НАЧАЛО » технологии

240 млн. евро са инвестирани в околна среда и безопасни условия на труд в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“

Централата е изпълнила и предала повече от 12 уникални проекта за над 1 милион евро в община Гълъбово през последните 6 години

fb
3E news
fb
02-04-2019 12:03:00
fb

Двеста и четиридесет милиона евро инвестиции в опазване на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд са направени в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ за последните 15 години. Над 4 млн. евро са социалните вложения на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ в полза на местните общности, като само за последните 6 години са планирани, изпълнени и предадени над 12 уникални проекта за повече от 1 млн. евро в община Гълъбово, на чиято територия работи централата. Това каза Надя Синигерска-Бохорова, мениджър „Корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие“ на кръгла маса „Социална икономика, социална политика, корпоративна социална отговорност“.

Събитието беше част от 8-ия европейски форум за социално предприемачество, който се проведе в Пловдив от 28 до 31 март 2019 г. с участието на представители на бизнеса, общински и държавни институции, неправителствени организации, научни институции и синдикати.

 

За нас като една от най-големите компании в региона на Гълъбово и Стара Загора е важно да стоим редом до местната общност. Работим активно с местните власти, неправителствените организации, образователните институции и библиотеките, за да помогнем за обновяването на социалната инфраструктура и подобряването на живота на хората в региона,“ каза Надя Синигерска-Бохорова.

 

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ се нарежда сред най-големите работодатели и най-отговорните дарители в района на Стара Загора и Гълъбово. С помощта на компанията бяха обновени детски градини, училища, административни сгради в Гълъбово и съседните села. След инвестиция от 400 000 евро, направена от ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, беше обновена спортната зала в града и бяха построени спортен комплекс на открито и парк с детски и спортни площадки и открита фитнес зала.

 

КонтурГлобал Марица Изток 3“ е носител на три златни знака "Отговорна компания – отговорни служители", които се връчват от Фондация BCause. През 2016 г. компанията взе участие в Европейската седмица на донорството с поредица от вътрешнокорпоративни събития. През 2018 г. „КонтурГлобал Марица Изток 3“ беше обявена за победител в категорията „Нефинансови дарения” на едни от най-престижните награди в областта на устойчивото развитие - наградите „Най-голям корпоративен дарител” на Българския дарителски форум.

"Контур Глобал Марица Изток 3" притежава и управлява първата топлоелектрическа централа  на лигнитни въглища в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда.  Централата произвежда 10% от електроенергията в България, използвайки местни енергийни източници, и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране на надеждната работа на централата и в мерки за опазване на околната среда. Акционери са международната енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).

 

ТЕЦ Контур Глобал ТЕЦ Марица Изток 3
инвестиции
Околна среда
безопасни условия на труд
По статията работи:

Маринела Арабаджиева