НАЧАЛО » технологии

Петкова: 8, 130 хил. тона спестени емисии по програмата за енергийна ефективност и ВЕИ в партньорство с Норвегия

Следващият етап стартира в началото на 2018 г. и ще е на стойност от около 64 млн. лв.

fb
3E news
fb
29-11-2017 06:03:00
fb

Пред всички нас стои въпросът как по-ефективно да използваме електроенергията. Затова проектите, свързани с пестене на електроенергия са изключително важни. Те са свързани както с енергийната сигурност, така и със стремежа към нисковъглеродна икономика. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на заключителната  конференция по Програма „BG04 Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ за периода 2009 – 2014 г .

По програмата „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ се финансират най-много проекти с участието на партньори от страните – донори. Съществен принос за това имат нашите колеги от Норвежката дирекция за водни ресурси и енергия, каза още министър Петкова.

Спестените годишни емисии по програмата са 8 хил. и 130 тона  при изпълнение на 50 проекта.  17 от проектите са осъществени с партньори от Норвегия.

В началото програмата се смяташе за рискова, но първият програмен период на стойност 26 млн. лв. приключи успешно, каза министър Петкова пред журналисти. По думите й в началото на следващата 2018 година се подготвя стартирането на нов етап на стойност 64 млн. лв.  Средствата  ще бъдат насочени към проекти на общини и областни администрации и както и при този етап ще касаят конкретно подобряването на енергийната ефективност на детски градини, болници и училища.

Електроенергията от вятърни електроцентрали става все по-важна, отбеляза при представянето на участието на Норвегия в програмата Бьон Оли от Дирекцията за водни ресурси и енергия на Кралство Норвегия. Той обърна внимание на това, че в бъдеще голяма част от електроенергията ще се използва от електромобилите. В Норвегия говорим и за 20% топлофициране на домовете от източници, произвеждащи възобновяема енергия, каза той.

През следващия програмен период важна част от програмата ще е геотермалната енергия, обясни още представителят на Норвегия.
Оли обърна внимание на факта, че през следващите години предстои постепенна замяна на енергията от изкопаеми източници с тази от природен газ и ВЕИ.

Програма „BG04 Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ се финансира от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 г. въз основа на меморандум за разбирателство между Република България и Кралство Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн. Програмен оператор е Министерство на енергетиката, а ръководител е заместник-министъра на енергетиката Жечо Станков. Целта на програмата е намаляване на емисиите на парникови газове и замърсяването на въздуха. Програмата се осъществява с партньорството на Дирекцията за водни ресурси и енергия на Кралство Норвегия.

Средствата по програмата са  на стойност 15 600 288 евро, от които 13 260  245 или 85 % са безвъзмездна помощ, а националното съфинансиране е 2 340 043 евро (15%), обясни в изказването си по време на заключителната конференция зам.-министър Станков.
Средства от програмата достигнаха до 32 общини в България – от големи до малки, обясни още заместник-министъра на енергетиката.
В областта на енергийната ефективност с бюджет от 5 638 810 евро са реализирани 18 проекта, насочени към смяна на горивната база, подмяна и реконструкция на отоплителни системи и инсталации. В резултат спестените емисии от въглероден двуокис са около 4 689 тона годишно. Общо в 130 сгради, по думите на Станков са подменени горивните инсталации.

По отношение на процедурата, свързана с ВЕИ и с бюджет от 4 801 655 евро са осъществени 16 проекта, насочени основно към биомаса, слънчева, хидротермална и геотермална енергия. Спестените емисии тук са от порядъка на 3 442 тона годишно. Инсталираната мощност за производство на топлинна енергия от ВЕИ е 10,15 МВт, отчете Станков.

Освен това е осъществено  и допълнително финансиране от порядъка на 1 196 430 евро за 11 проекта в 15 сгради, като при осъществяването на мярката спестените емисии са от 500 тона въглероден диоксид.

Заместник енергийният министър отчете успех и по процедурата за производство на горива от биомаса на стойност от 1 509 915 евро, по която основните бенефециенти са малки и средни предприятия. Резултатите са производство на пелети в размер от 53 хил. тона годишно.
Пълно изпълнение има и по отношение на подготовката на административния капацитет и информираност на малките и средни предприятия (бюджет от 624 065 евро), като обучените експерти са 2611.

Комисията за енергийно и водно регулиране, бенефециент по проекта „Приложение на европейския пазар на електроенергия в България“ е също с успешно изпълнен проект (бюджет от 672 677 евро), като в случая става въпрос за внедряването на енергийната борса. Фондът за двустранни отношения, касаещ всички страни от програмата е с успешно изпълнение на 59 проекта (бюджет 251 228 евро).

Поемаме ангажимент, че следващата програма ще е по-успешна от настоящата, отбелязаха министърът на енергетиката Теменужка Петкова и заместникът й Жечо Станков.

Кметът на Враца получи отличието в частта Проект с най-голяма полза за региона. Община Бургас получи приз за най-голямо усвояване на ВЕИ, а Дупница - за проект с най-много обновяване на сгради. Ново село застана начело по най-бързо осъществен проект.

С най-много обучени експерти по енергийна ефективност е проектът, реализиран от Балканския институт по труда и социалната политика. Проектът с най-голямо производство на екологично гориво е този на „Майкромет“ ООД, а като най-активен норвежки партньор бе награден Norsk Energi, привлякъл най-много български участници. Норвежката дирекция за водни ресурси и енергия бе отличена за цялостен принос за изпълнението на програмата.

Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"
ВЕИ
Енергийна ефективност
Норвегия
Тменужка Петкова
Жечо Станков
По статията работи:

Маринела Арабаджиева