НАЧАЛО » технологии

Обучение по енергийна ефективност и ВЕИ ще доведе до намаляване на 35 хил.т СО2

fb
3E news
fb
22-01-2016 04:46:00
fb

300 души от областната и общинската администрация на България ще бъдат обучени от WIFI България и „ЕНСИ – Енергийно Спестяване Интернешънъл“ по прилагането на нормите на енергийна ефективност. През новия програмен период се очаква да има осъществяване на доста проекти по енергийна ефективност. За тази цел представителите на областните и общински администрации трябва да бъдат обучени какви мерки и изисквания да бъдат прилагани при осъществяването на енергийна ефективност. По тази проблематика липсват познания, обясниха от WIFI. По време на обучението участниците ще получат практическа насоченост и достатъчно познания по отношение на обследването за енергийна ефективност, какво да се проследи при обектите, по които се осъществяват мерки за енергийна ефективност. Крайният ефект от обучението и осъществяването на програмата трябва да доведе до намаляване на 35 хил.тона СО2, обясниха от WIFI.

Обучението стартира по проект № BG04-04-05-12-06 „Повишаване на капацитета на местната администрация за взимане на информирани решения при планиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ“, който се финансира по Програма BG04 „ Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 с управляващ орган Министерство на енергетиката. Стойността на е 15 млн.евро, като 85 на сто се осъществява от донорските държави, а съфинансирането от българска страна е 15 на сто. Общо по програмата се очаква да получат обучение около 2300-2400 души.

Предстоящото обучение е свързано с планирането и изпълнението на мерки в областта на Eнергийната ефективност и Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). То обхваща всички аспекти на европейската и национална правна рамка в сферата на Eнергийната ефективност, инвестиционни проекти, енергийни одити, разработване и внедряване на система за енергиен мениджмънт в сгради и др.

Обучението, което се осъществява от WIFI и ЕНСИ е насочено към всички участници в пълния цикъл на подготовка и изпълнение на проекти, свързани с изпълнение на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ, като ръководители, експерти и служители от държавните и публични управленски структури. Българските и норвежките обучители ще предадат практическият си опит чрез решаване на реални казуси и примери от практиката.

Обученията, които ще се проведат в рамките на 5 дни са напълно безплатни и ще се проведат в девет областни центрове на страната.

WIFI България е Обучителният институт на Австрийската стопанска камара в България и ексклузивен партньор на Сертифициращата програма Европейски енергиен мениджър в Европа - EUREMplus.

ENSI (Energy Saving International AS) е частна консултантска компания, базирана в Осло, Норвегия. ЕНСИ изпълнява дейности по изграждане на капацитет (обучение), техническа помощ, разработване на проекти и програми за повишаване на енергийната ефективност и използването на ВЕИ в сградния и общинския сектор. Компанията е консултант по почти всички проекти за енергийна ефективност, осъществявани в България. Консултантската компания е авторът и дарител на страната ни на софтуера за енергийно обследване на сградите. Компанията разполага и със софтеур за доходност от енергийното обследване на сгради, както и други финансови инструменти.

 

 

 

WIFI
ЕНСИ
Енергийна ефективност
ВЕИ
обучение по енергийна ефективност
По статията работи:

Маринела Арабаджиева