НАЧАЛО » технологии

Създадоха първото в света слънчево гориво от вода и CO2

fb
3E news
fb
12-05-2014 10:53:00
fb

Финансиран от ЕС научноизследователски проект, наречен SOLAR-JET, създаде първото в света слънчево гориво за реактивни двигатели от вода и въглероден диоксид (CO2), обявиха от Представителството на Европейската комисия в България, съобщават от българската Тръговско-промишлена палата. За първи път изследователи успешно демонстрираха работата на цялата производствена верига за възобновяем керосин, при която като високотемпературен източник на енергия се използва концентрирана светлина. 

Проектът все още е в експериментална фаза, като до момента е произведено едва незначително количество гориво за реактивни двигатели, в лабораторни условия и с помощта на симулирана слънчева светлина. Резултатите обаче дават надежда, че в бъдеще всички течни въглеводородни горива могат да бъдат произвеждани от слънчева светлина, CO2 и вода.

Европейският комисар по научни изследвания и иновации Мойра Гейгън-Куин заяви: Тази технология означава, че един ден ние бихме могли да произвеждаме в големи количества по-чисто гориво за самолети, леки автомобили и други видове транспорт. Това би увеличило многократно енергийната сигурност и би превърнало в полезен ресурс един от основните парникови газове, виновни за глобалното затопляне.

В началната фаза във високотемпературен слънчев реактор, разработен в ETH Цюрих и съдържащ вещества на основата на метални оксиди, въглероден диоксид и вода се преобразуват в синтетичен газ с помощта на концентрирана светлина, чрез която се симулира слънчева светлина. След това синтетичният газ (смес от водород и въглероден моноксид) се преобразува в керосин от Shell с помощта на утвърдения метод на Фишер-Тропш.

Въпреки че производството на синтетичен газ чрез концентрирана слънчева енергия е все още в ранен етап на развитие, редица дружества, включително Shell, вече разгръщат в световен мащаб преобразуването на синтетичен газ в керосин. Комбинирането на двата подхода има потенциал да осигури сигурно, устойчиво и мащабируемо снабдяване с авиационно гориво, както и с дизелово гориво и бензин, или дори с пластмаси. Горивата, получени по метода на Фишер-Тропш, вече са сертифицирани и могат да се използват от съществуващите превозни и въздухоплавателни средства, без да са необходими изменения на техните двигатели или на инфраструктурата за горива.


4-годишният проект SOLAR-JET започва през юни 2011 г. и получава 2,2 милиона евро финансиране от ЕС по линия на Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие (РП7). Проектът SOLAR-JET обединява научноизследователски организации от академичните среди и промишлеността (ETH Цюрих, Bauhaus Luftfahrt, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Shell Global Solutions и партньора в управлението ARTTIC).
В следващата фаза на проекта партньорите планират да оптимизират слънчевия реактор и да оценят дали технологията ще работи в по-голям мащаб и на конкурентни цени.

Намирането на нови, устойчиви източници на енергия ще продължи да бъде приоритет в рамките на Хоризонт 2020 – седемгодишната програма за научни изследвания и иновации на ЕС, започнала на 1 януари 2014 г. В поканата за представяне на предложения, озаглавена Конкурентоспособна енергетика с ниски въглеродни емисии и публикувана на 11 декември миналата година, Комисията предложи в тази област да се инвестират 732 млн. евро в рамките на две години. Поканата включва тема за разработване на технологии от следващото поколение за биогорива и устойчиви алтернативни горива.

слънчево гориво
реактивни двигатели
вода
CO2
Цюрих
проект
ЕК
SOLAR-JET
По статията работи: