НАЧАЛО » технологии

Електропроводът Добруджа-Бургас ще подобри сигурността на електропреносната система на Югоизточна Европа

Електропроводът е един от петте проекта от общ европейски интерес, които Електроенергийният системен оператор осъществява в рамките на Регламент 347/2013 за развитие на трансевропейската енергийна инфраструктура.

fb
3E news
fb
22-11-2018 11:52:00
fb

Електроенергиен системен оператор“ ЕАД стартира изграждането на нов 86-километров електропровод между подстанциите “Варна” и “Бургас” (Добруджа-Бургас). По думите на зам.-министъра на енергетиката Красимир Първанов с изграждането на електропровода Добруджа-Бургас ще се подобри сигурността на електропреносната система на Югоизточна Европа. Наред с това ще се гарантира сигурността на междусистемните обмени на електроенергия между България и Румъния, каза още той.

Със старта на строителството на вътрешен електропровод 400 kV между Добруджа и Бургас Електроенергийният системен оператор навлиза в съществена фаза по реализацията на петте проекта от общ европейски интерес, които дружеството осъществява в рамките на Регламент 347/2013 за развитие на трансевропейската енергийна инфраструктура. Електропроводът е с дължина 86 километра и свързва подстанция Варна с подстанция Бургас. Той е част от група проекти от общ интерес „Увеличаване на преносната способност между България и Румъния”, необходима за реализацията на приоритетния европейски коридор Север – Юг, съобщиха от пресофиса на ЕСО ЕАД.

Групата от проекти се осъществява съвместно от българския и румънския системен оператор и включва освен новия електропровод високо напрежение на българска територия и три вътрешни линии на румънска територия. Тези проекти имат съществено отражение върху сигурността на доставките в региона и допринася за гъвкавостта на системата, преноса на електроенергия от възобновяеми източници, оперативната съвместимост и сигурната работа на електроенергийната система. С изграждането на новия електропровод 400 kV между Добруджа и Бургас се гарантира сигурността на междусистемните обмени на електроенергия между България и Румъния.

За осъществяване на инвестициите е привлечено финансиране от европейския „Механизъм за свързване на Европа“ в размер на 30 млн. евро за изграждане на новия вътрешен електропровод 400 kV между Добруджа и Бургас.

На церемонията за официалния старт на строителството на съоръженията за присъединяване на новия вътрешен електропровод 400 kV между Добруджа и Бургас в подстанция „Бургас“ присъстваха Она Костинете-Гринкевичиене и Самуел Бен Зузан - представители на Изпълнителната агенция „Иновации и мрежи“ към Европейската комисия, заместник-министърът на енергетиката Красимир Първанов, ръководството на ЕСО, областният управител на Бургас Вълчо Чолаков и представители на местната власт.


Електроенергиен системен оператор
ЕСО
изграждане на електропровод
електропровод 400 kV от Добруджа до Бургас
По статията работи:

Маринела Арабаджиева