НАЧАЛО » технологии

След Sky, Shell даде гласност на новият си доклад за енергийната трансформация - Energy Transition Report

fb
3E news
fb
30-04-2018 10:58:00
fb

След като неотдавна компанията Shell пусна докладът си Sky, в който се визира  постигане на нулеви емисии за осъществяване на Парижкото споразумение, буквално преди дни даде гласност и на новият си доклад за енергийна трансформация. - Energy Transition Report.

https://www.shell.com/energy-and-innovation/the-energy-future/shell-energy-transition-report/_jcr_content/par/toptasks.stream/1524757699226/f51e17dbe7de5b0eddac2ce19275dc946db0e407ae60451e74acc7c4c0acdbf1/web-shell-energy-transition-report.pdf

 В докладът си компанията прави пълно описание на виждането си за преход към нисковъглеродна енергийна система. От него става ясно и  как Shell управлява бизнес стратегията си в контекста на рисковете, свързани с климата и възможностите в това отношение.
За постигане на поставената си цел за намаляване на въглеродния отпечатък наполовина в продукцията си към 2050 г., от Shell са разработили стратегия за енергийна трансформация, която е насочена към осигуряване на устойчивост в портфейла си от проекти при адаптиране към потенциалните промени в енергийната система.

Планът на Shell предвижда продължаване на инвестициите в петрол и газ с цел удовлетворяване на растящата необходимост от енергия в света. В съответствие със сценария си за енергийна трансформация, включително и за постигането на данните, заложени в сценария Sky, компанията смята да направи корекции в портфейла си, за да осъществи намерението си за по-бързо придвижване към нисковъглеродна енергетика, когато това има смисъл от търговска гледна точка.

Shell, както е известно, планира да инвестира между 1 и 2 млрд. долара годишно в новият си отдел, свързан с новата енергетика – New Energies в периода 2018-2020 г. Повечето от средствата ще бъдат насочени към електроенергетиката и в частност за финансиране на проекти в слънчевата и вятърна енергетика, които компанията смята за привлекателни, поради намаляване на стойността на технологиите.

Shell обаче ще инвестира само на тези енергийни пазари, при които няма несигурност при регулирането, което би могло да окаже негативно   влияние върху дългосрочните приходи. Целевото ниво на приходите от инвестиции се изчислява от 8% до 12 %.

Очаква се, че към 2030 г. Shell ще разработва около 80 % от потвърдените си запаси от петрол и газ. Намерението е в периодът след 2030 г. те ще останат около 20%. Това ще осигури възможност на компанията да се адаптира към промяната на структурата на потребление и в портфейла от проекти няма да останат големи запаси от изкопаеми горива към периода на преход, когато светът ще преминава към по-екологично чиста енергия. В тази връзка компанията оценява риска от обезценка на активите си като ниска.

В средносрочно бъдеще, Shell планира да развива бизнесът си в тези области, които според очакванията ще бъдат важни за енергийната трансформация, намалявайки въглеродният отпечатък в дейностите си. Тук влизат инвестиции в сектора на вятърната енергетика на Холандия, доставката на електроенергия за потребители на дребно във Великобритания, изграждане на зарядни за електромобили и пр.

Въпреки че според компанията съществува значителна несигурност по отношение на това как ще се развива енергийният преход в дългосрочно бъдеще, тя потвърждава амбициите си за двойно понижение към 2050 г. на чистия въглероден отпечатък от производството и потреблението на произвежданите от нея енергийни продукти. Планът обхваща пълният жизнен цикъл на продукцията на Shell, което я прави уникална в енергийния сектор. Този план включва в себе си не само емисиите от производството, но и от потреблението на продуктите на компанията от страна на клиентите, където се натрупват около 85 % от емисиите. Напредъкът по изпълнението на тази цел ще де преразглежда на всеки пет години.

сценарият на Shell - Sky
Shell
Sky
Energy Transition Report
нисковъглеродна енергетика
нисковъглеродна икономика
ВЕИ
нефт и газ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева