиентския портал и изградената връзка с Агенция митници.

Какви са нейните предимства пред останалите подобни продукти на пазара?

- Платформата предоставя възможност за прогнозиране на потребление или производство на база исторически данни, както и наблюдение в реално време. Вярвам също, че предимство е отношението цена-качество.

Освен производителите и търговците на ел. енергия, промишлени предприятия са потенциален ползвател на продукта. Какви биха били техните ползи?

- През изминалата година успяхме да внедрим мониторинг системата в няколко производствени завода. Основното предизвикателство при тях беше времето за опресняване на данни от измервателните устройства. Екипът ни успя да постигне време под една минута. Оправдахме също и високите очаквания и нужди на енергетиците.
 
С ElectriQube ЕнергоПро намали разходите за небаланси с 300%. Как се постига такъв забележителен резултат?

- Както казах вече, с помощта на нашите инженери успяхме да постигнем опресняване на данните под една минута. Възможността за софтуерно управление на производствения процес доведе до минимизиране на небалансите почти до нула.Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари