НАЧАЛО » технологии

Обществените услуги онлайн стават по-достъпни за възрастни и хора с увреждания

fb
3E news
fb
26-10-2016 03:36:00
fb

 Уебсайтовете и приложенията на обществената администрация, болници, съдилища и други организации от обществения сектор, трябва да бъдат достъпни за всеки, съгласно новите общоевропейски правила, одобрени от ЕП в сряда. Директивата за уеб достъпа, която е вече договорена от ЕП и Съвета, цели да улесни достъпа до данни и услуги в интернет за възрастни и хора с увреждания, съобщиха от пресслужбата на ЕП.

 Сред онлайн услугите, които ще бъдат улеснени, попада подаването на данъчна декларация, кандидатстването за обезщетение, плащането на такси или записването в университет.

 „Днес осигурихме електронно правителство, достъпно за всички. Точно както физическите правителствени сгради трябва да бъдат достъпни за всички, същото трябва да важи и за електронните портали. Решихме проблема с достъпа до обществената част от интернет, но мрежата е много повече от правителствени сайтове и приложения. Трябва ни също така и реформа за частния свят на услугите, от банки до телевизии до частни болници. Надявам се скоро да можем да приемем Европейския акт за достъпност, така че и обществените, и частните услуги да бъдат достъпни за всички граждани,“ каза докладчикът на ЕП Дита Харанзова (АЛДЕ, Чехия).

 Съгласно новите правила уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, от администрации, съдилища и полицейски служби до обществени болници, университети и библиотеки, ще трябва да отговарят на общите стандарти за достъпност. Евродепутатите гарантираха, че мобилните приложения за смартфони и таблети също трябва да са в съответствие с новите правила.

 Механизъм за предоставяне на обратна връзка

 Организациите от обществения сектор трябва да предоставят и редовно да актуализират „подробна, всеобхватна и ясна декларация за достъпност“ за съответствието с директивата на техните уебсайтове и мобилни приложения, както и обяснение относно частите на съдържанието им, които не са достъпни и причините за това. Следва да се въведе и „механизъм за предоставяне на обратна връзка“, за да могат потребителите да сигнализират на съответната организация от обществения сектор за случаи, когато неговият уебсайт или нейното мобилно приложение не отговарят на изискванията за достъпност, както и да изискват конкретна информация, ако съдържанието е недостъпно.

 Искане за достъп до определено съдържание

 Някои видове съдържание, като файлови формати за офис документи, предварително записано медийно съдържание с определено времетраене или съдържанието на уебсайтове и мобилни приложения, попадащи в категорията на архивите, са изключени от приложното поле на директивата, но само ако те не са необходими за административни процеси. Евродепутатите прокараха задължение за организациите от обществения сектор да направят горепосоченото съдържание достъпно за всеки, който направи законово и обосновано искане за това.

 Организациите от обществения сектор трябва да дадат „адекватен отговор на нотификацията или искането в рамките на разумен период от време“ и да предоставят връзка към „процедурата по прилагане“, към която може да се прибегне в случай на неудовлетворителен отговор на нотификацията или искането.  Държавите членки следва да определят орган, който да извършва функциите по наблюдение и прилагане на тези правила.

След като директивата бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз, държавите членки следва да я транспонират в националните си законодателства в рамките на 21 месеца след датата на влизането й в сила. След това те разполагат с 12 месеца да приложат разпоредбите й към нови уебсайтове, 24 месеца към съществуващи уебсайтове и 33 месеца за прилагане към мобилни приложения на организации от обществения сектор.

онлайн услуги
По статията работи:

Галина Александрова