НАЧАЛО » технологии

Форум "Образование на бъдещето": Какво образование предлага България на своите деца?

fb
3E news
fb
07-11-2018 01:08:00
fb

Единадесет водещи организации от сферата на образованието, бизнеси, Европейската комисия и Министерството на образованието и науката обединяват усилия, за да начертаят бъдещето на образованието, което да направи децата на България успешни.

Форумът „Образование за бъдеще“ цели да покаже какво в текущата образователни система работи и да предложи решения как да подготвим младите хора за бързо променящите се професии, така че да имат бъдеще в България.

В свят, в който технологиите всеки ден променят индустриите, е необходима революция в уменията на работната сила. Водещ в диалога за образованието ще бъде бизнесът с висока добавена стойност.

Участниците ще представят нови образователни модели, бизнес решения и публично-частни партньорства.

Бизнес и образование – голямата картина

За да се гарантира развитието на обществото и непрекъсваемостта на бизнеса, трябва да се обръща специално внимание на образованието и на развитието на човешкия капитал. В глобален и в локален аспект бизнесът трябва да сътрудничи с както с институциите, така и с неправителствения сектор. Една от формите е чрез отворен диалог и платформа за взаимодействие между трите страни - бизнес, държава и неправителствен сектор.

Технологиите променят нашия свят по безпрецедентен начин. Бизнесът е убеден, че 100% от работните места ще претърпят сериозна промяна. Това означава, че е нужна мащабна подготовка за бъдещето.

Технологиите вече се отразяват на изискванията към младежите, които навлизат на пазара на труда. В момента около 500 000 души липсват от пазара на технологиите в САЩ, като подобен брой хора ще липсват и на европейския пазар до 2025 г. В България не прави изключение от световните тенденции: у нас само 31% са с базови технологични умения. Имаме голям недостиг на кадри и войната за таланти вече стартирала.

Ролята на бизнеса в образованието

У нас трябва да се инвестира в три направления. Първо, чрез структурата на средното и висшето образование трябва да се адресират изискванията на пазара, на индустриите, които инвестират в България.

От друга страна трябва да подготвим или да научим вече работещите да се обучават постоянно. Сега заетите трябва да умеят да преминават от едно работно място към ново. Постоянното учене включва редица умения: социални, меки, емоционална интелигентност, които следва да се застъпят от най-ранна детска възраст.

Третата линия на развитие е овластяването на всеки един работещ, да поеме отговорност за своето кариерно развитие.

Колкото и инвестиции да прави бизнесът, без широко взаимодействие между него, държава и НПО, няма да е възможно да се преодолоеят предизвикателствата пред образованието.
 

образование
ролята на бизнеса
технологии
тенденции
По статията работи:

Галина Александрова