НАЧАЛО » технологии

Само 4 от 38 енергийни технологии в различните сектори на енергетиката са в състояние да покрият целите за климата

fb
3E news
fb
05-06-2018 01:50:00
fb

Повече усилия ! Това е изводът на Международната агенция за енергетика (МАЕ) от обобщаващият доклад за  миналата година по отношение на развитието на технологиите за постигане на чиста енергия.  

В новият си доклад  за проследяване на напредъка при технологиите за чиста  чистата енергетика - Tracking Clean Energy Progress, МАЕ прави всеобхватна и стриктна преценка на целия спектър от енергийни технологии и сектори, които са от решаващо значение по отношение на глобалния преход на чиста енергия. Докладът дава актуална информация за това, къде, на какво ниво се намира днес всяка от технологиите с решаващо значение за глобалния преход към чиста енергия  и къде трябва да бъдат според сценарият на МАЕ за устойчиво развитие с цел постигане на Парижкото споразумение за климата.  

https://www.iea.org/tcep/

Само 4 от 38-те енергийни технологии в различните енергийни отрасли към 2017 г. са в състояние за покриване на целите за климата в дългосрочен план, сочат данните от доклада.

В него е направена преценка на напредъка на ключовите технологии на глобално ниво и как, колко бързо всяка от тях се доближава към сценария за устойчиво развитие на МАЕ - Sustainable Development Scenario (SDS).

Секторите с най-голяма напредък и с възможност за постигане на целите за устойчиво развитие, според доклада на МАЕ са слънчевата енергетика и електромобилите.

Авторите на доклада отбелязват като огромен напредъкът постигнат в сектора на слънчевата енергетика – 34 % ръст на производството на електроенергия през 2017 г. и е на път да постигне целите си за устойчиво развитие, която е заложена при среден годишен ръст от 17 % във времето от 2017 г. - 2030 г.

Огромен напредък се отбелязва в сектора на електромобилите, където продажбите през 2017 г. са се увеличили с 54 %, което говори, че те са на път също да постигнат целите за устойчиво развитие.

Въпреки това, в докладът си МАЕ отбелязва, че повечето от технологиите не са в състояние за постигане на дългосрочните цели за устойчивост. В тази връзка експертите се обръщат внимание на забавянето на подобряването на енергийната ефективност и забавянето на напредъка на ключови технологии, като улавянето и съхранение на въглерод. Това в частност допринася за увеличаване на глобално ниво на емисиите на СО2 от енергетиката  с 1,4 % за миналата 2017 г.

За пръв път в анализа се 100 ключови пропуски от отстраняването,  на които зависи ускоряване на разработването до степен, която да позволи внедряване на технологиите за чиста енергетика. Сред технологиите, при които има необходимост от отстраняване на пропуски попадат и природния газ и ядрената енергетика. В сектора н аядрената енергетика се обръша внимание на бързото развитие на малките модулни реактори.

Освен това докладът съдържа и анализ на публичните и частните инвестиции на научноизследователската и развойна дейност в областта на чистата енергия.  Изводът, до който стигат експертите, е че общите публични разходи за иновации в областта на енергийните технологии с ниска въглеродна интензивност са се увеличили с 13% през 2017 г. до повече от 20 милиарда щатски долара.

Председателят на МАЕ Фатих Бирол обръща внимание, че правителствата и индустрията трябва да положат по-енергични действия за постигане на напредък при енергийните технологии, водещи до намаляване на емисиите от парникови газови. „Светът няма енергиен проблем, а проблем с емисиите и в това трябва да съсредоточим усилията си“, коментира той.

При 11 от 38-те технологии, според проучването на МАЕ няма значителен напредък, става ясно от доклада.

След спад през последните три години, през 2017 г.  се възстановява и производството на електроенергия от въглища (без мощности за улавяне и съхранение на емисии), което е отговорно за 72 % от емисиите в енергийния сектор.

Междувременно две от технологиите – за съхранение на енергия и офшорна вятърна енергетика отбелязват спад, поради забавяне на напредъка. Това води до увеличение на броя на технологиите, нуждаещи се от подобрени до общо 23.

Постигането на целите за дългосрочна устойчивост изисква съчетаване на енергийна ефективност при сградите, промишлеността и транспорта, и ВЕИ, а също така гъвкавост при управлението.  

енергийни технологии
ВЕИ
чиста енергия
соларна енергия
електромобили
МАЕ
IEA
Tracking Clean Energy Progress
енергийни отрасли
По статията работи:

Маринела Арабаджиева